{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600930", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Limburgse hamster nog steeds ernstig bedreigd", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Limburgse-hamster-nog-steeds-ernstig-bedreigd-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600930, "identifier": "mediaitem_600930", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Limburgse-hamster-nog-steeds-ernstig-bedreigd-1.htm", "title": "Limburgse hamster nog steeds ernstig bedreigd", "lead": "Uit tellingen blijkt dat er in 2017 in Limburg minder dan 200 bewoonde hamsterburchten zijn. Daarmee is de Europese hamster of korenwolf nog steeds ernstig bedreigd en is het nodig de populatie te ondersteunen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/9/cid600930_Cricetus_cricetus_-_%2528Lubin%252C_Poland%2529.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Europese hamster of korenwolf (Cricetus cricetus<\/em>) is een inheemse diersoort die ernstig bedreigd is. Belangrijke oorzaak voor de achteruitgang van de soort is het ontbreken van een geschikte leefomgeving. In Nederland komt de soort van nature alleen voor in Limburg waar die leeft in akkers van wintergraan of akkers met luzerne.<\/p>

Herintroductie<\/h2>

De hamster is volgens de Europese habitatrichtlijnen een strikt beschermde soort. Daarom spannen de Nederlandse overheid en de provincie Limburg zich in om de soort te behouden. Nadat in 1999 de laatste hamsters in Limburg gevangen zijn is er een fokprogramma gestart. Vanaf 2002 zijn de eerste dieren uit dat fokprogramma geherintroduceerd. Jaarlijks wordt die Nederlandse hamsterpopulatie gemonitord. Het rapport 'Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg<\/a>' uit 2018 laat zien hoe de hamsterpopulatie zich ontwikkelt.<\/p>

Op dit moment leven hamsters in een drietal clusters met leefgebieden in Sibbe-Heer-Amby, Sittard-Puth-Jabeek-Bingelrade en Heerlen-Wittem-Aachen, zo blijkt uit het rapport. Het aantal hectaren dat geschikt is voor hamsters is de laatste jaren uitgebreid van 200 hectare naar ruim 700 hectare hamstervriendelijk beheerde akkers. Die uitbreiding vond plaats dankzij het HOEB-project (Hamster op Eigen Benen, 2015-2018) waarin nieuwe vormen van hamstervriendelijk beheer werden ontwikkeld die inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoering.<\/p>

Ernstig bedreigd<\/h2>

Ondanks die inspanningen blijkt dat het voor hamster toch nog lastig is om de populatie te laten groeien. Het aantal bewoonde hamsterburchten vertoont sterke fluctuaties. Zo werd geschat dat er in 2007 ruim 1000 burchten waren, maar in de jaren daarna daalde dat aantal. In 2015 lag het aantal gevonden burchten net boven de 200, waarna de aantallen in 2016 weer verdubbelden tot net boven de 400. De telling van 2017 wijst op een aantal van minder dan 200 bewoonde burchten. De opstellers van het rapport concluderen dat de hamster nog steeds ernstig bedreigd is en dat bijplaatsingen vooralsnog noodzakelijk blijven om de populatie te ondersteunen.<\/p>

(Bron foto: <\/em>Agnieszka Szeląg [CC BY-SA 3.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902152, "identifier": "element_18902152", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg: stand van zaken voorjaar 2018<\/a> rapport Wageningen University & Research december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drie jaar herintroductie en bescherming van hamsters in Nederland<\/a>, De Levende Natuur 2005", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verleden, heden en toekomst van de hamster Cricetus cricetus in Nederland vanuit genetisch perspectief<\/a>, Alterra rapport 2003", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waar graaft de korenwolf?<\/a> artikel De levende Natuur 2001", "indentlevel": 0 }, { "item": "Actuele verspreiding van Europese hamster in België<\/a>, artikel Zoogdier 2006", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902159, "identifier": "element_18902159", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Hamster, 1999-2017<\/a>, Compendium voor de Leefomgeving", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project Monitoring herintroductie Korenwolf<\/a>, Wageningen Environmental Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18902163", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_594896", "title": "Biodiversiteit wereldwijd in gevaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Biodiversiteit-wereldwijd-in-gevaar-1.htm" }, "lead": "De achteruitgang van natuur gaat sneller dan ooit en steeds sneller dreigen soorten uit te sterven. Een miljoen planten- en diersoorten worden bedreigd met uitsterven als de mensheid op de huidige voet verder gaat met destructief landgebruik, klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en introductie van invasieve soorten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/4/cid594896_www.maxpixel.net-Corn-Tree-Biodiversity-Garden-Life-Nature-Frog-3643189_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-08T18:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-13T20:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "Natuur- en landschapsbeheer", "Energie en klimaat", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Energie en klimaat", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Wilde dieren, Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Dierverzorger, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600692", "title": "Biodivers design, of hoe je biodiversiteit kunt maximaliseren in een stedelijke omgeving", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodivers-design-of-hoe-je-biodiversiteit-kunt-maximaliseren-in-een-stedelijke-omgeving-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit staat onder druk, ook in de stedelijke omgeving. Gericht landschapsdesign in de stedelijke omgeving kan bijdragen aan instandhouding en versterking van de biodiversiteit, stelt Petra Severijnen in haar Wageningse masterscriptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/6/cid600692_Web%252072%2520DPI-shutterstock_106570964_park_groen_bomen.jpg", "width": 885, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600627", "title": "Biodiversiteitsherstel met boeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-boeren-1.htm" }, "lead": "Negentien partijen presenteerden december 2018 het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel. In 2030 moet Nederland weer een rijke biodiversiteit hebben. Bij het herstel spelen boeren een belangrijk rol, maar ze kunnen het niet alleen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/b/cid600627_cows-273489_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }