{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600617", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lichte stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600617, "identifier": "mediaitem_600617", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-stijging-van-de-vleesconsumptie-in-Nederland-1.htm", "title": "Lichte stijging van de vleesconsumptie in Nederland", "lead": "Uit cijfers van Wageningen Economic Research blijkt dat Nederlanders weer meer vlees gaan eten. De laatste 10 jaar daalde de vleesconsumptie. Dit jaar is het voor het eerst sinds 2009 dat er een lichte stijging te zien is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/6/cid600617_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_2865506_vlees_supermarkt.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-24T04:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het onderzoek van Wageningen Economic Research werd gedaan in opdracht van Wakker Dier. Volgens het onderzoek van Wageningen Economic Research daalde van 2010 tot 2017 het totale vleesverbruik van de gemiddelde Nederlander van 79,0 naar 76,6 kg. In 2018 was het totale aantal kilogram gestegen naar 77,2 kg. Dit is een toename van 600 gram ten opzichte van 2017, wat vergelijkbaar is met vier hamburgers per persoon. <\/p>

Vleesgebruik per productcategorie<\/strong><\/h2>

Het totale verbruik van vlees(waren) is uitgedrukt op basis van het karkasgewicht. Dit is het gewicht van vlees inclusief been, vet en zwoerd. Ongeveer de helft van het karkasgewicht bestaat uit vlees voor consumptie. <\/p>

Vooral kip is verantwoordelijk voor de toename van vleesconsumptie in 2018. De consumptie van varkens- en rundvlees steeg marginaal. De cijfers voor kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees blijven gelijk aan eerdere jaren. <\/p>

De verhoudingen tussen de verschillende soorten vlees veranderden nauwelijks in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Varkensvlees is en blijft de grootste categorie. Bijna de helft van de vleesconsumptie van de gemiddelde Nederlander bestaat uit varkensvlees (36,6 kg), gevolgd door kip (22,5 kg) en rundvlees (15,5 kg).<\/p>

Mogelijke verklaringen vleesconsumptie<\/strong><\/h2>

Er zijn verschillende verklaringen voor de toegenomen vleesconsumptie in 2018. Vanwege het mooie weer zou er meer gebarbecued kunnen zijn. Ook gunstige prijzen van vlees, een hoger inkomen of een stijging in de horecamaaltijden zouden verklaringen kunnen zijn voor de veranderende vleesconsumptie. Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak is nader onderzoek noodzakelijk. <\/p>

De toename in vleesconsumptie is verder opvallend omdat er juist steeds meer aandacht is voor klimaat en milieu, dierenwelzijn, gezondheid en voedselzekerheidsvragen omtrent een groeiende wereldbevolking. In de hedendaagse cultuur is vlees eten nog de norm. Omdat we het normaal vinden, staan we er niet bij stil en ziet een deel van de mensen geen noodzaak tot een alternatief. Een andere aspect kan zijn dat mensen niet beperkt willen worden in hun vrijheid en blijven kiezen voor het eten van vlees.  <\/p>

Meer of minder vlees?<\/strong><\/h2>

De uitkomst van Wageningen Economic Research staat haaks op de cijfers die marktbureau IRI presenteerde in augustus, waaruit bleek dat de verkoop van vlees juist daalt. Beide uitkomsten kunnen echter waar zijn. <\/p>

De onderzoekers van Wageningen Economic Research verklaren de verschillende uitkomsten van de onderzoeken door het feit dat IRI een andere en minder omvattende wijze van dataverzameling hanteert. Het onderzoek van IRI keek naar de kassagegevens van grote supermarkten. Er werd, in tegenstelling tot het onderzoek van Wageningen, geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de consumptie in de horeca. Het zou kunnen dat er in de horeca veel vlees wordt genuttigd. Dit zou verder onderzocht moeten worden om er met zekerheid iets over te kunnen zeggen. <\/p>

Bron foto: Shutterstock<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893680, "identifier": "element_18893680", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2018<\/a> Rapport Wageningen Economic Research, september 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18893683, "identifier": "element_18893683", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Dossier Vleesconsumptie<\/a> Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesconsumptie stijgt licht, ondanks populaire vleesvervangers<\/a> Nieuwsbericht NOS, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleesvervangers bezig met snelle opmars, verkoop vlees daalt<\/a> Nieuwsbericht NOS", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18893688", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600616", "title": "Vleeswaren met minder vlees", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleeswaren-met-minder-vlees-1.htm" }, "lead": "Als het aan vleesverwerker Remco Kok ligt, is de hoeveelheid vlees in producten in 2025 gehalveerd. De ambities van De Vegetarische Slager gaan nog verder. Door de wereldmarkt te veroveren wil het bedrijf dat bio-industrie overbodig wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/3/cid600616_shutterstock_52554121_barbecue_spies.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601000", "title": "Hoe zit het met vlees eten?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-zit-het-met-vlees-eten-1.htm" }, "lead": "We moeten anders gaan eten om onszelf gezond en de wereld leefbaar te houden. Belangrijk is daarbij om minder vlees te gaan eten. De vraag is hoe je de omgeving zo kunt inrichten dat mensen een gezondere keuze maken. Onderzoekers houden zich bezig met de eiwittransitie, wat betekent dat ze kijken naar de overgang naar meer plantaardige eiwitten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/2/cid601000_shutterstock_104584523_eiwit_assortiment.jpg", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600920", "title": "Is vlees eten het nieuwe roken?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Is-vlees-eten-het-nieuwe-roken-1.htm" }, "lead": "Eén van de conclusies uit het recent uitgegeven IPCC klimaatrapport is dat het aanpassen van ons dieet bij kan dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met name het minderen van vleesconsumptie zou een stap in de goede richting zijn. Professor Leroy en Het Vlaams Instituut Gezond Leven over of vlees nog past in een evenwichtig dieet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/d/cid600920_shutterstock_269932_supermarkt_vlees.jpg", "width": 4950, "height": 3948, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }