{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601002", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lichaamslengte Nederlanders neemt niet meer toe", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichaamslengte-Nederlanders-neemt-niet-meer-toe-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601002, "identifier": "mediaitem_601002", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichaamslengte-Nederlanders-neemt-niet-meer-toe-1.htm", "title": "Lichaamslengte Nederlanders neemt niet meer toe", "lead": "Sinds de 19e eeuw is de lichaamslengte van Nederlandse volwassen mannen toegenomen van gemiddeld 163 cm naar gemiddeld 184 cm. Daarmee zijn Nederlanders de langste mensen in de wereld. Maar de lengtetoename stagneert. De precieze oorzaak hiervan is niet duidelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/7/b/cid601002_people-3755342_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 1858 was de gemiddelde lichaamslengte van de volwassen Nederlandse man 163 cm. Sindsdien is die lengte toegenomen met 21 cm tot de huidige gemiddelde lengte van 184 cm. Volwassen vrouwen zijn op nu gemiddeld 171 cm lang. Daarmee hebben Nederlanders zich ontwikkeld tot de langste mensen in de wereld, zo meldt vakblad Voedingsmagazine in een artikel. Het vakblad constateert dat de toename in lichaamslengte stagneert. In het artikel over onderzoek naar lichaamslengte in Nederland<\/a> gaat het vakblad in op mogelijk oorzaken van die stagnatie. Wat zorgde voor groei in lichaamslengte? En wat zorgt er voor stagnatie?<\/p>

Verschillen<\/h2>

Het vakblad baseert zich in het artikel op gegevens uit de Landelijke Groeistudies die sinds 1955 zijn uitgevoerd. De laatste vijfde groeistudie van 2009<\/a> laat zien dat de groei in lichaamslengte van zowel mannen als vrouwen in vergelijking met de vorige meting uit 1997 stagneert. Overigens blijkt dat de lichaamslengte binnen verschillende groepen varieert. Zo zijn hoger opgeleide kinderen en kinderen van hoger opgeleide ouders vaak langer dan kinderen van laagopgeleide ouders. En kinderen in Zuid-Nederland zijn minder lang dan kinderen in Noord-Nederland, al worden die verschillen kleiner. Mensen met een migratieachtergrond zijn bovendien vaak minder lang dan autochtone Nederlanders.<\/p>

Omdat bij de metingen alleen de lengtes worden opgenomen van Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland geboren zijn, kun je de stagnatie niet verklaren door de toename van het aantal migranten. Er zijn in de metingen derdegeneratie Nederlanders met een migratieachtergrond opgenomen, maar die groep is te klein om de groeistagnatie te verklaren.<\/p>

Gezondheid<\/h2>

Dat de lichaamslengte sinds de 19e eeuw toenam, wordt vooral verklaard door een betere gezondheid, welvaart en gezonder voedingspatroon. Dat die lengte niet meer toeneemt, zou er op kunnen wijzen dat de gezondheid van Nederlanders niet meer toeneemt. Maar misschien is ook gewoon de maximum lengte bereikt. Of zijn er andere factoren, zo vraagt het vakblad zich af.<\/p>

Uit de groeistudies blijkt immers ook dat het gemiddeld lichaamsgewicht toeneemt. En het is uit onderzoek bekend dat adolescenten met overgewicht niet zo lang worden als adolescenten met een normaal gewicht. Is dat misschien een verklaring? Een ander feit is dat er een positief verband is tussen lichaamslengte en de inname van dierlijke eiwitten, en een negatief verband tussen lichaamslengte en de inname van plantaardige eiwitten. Wat betekent een veranderend voedingspatroon voor lichaamslengte?<\/p>

Voedingspatroon<\/h2>

Het vakblad concludeert dat toename in de lichaamslengte stagneert. De verandering in lichaamslengte is een complex samenspel van verschillende factoren: gezondheid, welvaart en veranderen voedingspatroon. Het beleid gericht op eiwittransitie kan gevolgen hebben voor de gemiddelde lichaamslengte van Nederlanders. <\/p>

Vond je dit interessant?<\/h2>

Abbonneer je dan hier op de nieuwsbrief Voeding<\/a> en ontvang meer interessant nieuws over voeding.<\/p>

(Bron foto: <\/em> Mabel Amber.<\/a> via Pixabay<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904110, "identifier": "element_18904110", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld, maar we groeien niet meer : lichaamslengte in Nederland<\/a>, artikel Voedingsmagazine 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederlanders langste van Europa door gunstige eiwitratio<\/a>, artikel Voedingsmagazine 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederlandse kinderen worden niet meer langer, wel dikker<\/a>, artikel Voeding & Visie 2011", "indentlevel": 0 }, { "item": "Resultaten Vijfde Landelijke Groeistudie<\/a>, factsheet TNO 2010", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904117, "identifier": "element_18904117", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Mens lijkt zijn maximale lengte te hebben bereikt<\/a>, nieuwsbericht RTL Nieuws 8 maart 2018", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18904120", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600345", "title": "Ongemerkt eten we gezonder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ongemerkt-eten-we-gezonder-1.htm" }, "lead": "Nederlanders zijn de afgelopen jaren ongemerkt gezonder gaan eten, schrijft Vakblad Voedingsindustrie, omdat veel producten minder zout of suiker bevatten. Dat is het resultaat van het in 2014 gesloten Akkoord Verbetering Productsamenstelling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/f/cid600345_shutterstock_156731498.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voedingsmiddelenindustrie", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599711", "title": "Ons eten kan gezonder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ons-eten-kan-gezonder-1.htm" }, "lead": "Dat er een relatie is tussen gezond voedsel, lichaamsbeweging en overgewicht, weten we al heel lang. Toch kan ons eten wel wat gezonder. Voeding magazine gaat in vier artikelen in op een gezonder voedingspatroon. Wat werkt?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/cid599711_shutterstock_125612291_eten_salade.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-12-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }