{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601058", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Levensmiddelenbranche wil verpakkingen verduurzamen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Levensmiddelenbranche-wil-verpakkingen-verduurzamen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601058, "identifier": "mediaitem_601058", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Levensmiddelenbranche-wil-verpakkingen-verduurzamen-1.htm", "title": "Levensmiddelenbranche wil verpakkingen verduurzamen", "lead": "De levensmiddelenindustrie wil dat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in 2025 verminderd is en dat er meer gerecycled wordt. Maar er zit wel een grens aan hoe ver je kunt gaan bij de verduurzaming van de voedselverpakking. De voedselveiligheid mag niet in het gedrang komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/d/cid601058_mulltonnen-3979757_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse levensmiddelenindustrie gaat de verpakking verduurzamen. In het brancheplan 'Duurzame & Recyclebare Voedselverpakkingen 2025<\/a>', dat de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) in 2019 publiceerde, staat dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkt ligt en dat meer verpakkingsmateriaal bestaat uit gerecycled materiaal. Maar de uitvoering van dat plan is soms lastig, zo blijkt uit een interview met Hylke Brunt<\/a>, manager Duurzaam Verpakken FNLI in Vakblad Voedingsindustrie.<\/p>

Dilemma's<\/h2>

Er zit een grens aan hoe ver je kunt verduurzamen, aldus Brunt. Je komt soms voor dilemma's te staan. Wil je verpakkingsmateriaal kunnen recyclen, dan moet je minder meerlagenverpakkingen gebruiken. Die multilayer materialen zijn slecht recyclebaar. Het aandeel mono-materialen moet omhoog. Maar wil je de hoeveelheid verpakking verminderen, dan moet je soms juist gebruik maken van zo'n multilayer-verpakking. Wil je enkelvoudige materialen werken, dan moet de verpakking soms wel dikker, om aan de eisen voor voedselveiligheid te voldoen of om voedselverspilling tegen te gaan.<\/p>

Een aandachtspunt is het scheiden en recyclen van de materialen. Glas en karton zijn voor 90% recyclebaar, maar van kunststof verpakkingen wordt ongeveer 50% gerecycled. Dat percentage gerecycled plastig gaat wel omhoog, maar 90% gerecycled plastic is wel erg ambitieus, zegt Brunt in het interview. Kunststof verpakkingen zijn een zorgenkindje. Om de recyclebaarheid van kunststoffen te verbeteren, zet de branche in op uniformering van typen kunststof. Alleen PP, PE of PET zouden gebruikt moeten worden.<\/p>

Afvalscheiding<\/h2>

Voor een goede recycling is het belangrijk dat afvalstromen aan de bron gescheiden worden. In Nederland wordt GFT, glas, papier en textielafval gescheiden ingezameld. Maar voor kunststoffen is dat minder goed geregeld. In de ene gemeente wordt plastic apart ingezameld, terwijl andere gemeentes de PMD-afvalstroom bestaat uit drankkartons, metalen en plastics. Biodegradable plastics zijn bovendien verwarrend. Ze zijn niet geschikt voor de compostindustrie en voor de PMD-stroom zijn ze een stoorzender.<\/p>

De levensmiddelenindustrie zit niet stil, zegt Brunt. Om de doelen voor 2025 te halen, zal er ook eenduidigheid moeten komen in de werkwijze van de inzamel- en recyclebedrijven.<\/p>" } , { "id": 18906048, "identifier": "element_18906048", "type": "text", "title": "Naar interview met Hylke Brunt", "url": "https://edepot.wur.nl/515356", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Manfred Richter<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906052, "identifier": "element_18906052", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Hylke Brunt : 'De keuze voor een verpakking brengt grote dilemma's en uitdagingen met zich mee'<\/a>, artikel Vakblad Voedingsindustrie februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame verpakkingen: een gezamenlijk innovatietraject<\/a>, artikel Voedingsindustrie 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame & Recyclebare Voedselverpakkingen 2025<\/a>, FNLI Brancheplan 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Huidig recyclesysteem schiet nog tekort, Design-for-recycling zorgt voor zuiverdr grondstof<\/a>, artikel VMT maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bewaak voedselveiligheid, ook bij duurzame verpakkingen<\/a>, artikel Voedingsindustrie, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Recyclen, basis van de circulaire economie, Ton van der Giessen, Van Werven Plastic Recycling<\/a>, Inspiratiesessie 27 november 2018 Aeres Hogeschool", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906062", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600711", "title": "Trends in voedingsverpakkingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Trends-in-voedingsverpakkingen-1.htm" }, "lead": "De consument wil via het etiket goed geïnformeerd worden over het voedsel dat hij of zij koopt. Maar de verpakking moet ook duurzaam zijn: consumenten willen minder plastic. Voor de retailer zijn verpakkingen steeds vaker onderdeel van het productconcept.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/9/cid600711_shutterstock_36825538_supermarkt.jpg", "width": 724, "height": 522, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601027", "title": "Plastic recycling als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plastic-recycling-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Het recyclingbedrijf Van Werven verwerkt sinds 2006 25 soorten plastics uit afval tot een nieuw product. Aanvankelijk was het lastig een goede afzetmarkt te vinden, maar dat is nu anders zegt Ton van der Giessen tijdens een inspiratiesessie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/9/cid601027_caps-743216_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600392", "title": "Afvalscheiding kan nog beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afvalscheiding-kan-nog-beter-1.htm" }, "lead": "Nederland loopt voorop als het om scheiden van afval gaat. Maar de scheiding is nog niet optimaal. Bij een betere scheiding zou je afval veel beter kunnen verwerken of recyclen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/f/cid600392_shutterstock_88245616_recycling_afval.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_biobased_economy" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600321", "title": "Aandacht voor voedselveiligheid bij duurzame verpakkingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aandacht-voor-voedselveiligheid-bij-duurzame-verpakkingen-1.htm" }, "lead": "Een plastic verpakking van voedsel is belangrijk voor de houdbaarheid van voedsel, maar plastic is niet duurzaam. Biobased plastic, die soms composteerbaar is, is wel duurzaam. Maar deugdelijkheid van de verpakking is wel een aandachtspunt, met name voor bederfelijk voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/1/cid600321_shutterstock_36825538_supermarkt.jpg", "width": 726, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_voedselzekerheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599924", "title": "Duurzame verpakkingsmaterialen in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-verpakkingsmaterialen-in-ontwikkeling-1.htm" }, "lead": "Ons voedsel in de supermarkt is vaak verpakt in glazen flesje en potjes of van fossiele brandstof gemaakte plastic flesjes, bakjes en zakjes. Maar steeds vaker zul je verpakking tegenkomen die biologisch afbreekbaar is. Er zijn steeds meer soorten biobased plastics of ander duurzaam verpakkingsmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/6/cid599924_shutterstock_68823886__waterflessen_supermarkt.jpg", "width": 723, "height": 582, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_voedingsmiddelenindustrie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }