{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601481", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lesmaterialen over droogte", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmaterialen-over-droogte-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601481, "identifier": "mediaitem_601481", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmaterialen-over-droogte-1.htm", "title": "Lesmaterialen over droogte", "lead": "De zomers van 2018 en 2019 waren erg droog en ook 2020 lijkt erg droog te worden. Die droogte heeft gevolgen voor iedereen: voor landbouw, natuur en samenleving. Via lesmateriaal en een nieuw kennisdossier kunnen leerlingen kennismaken met de problematiek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/a/cid601481_water-plant-ground-wall-asphalt-dry-635016-pxhere.com.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland valt op jaarbasis meer neerslag dan er verdampt. Maar in de zomermaanden ontstaat vaak een neerslagtekort. In de zomers van 2018 en 2019 ontstond een fors neerslagtekort. Nederland had te kampen met droogte. Ook de zomer van 2020 lijkt droog te worden.<\/p>

Dossier droogte<\/h2>

Die droogte heeft gevolgen voor de hele samenleving: voor burgers, boeren, tuinders en terreinbeheerders. De drinkwatervoorziening kan onder druk komen te staan, de landbouw kampt met achterblijvende opbrengsten of zelfs misoogsten en in bos- en natuurterreinen zie dat kwetsbare vegetatie wegkwijnt.<\/p>" } , { "id": 18918715, "identifier": "element_18918715", "type": "text", "title": "Dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

In het nieuwe dossier 'Droogte' van Groen Kennisnet worden een aantal specifieke problemen uitgelicht zoals verzilting van landbouwgronden, bodemdaling en aantasting van de fundering van historische gebouwen. Bovendien vind je er informatie over hoe je droogteschade kunt beperken.<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

Voor het onderwijs is er lesmateriaal beschikbaar. Er zijn wikiwijsarrangementen gemaakt door docenten die aandacht besteden aan de droogteproblematiek. In samenwerking met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) zijn er workshops<\/a> ontwikkeld voor leerlingen of volwassenen en er zijn verdiepingsworkshops voor professionals. Op Klascement<\/a> vind je lesmateriaal ontwikkeld door het Rode Kruis over droogte als natuurramp. En op het portaal watereducatie<\/a> is veel lesmateraal te vinden. <\/p>

(Bron foto: Pxhere)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918719, "identifier": "element_18918719", "type": "list", "title": "Leermaterialen", "url": "", "items": [ { "item": " Project Water 2020<\/a> Wikiwijsarrangement", "indentlevel": 0 }, { "item": "Water, Kwaliteit en Ecologie<\/a> Wikiwijsarrangement", "indentlevel": 0 }, { "item": "De droge hete zomer van 2018<\/a> Wikiwijsarrangement", "indentlevel": 0 }, { "item": "Droogte oranje<\/a> Wikiwijsarrangement", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterschaarste <\/a> Wikiwijsarrangement", "indentlevel": 0 }, { "item": "Droogte, een sluipende natuurramp<\/a> lespakket KlasCement", "indentlevel": 0 }, { "item": "Watereducatie<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Workshops Waterklaar<\/a>, workshops voor leerlingen, volwassenen en verdiepingsworkshops", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918731, "identifier": "element_18918731", "type": "text", "title": "Dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18918733", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601384", "title": "Nieuw dossier Droogte op Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-dossier-Droogte-op-Groen-Kennisnet-1.htm" }, "lead": "Vanaf vandaag kun je op Groen Kennisnet het nieuwe dossier Droogte raadplegen. In het dossier vind je informatie en relevante kennisbronnen over droogte in de natuur, landbouw en samenleving. Ook vind je er tips over wat je kunt doen in tijden van droogte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/9/cid601384_Droogte950.jpg", "width": 950, "height": 634, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }