{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601853", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lesmaterialen biologische landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmaterialen-biologische-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601853, "identifier": "mediaitem_601853", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmaterialen-biologische-landbouw-1.htm", "title": "Lesmaterialen biologische landbouw", "lead": "Deze week wordt de Biokennisweek georganiseerd, een online evenement over biologische landbouw. Voor het groen onderwijs is er een aangepast programma. Ook na deze week is er lesmateriaal over biologische landbouw beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/b/cid601853_148944270.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Biologische landbouw staat van 18 tot en met 22 januari - tijdens de Biokennisweek<\/a> - in de aandacht. Biologische landbouw is een duurzaam productiesysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van ecologische processen, kringlopen en biodiversiteit. Tijdens de Biokennisweek wordt in een online programma met meer dan 100 workshops veel actuele kennis ontsloten over diverse aspecten van biologische landbouw. Voor studenten en docenten in het groen onderwijs is er een onderwijsprogramma samengesteld met interessante workshops en bijbehorend lesmateriaal. <\/p>

Biologische bedrijfsvoering<\/h2>

Het bijbehorend lesmateriaal zijn veelal hoofdstukken uit de wiki Biologische bedrijfsvoering<\/a> die afgelopen jaren is ontwikkeld op initiatief van Bionext, in samenwerking met de AOC Terra, Nordwin college en Clusius college. Die wiki is ontwikkeld als ondersteunend lesmateriaal voor het keuzedeel Biologische Bedrijfsvoering<\/a> voor het mbo. <\/p>

De wiki besteedt niet alleen aandacht aan de biologische aspecten van plantenteelt of veehouderij, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld de bodem, de geschiedenis van de biologische landbouw of keuzemotieven die een rol kunnen spelen bij de omschakeling naar biologische landbouw. Daarom is er ook aandacht voor zaken als certificering, controle en marktontwikkelingen. <\/p>

Meer leermaterialen<\/h2>

Met name voor het vmbo is het lespakket bij de film 'the Biggest Little Farm<\/a>' bruikbaar. De film laat de zoektocht zien van een jong echtpaar dat voedsel wil produceren in harmonie met de natuur. Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan. De film kan een leuke manier zijn om leerlingen in het groene (v)mbo mee te nemen in de gedachtegang van duurzame landbouw.<\/p>

Uiteraard is de wiki Biologische Bedrijfsvoering ook bruikbaar voor het hbo. Docenten kunnen daarnaast gebruik maken van een presentatie over biologische landbouw<\/a> die ontwikkeld is door Bionext. En studenten vinden veel aanvullende informatie in het dossier Biologische landbouw van Groen Kennisnet. In dat dossier is ook een pagina opgenomen met leermaterialen over biologische landbouw voor vmbo, mbo en hbo. <\/p>" } , { "id": 18929175, "identifier": "element_18929175", "type": "text", "title": "Meer leermaterialen", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de Biokennisweek georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18929180, "identifier": "element_18929180", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Wiki Biologische bedrijfsvoering<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": " Lespakket Biggest little farm<\/a>, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw: wat en waarom?<\/a>, presentatie Udo Teunis, Bionext, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929185, "identifier": "element_18929185", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Spreekbeurtpakketten biologische landbouw,<\/a> Bionext", "indentlevel": 0 }, { "item": "Keuzedeel Biologische Bedrijfsvoering<\/a>, Kwalificatie MBO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Biologische landbouw, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18929190, "identifier": "element_18929190", "type": "text", "title": "Meer leermaterialen", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18929192", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601643", "title": "Biologische landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/a/cid601643_Web%252072%2520DPI-shutterstock_137016332_biologische_kippen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601363", "title": "Groen Kennisnet, Bionext en CIV Groen bieden onderwijsprogramma op de BioKennisweek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-Bionext-en-CIV-Groen-bieden-onderwijsprogramma-op-de-BioKennisweek-1.htm" }, "lead": "Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de Biokennisweek georganiseerd, een online event dat in de plaats komt van de Biobeurs. Bedrijven en kennisinstellingen laten zich zien met een breed aanbod van workshops en online ontmoetingen over alles wat in de biologische sector actueel is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/7/cid601363_biokennisweek.jpeg", "width": 672, "height": 448, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-16T09:47+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }