{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601046", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lesmateriaal over de energietransitie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-de-energietransitie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601046, "identifier": "mediaitem_601046", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-de-energietransitie-1.htm", "title": "Lesmateriaal over de energietransitie", "lead": "Op de site van schooldakrevolutie staat lesmateriaal voor basisschoolleerlingen over schone energie, zonnepanelen en de energietransitie. Ook kunnen basisscholen die overstappen op zonne-energie een goodiebag aanvragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/d/cid601046_350.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De energietransitie is een grote verandering om in de toekomst de aarde leefbaar te houden. Schooldakrevolutie<\/a> streeft naar een Nederland waarin alle kinderen leren op én over zonne-energie van eigen schooldak. Om dit te realiseren geven ze handvatten voor het realiseren van zonnepanelen op schooldaken en stellen ze workshops over schone energie beschikbaar via hun educatie portaal<\/a>. <\/p>

Zonne-energie<\/strong><\/h2>

Op het educatie portaal staat materiaal voor basisschoolleerlingen dat in het teken staat van zonne-energie, de energietransitie en klimaatverandering. Heb je wel eens gekookt op zonne-energie of het broeikaseffect nagebouwd? Op het portaal vind je workshops, korte lessen, video’s en experimenten van verschillende aanbieders. Het lesmateriaal past bij verschillende kerndoelen van het leergebied ‘orientatie op jezelf en de wereld’ en bij W&T-onderwijs (wetenschap en technologie). Zie hieronder een voorbeeld van een video over zonnepanelen van het Klokhuis.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Voor meer verdiepende informatie staan er boekentips, technische sets waarmee leerlingen zelf aan de slag gaan met groene energie, en (digitale) lessen van gastdocenten. Daarnaast kunnen leraren zelf materiaal insturen naar schooldakrevolutie<\/a>.<\/p>

Sunnybag<\/strong><\/h2>

Basisscholen die overstappen op zonnestroom kunnen via de Schooldakrevolutie een Sunnybag aanvragen<\/a>. De Sunnybag is een goodiebag om de komst van zonnepanelen feestelijk te vieren met de hele school. In de tas zit van alles om aan de slag te gaan met communicatie en educatie. Naast de tas ontvang je als school ook de 'digitale toolkit PR & communicatie' die helpt bij het genereren van positieve media-aandacht.<\/p>" } , { "id": 18905655, "identifier": "element_18905655", "type": "text", "title": "Naar lesmateriaal energietransitie", "url": "http://www.schooldakrevolutie.nl/educatie", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905659, "identifier": "element_18905659", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": "Ga ook eens het dak op!<\/a>, De hovenier, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Broos: 'Als we allemaal een groen dak op onze schuur nemen, zetten we een grote stap qua klimaatadaptatie'<\/a>, De hovenier, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren produceren zelf hun energie <\/a>, Boer&tuinder, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905664, "identifier": "element_18905664", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Educatieportaal Schooldakrevolutie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schooldakrevolutie.nl<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905669, "identifier": "element_18905669", "type": "text", "title": "Portaal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18905671", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600843", "title": "Zonnepanelen bij voorkeur op dak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zonnepanelen-bij-voorkeur-op-dak-1.htm" }, "lead": "Er is een snelle groei van het aantal zonneparken. Met name de groei van zonneparken op land groeit hard. Het kabinet wil de landbouw- en natuurgronden ontzien bij de aanleg van zonneparken en stimuleert daarom zonnepanelen op daken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/b/cid600843_photovoltaic-4522955_1280.jpg", "width": 993, "height": 557, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600667", "title": "Energietransitie samen met burgers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-samen-met-burgers-1.htm" }, "lead": "Het klimaatvraagstuk en daarmee samenhangende energietransitie zal zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving. Daarom moet je bij plannen samenwerken met inwoners. Uit 32 cases zijn lessen getrokken over hoe je dat moet doen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/e/cid600667_shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }