{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600816", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lesmateriaal mbo: Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf? ", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-MBO-Hoe-kies-je-de-beste-stieren-voor-je-bedrijf-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600816, "identifier": "mediaitem_600816", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-MBO-Hoe-kies-je-de-beste-stieren-voor-je-bedrijf-1.htm", "title": "Lesmateriaal mbo: Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?", "lead": "Melkveehouders kiezen koeien en stieren met de meest gewenste eigenschappen voor een nieuwe generatie melkkoeien. Hoe selecteer je de beste dieren voor je bedrijf? Er is nieuw lesmateriaal voor het mbo.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/9/cid600816_Shutterstock_koe_weide_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-23T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-17T10:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_onderwijs", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_melkvee", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om te oefenen met de juiste stierkeuze, is lesmateriaal gemaakt voor het groene mbo niveau 3-4. Het materiaal is te vinden in het collectie van Groen Kennisnet<\/a> en op de online leermaterialenpagina<\/a> van het CIV Melkveehouderij, onder ‘Voortplanting’, ‘lesmateriaal stierenkeus’.<\/p>

Belangrijk in de fokkerij <\/h2>

Een goede melkproductie met mooie vet- en eiwitgehalten en koeien met een goede gezondheid en lange levensduur zijn het succes van goede fokkerij gecombineerd met goed management (goed voeren). In de fokwaardeschatting worden management en erfelijke aanleg van elkaar losgekoppeld, zodat de genetische aanleg zo nauwkeurig en zuiver mogelijk kan worden vastgesteld. Dochters van goed verervende stieren komen op hetzelfde rantsoen tot hogere prestaties dan dochters van minder presterende stieren. En dat is dan de bonus van fokkerij.<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

Het lesmateriaal ‘Hoe kies je de beste stieren voor je bedrijf?<\/a>’ bestaat uit de volgende onderdelen en hulpmiddelen:<\/p>