{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601091", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Leidraad voor beheer reuzenberenklauw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leidraad-voor-beheer-reuzenberenklauw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601091, "identifier": "mediaitem_601091", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leidraad-voor-beheer-reuzenberenklauw-1.htm", "title": "Leidraad voor beheer reuzenberenklauw", "lead": "Om reuzenberenklauw, een invasieve exoot, aan te kunnen pakken is een goede strategie nodig. De leidraad beheer reuzenberenklauw geeft aanknopingspunten voor zo’n strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/c/cid601091_heracleum-mantegazzianum-717824_1280.jpg", "width": 1280, "height": 820, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum<\/em>) staat sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Dat betekent dat beheerders verplicht zijn de plant te bestrijden. Voor een effectieve bestrijding is wel een goede strategie nodig, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde Leidraad beheer Reuzenberenklauw<\/a>. Je moet niet beginnen in een haard waar veel planten bij elkaar staan. <\/p>

Bufferzones <\/h2>

De leidraad adviseert een langjarig plan te maken. Het beste kun je beginnen met een inventarisatie van het terrein waar de reuzenberenklauw voorkomt. Op basis van die inventarisatie kun je het terrein indelen in vier verschillende gebieden: de haarden, bufferzones, een gebied waar eenlingen voorkomen en schone gebieden. Een haard is een gebied waar veel planten dicht opeen staan. Als planten meer dan 10 meter van elkaar afstaan, spreek je over een gebied waar eenlingen voorkomen. Een bufferzone is een strook van 25 meter breed om de besmette gebieden heen. Die moeten verspreiding van de berenklauw naar andere gebieden voorkomen. <\/p>

De strategie is er in de eerste plaats op gericht verspreiding van de soort tot staan te brengen. Bufferzones hou je dus schoon. Je moet voorkomen dat planten er zaad kunnen vormen. Met een gerichte aanpak kun je een terrein binnen tien tot twaalf jaar vrij maken van de reuzenberenklauw. Bovengronds kun je de soort bestrijden door te maaien met een trekker of zeis. <\/p>" } , { "id": 18906973, "identifier": "element_18906973", "type": "text", "title": "Leidraad beheer reuzenberenklauw", "url": "https://edepot.wur.nl/533536", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Cor Gaasbeek<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906977, "identifier": "element_18906977", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Leidraad beheer reuzenberenklauw<\/a> rapport CLM en Landschapsbeheer Flevoland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Burgerparticipatie bij de bestrijding van reuzenberenklauwmet brigades<\/a>, rapport Provincie Gelderland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Reuzenberenklauw als groenegrondstofVan last tot verdienmodel, het reduceren van de bestrijdingskosten<\/a>, studentenrapport Hogeschool Windesheim januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten; Tuin er niet in! Bevorderen bewustwording risico’s exoten bij burgers<\/a>, rapport Floron 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve Exoten Tuin er niet in! <\/a>Flyer Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten in Nederland, 10 beruchte planten<\/a>, poster Floron", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906985, "identifier": "element_18906985", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Reuzenberenklauw strategisch aanpakken bespaart veel geld’<\/a>, artikel Hortipoint oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "In toom houden van reuzenberenklauw kan wél<\/a>, artikel Tuin en Landschap oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten,<\/a> informatie NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Unielijst van invasieve exoten<\/a>, NVWA", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906991", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600995", "title": "Voedselbos met invasieve exoten vormt risico", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselbos-met-invasieve-exoten-vormt-risico-1.htm" }, "lead": "Het aantal voedselbossen groeit sterk in Nederland. Maar er is ook een risico, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. 20% van de gebruikte uitheemse plantensoorten vormen een mogelijk risico voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/5/cid600995_aronia-3975584_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600356", "title": "Driestapsaanpak van exotische onkruiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Driestapsaanpak-van-exotische-onkruiden-1.htm" }, "lead": "Sommige exotische planten blijken zich na vestiging te gedragen als hardnekkige onkruiden. Een Europese verordening verplicht lidstaten tot een gerichte aanpak in drie stappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/4/cid600356_knotweed-2699120_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600552", "title": "Zorg over invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorg-over-invasieve-exoten-1.htm" }, "lead": "Invasieve exoten - niet inheemse soorten die zich in Nederland vestigen en soms andere soorten verdringen - zijn een toenemende zorg van terreinbeheerders en gemeenten. De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor geeft wat duidelijkheid, maar nog niet genoeg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/0/cid600552_reuzenbereklauw_jn.JPG", "width": 800, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }