{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600705", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Leermateriaal fysiologie van de bol beschikbaar", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leermateriaal-fysiologie-van-de-bol-beschikbaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600705, "identifier": "mediaitem_600705", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leermateriaal-fysiologie-van-de-bol-beschikbaar-1.htm", "title": "Leermateriaal fysiologie van de bol beschikbaar", "lead": "Het handboek 'De fysiologie van bloembollen' richt zich op de ontwikkelingsprocessen in de bloembol. Kennis van die processen is noodzakelijk om de ontwikkeling te kunnen sturen. Naast een handboek is er een e-learning-module ontwikkeld en zijn aanvullende practica beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/6/cid600705_tulips-2573_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-12T08:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bloeiende hyacinten met kerst. Dat was honderd jaar geleden bijzonder. Bollentelers hadden ontdekt hoe je een bol kunt foppen door de winter te vervroegen. Zo kon je bollen met kerst laten bloeien. De huidige bollentelers hebben het nu veel beter in de vingers. Je kunt bloembollen na de oogst programmeren tot op de exacte dag waarop ze moeten bloeien. Maar hoe werkt dat? Hoe weet een tulpenbol dat het lente is? En waarom bloeien ze soms ook niet?<\/p>

Handboek<\/h2>

'De fysiologie van bloembollen' gaat daarover: over de levensfasen en -processen in de bol en bolbloem. Hoe groeit de plant en hoe verloopt de ontwikkeling van nieuwe bollen en bloemen? In welke levensfase zit een bol? Wat is de invloed van omstandigheden op de bol? Hoe kun je de ontwikkeling van de bol beïnvloeden?Kennis van deze processen is belangrijk. Met die kennis kun je bollen beter veredelen, telen, bewaren, verhandelen en exporteren.<\/p>

E-learning<\/h2>

Het boek 'De fysiologie van bloembollen<\/a>' is het resultaat van een project Studiebol van de Stichting Bollenacademie en een WURKS-project van Wageningen University & Research. Het is het vierde themaboek en het laatste boek uit een serie. Een gedrukte versie is te koop in de webshop van het Ontwikkelcentrum<\/a>. Naast het boek is er samen met Agriholland een digitale e-learning-module bolfysiologie<\/a> ontwikkeld. In samenwerking met Groen Kennisnet zijn aanvullende practica<\/a> digitaal beschikbaar gesteld.

(Bron foto:
PublicDomainPictures<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896134, "identifier": "element_18896134", "type": "list", "title": "Leermateriaal", "url": "", "items": [ { "item": "De fysiologie van bloembollen<\/a>, handboek Bloembollenacademie 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Practica Bolfysiologie<\/a>, wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": " Digitale modulen bolfysiologie<\/a> E-learning bollenacademie", "indentlevel": 0 }, { "item": "De fysiologie van bloembollen, Handboek Bollenacademie<\/a>, via webshop Ontwikkelcentrum", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cursussen Bollenacademie<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896141, "identifier": "element_18896141", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Onderwijsmateriaal plantenfysiologie, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18896144", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600450", "title": "Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-standaardwerk-over-ziekten-en-plagen-bij-bloembollen-2.htm" }, "lead": "Dit op 24 mei verschenen boek is een nieuw standaardwerk voor de bloembollensector en geeft voor alle belangrijke bolgewassen aan welke ziekten, plagen en afwijkingen erin voorkomen, wat de onderliggende oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/e/cid600450_DSCN5927%2520%2528002%2529.JPG", "width": 4896, "height": 3672, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-25T20:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599855", "title": "Digitale cursus over tulpenteelt beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitale-cursus-over-tulpenteelt-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Een digitale cursus over de teelt van tulpenbollen is gratis beschikbaar. De cursus sluit aan op de al eerder door de bollenacademie gelanceerde cursus over het broeien van snijtulpen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/f/cid599855_tulips-21690_1280.jpg", "width": 1280, "height": 641, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-19T11:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599410", "title": "Online lesmodule tulpenbroei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-lesmodule-tulpenbroei-1.htm" }, "lead": "Met de nieuwe digitale lesmodule van de Stichting Bollenacademie kan iedereen gratis een cursus over tulpenbroei volgen. De module beschrijft de productie van tulpen van bol tot bloem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/1/cid599410_tulips-320151_1280.jpg", "width": 1280, "height": 923, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600427", "title": "Meer bloembollen in beeldenbank gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-bloembollen-in-beeldenbank-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "De beeldenbank gewasbescherming, die deel uitmaakt van de Wiki-omgeving van Groen Kennisnet, is uitgebreid met ruim 50 nieuwe aantastingen in bloembollen. De aanvulling is het resultaat van het project Studiebol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/c/cid600427_Nerine%2520stromijtwtmk.jpg", "width": 2966, "height": 2037, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }