{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600657", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Leermateriaal fruitteelt en boomkwekerij 2030", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leermateriaal-fruitteelt-en-boomkwekerij-2030-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600657, "identifier": "mediaitem_600657", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leermateriaal-fruitteelt-en-boomkwekerij-2030-1.htm", "title": "Leermateriaal fruitteelt en boomkwekerij 2030", "lead": "Er is sinds kort een Wiki beschikbaar met leermateriaal over nieuwe ontwikkelingen in de fruitteelt en boomkwekerij, met een bijzondere nadruk op veredeling en precisieteelt.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_boomverzorging", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voedselzekerheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De nieuwe Wiki Fruitteelt en boomkwekerij 2030<\/a> is het resultaat van het gelijknamige WURKS-project dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door onderzoekers van WUR. In deze Wiki vind je informatie over de huidige stand van zaken in de fruitteelt en boomkwekerij, met opdrachten voor studenten. De Wiki is voornamelijk bedoeld voor docenten en studenten in het MBO en HBO.<\/p>

Veredeling<\/h2>

Traditioneel werden vooral belangrijke voedselgewassen als granen en mais veredeld. Over het algemeen lopen ontwikkelingen voor fruit, boom en sierteeltgewassen achter. Maar mede dankzij nieuwe veredelingstechnieken is hier verandering in gekomen. Nieuwe, meer gerichte veredelingstechnieken blijken breder toepasbaar en leveren sneller resultaat dan klassieke veredelingsmethoden. Dit zijn vooral technieken die mogelijk zijn gemaakt door DNA sequencing.<\/p>

Naast algemene informatie over veredeling geeft de Wiki een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken in het veredelingsproces van groot fruit, zoals appels en peren. Deze pagina’s geven praktische informatie over onder andere de verschillende fases waar een veredelingsproces doorheen loopt. Het maatschappelijk debat rondom genetische modificatie komt in een apart hoofdstuk aan de orde.<\/p>

Precisiefruitteelt<\/h2>

Net als van precisielandbouw kun je ook spreken van precisiefruitteelt. Ook deze technieken zijn van groeiend belang in de moderne fruitteelt en boomkwekerij. Bij precisieteelt staan het gebruik van sensordata en GPS-positiebepaling centraal. De drie stappen in precisieteelt worden in de Wiki toegelicht: waarneming, data-analyse en actie. Daarbij gaan de auteurs in op de verschillende sensoren en voertuigen die de fruit- of boomkweker ter beschikking staan en wat de voorwaarden zijn rondom hun gebruik.<\/p>

Opdrachten voor studenten<\/h2>

De Wiki bevat ten slotte een aantal praktische opdrachten, die het mogelijk maken om met de theoretische stof te oefenen. Deze opdrachten gaan achtereenvolgens over veredeling in het algemeen, veredeling van groot fruit, bedrijfshygiëne en het opzetten van een kweek. Als je meer wilt weten over fruitteelt en boomkwekerij, of als je opdrachten zoekt voor studenten, neem dan een kijkje in deze Wiki.<\/p>

WURKS<\/h2>

De Wiki Fruitteelt en boomkwekerij 2030 kwam tot stand in het kader van een Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programma, dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV. Het doel van WURKS is om educatiemateriaal in de agronomische sector up to date te houden en zo in brede zin een schakel te vormen tussen onderzoek en onderwijs. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894798, "identifier": "element_18894798", "type": "text", "title": "Naar de Wiki Fruitteelt en boomkwekerij 2030", "url": "https://edepot.wur.nl/474506", "html": "" } , { "id": 18894800, "identifier": "element_18894800", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Alle Wiki's van Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plant breeding techniques in a new era<\/a>, brochure WUR 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw voor jou voor het groene onderwijs<\/a>, Nationaal Platform Precisie Landbouw", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894805", "type": "contentitemslist", "title": "Gerelateerd leermateriaal", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600670", "title": "Digitaal leermateriaal Vertical Farming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Digitaal-leermateriaal-Vertical-Farming-1.htm" }, "lead": "De nieuwe Wiki Vertical Farming van Groen Kennisnet - het resultaat van een WURKS-project - is beschikbaar voor het onderwijs. De samenstellers vragen docenten kritisch te kijken naar dit nieuwe leermateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/2/cid600670_Web%252072%2520DPI-shutterstock_167760824_sla_plantatie_.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600768", "title": "Nieuw online leermateriaal over Agro Food Robotica", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-online-leermateriaal-over-Agro-Food-Robotica-1.htm" }, "lead": "Groen Kennisnet stelt online leermateriaal beschikbaar voor mbo- en hbo-studenten die zich willen verdiepen in de beginselen van Agro Food Robotica. De nieuwe Wiki is het resultaat van een WURKS-project.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/6/cid600768_shutterstock_64373995_weerstation_kas.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600807", "title": "Nieuw lesmateriaal over Green Plant Biotechnology online", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-lesmateriaal-over-Green-Plant-Biotechnology-online-1.htm" }, "lead": "Er is een nieuwe wiki van Groen Kennisnet over Green Plant Biotechnology. In dit online lesmateriaal vind je informatie, vragen en opdrachten over groene biotechnologie en moleculaire plantenveredeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/4/cid600807_shutterstock_77749021_arabidopsis_onderzoek.jpg", "width": 4514, "height": 4514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_18894807", "type": "contentitemslist", "title": "Dossiers", "mediaitems": [] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }