{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601706", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lastige regels voor het mengen van meststoffen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lastige-regels-voor-het-mengen-van-meststoffen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601706, "identifier": "mediaitem_601706", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lastige-regels-voor-het-mengen-van-meststoffen-1.htm", "title": "Lastige regels voor het mengen van meststoffen", "lead": "Voor een optimale groei van gewassen is een goede balans van voedingsstoffen nodig. Daarvoor is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden. En die regels zijn soms inconsequent schrijft vakblad Grondig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/d/cid601706_shutterstock_304885865_mest_injecteren.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Binnen het streven naar kringlooplandbouw is de aandacht deels gericht op het beperken van het gebruik van grondstoffen en vermindering van de druk op de leefomgeving. Waar mogelijk worden voedingsstoffen voor planten betrokken uit reststromen of dierlijke mest. Kunstmest wordt zoveel mogelijk vervangen door circulaire meststoffen. Daarnaast zijn gebruiksnormen voor mest soms vrij scherp afgesteld. <\/p>

Restproducten<\/h2>

Om een gewas toch te voorzien in de behoefte aan voedingsstoffen, is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen, want de beschikbaarheid van nutriƫnten verschilt per mestsoort. Alleen zo kun je zorgen dat een gewas beschikt over een goed uitgekiende balans aan voedingsstoffen als stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en zwavel. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden en in veel gevallen niet toegestaan, schrijft vakblad Grondig in het artikel 'Mengen van meststoffen<\/a>'.<\/p>

Mengen van meststoffen mag in een aantal gevallen niet om te voorkomen dat ondeugdelijke stoffen worden weggemengd. Dat geldt vooral voor meststoffen die een afvalstof of reststof als basis hebben. Je kunt denken aan zuiveringsslib of digestaat, een restproduct van mestvergisting. In die regelgeving zitten gekke dingen, schrijft het vakblad.<\/p>

Digestaat<\/h2>

Afvalstoffen moeten volgens de Meststoffenwet sowieso vooraf al worden getoetst op de aanwezigheid van vervuilingen als zware metalen of organische microverontreinigingen. Je kunt je daarom afvragen wat het risico is. Het restproduct digestaat mag je niet vermengen met andere meststoffen. Je mag zelfs digestaat uit de ene vergister niet mengen met vergelijkbaar digestaat uit een andere vergister. Maar de dikke fractie van digestaat, dat je als strooisel in de stal kunt gebruiken, mag je wel mengen met mest die in de kelder zit. <\/p>

Het vakblad schrijft dat het belangrijk is dat meststoffen die worden gemengd voldoen aan zowel landbouwkundige als milieukundige eisen. Dat is ook de inzet van de Europese Verordening bemestingsproducten, Vo (EU) 2019/1009. Het past niet dat de nationale regelgeving mengverboden hanteert die hiermee strijdig zijn. Het vakblad vindt dat bij de herbezinning op het mestbeleid het mengen van meststoffen moet worden afgestemd op de Europese verordening. <\/p>" } , { "id": 18925041, "identifier": "element_18925041", "type": "text", "title": "Artikel Mengen van meststoffen", "url": "https://edepot.wur.nl/499449", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925045, "identifier": "element_18925045", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Mengen van meststoffen : Noodzaak, (on)mogelijkheden en wenselijkheid<\/a> artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest, een waardevolle grondstof<\/a>, brochure Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Welke mestsoort is mijn mengsel? En welke regels zijn er<\/a>. Brochure RVO juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Quickscan: belemmeringen in de mestwetgeving die de omslag naar kringlooplandbouw afremmen<\/a> Notitie opgesteld op verzoek van de vaste commissie voor LNV Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Next Level Mestverwaarding : organisatie en ontwikkeling van de keten<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925052, "identifier": "element_18925052", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Mest bewerken<\/a>, Informatie RVO", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925056", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601152", "title": "Discussie over contouren mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Discussie-over-contouren-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "Grondgebondenheid, mestverwerking en een gebiedsgerichte aanpak vormen de kern van het nieuwe mestbeleid in de plannen van de minister van LNV. Landbouworganisatie LTO is teleurgesteld. Er is te weinig aandacht voor bodembeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/7/cid601152_tractor-4990321_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600624", "title": "Kringlooplandbouw met mest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-mest-1.htm" }, "lead": "Voor kringlooplandbouw zou je zonder kunstmest moeten werken. Ruige mest met een hoog organisch stofgehalte zou het beste werken. Maar de huidige mestwetgeving met gesloten stalsystemen draagt niet bij aan kwalitatief goede mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/b/cid600624_agriculture-62417_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599440", "title": "Meer mestgassen tijdens mengen van mest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-mestgassen-tijdens-mengen-van-mest-1.htm" }, "lead": "Tijdens het werken met mest, zoals mixen of overpompen, komen giftige mestgassen vrij. De concentraties kunnen gevaarlijke piekwaarden bereiken. Het gevaar wordt nog steeds onderschat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/8/cid599440_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_3684058_drijfmest.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-27T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598981", "title": "Mestverwerking doodt ziekteverwekkers gedeeltelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mestverwerking-doodt-ziekteverwekkers-gedeeltelijk-1.htm" }, "lead": "Mestvergisting of mestscheiding heeft vrijwel geen effect op de overleving van ziekteverwekkers die in de mest zitten. Maar pas je omgekeerde osmose of compostering in combinatie met pasteurisatie toe, dan worden veel pathogenen gedood.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/a/cid598981_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_274715528_koe_biogas.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-12-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }