{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600861", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Landruil voor beter bedrijfsresultaat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landruil-voor-beter-bedrijfsresultaat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600861, "identifier": "mediaitem_600861", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landruil-voor-beter-bedrijfsresultaat-1.htm", "title": "Landruil voor beter bedrijfsresultaat", "lead": "Door land te ruilen, kunnen melkveehouders en akkerbouwers een beter bedrijfsresultaat halen en kringlopen sluiten. Ook op regionaal niveau kan landruil leiden tot voordelen, maar de praktijk blijkt lastiger dan gedacht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/f/cid600861_shutterstock_12848491_tractor_akker_akkerbouw_trekker.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

n een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouwers en veehouderij grondstoffen en reststromen uit elkaars keten. Om kringlopen beter te sluiten, zouden akkerbouwers en veehouders intensiever samen moeten werken. De vraag is hoe die samenwerking er uit moet zien. Biedt het ruilen van landbouwgrond voordelen? Wat betekent dat voor bedrijfsresultaten, gebruik van meststoffen, ruwvoer of bodemgezondheid?<\/p>

Simulatiemodel<\/h2>

De Wageningse student Brent Riechelman heeft als afstudeeronderzoek in een simulatiemodel berekend wat het effect van landruil is voor de provincie Flevoland. Hij werkte vier verschillende scenario's uit: van geen landruil tot landruil met een maximaal regionaal voordeel. Uit zijn MsC-Thesis<\/a> blijkt dat het voordeel voor de bedrijven varieerde met een toename van 36,3% voor akkerbouwbedrijven tot 13,9% voor melkveebedrijven. Maar hij plaatst ook kanttekeningen bij het ruilen van landbouwgrond. <\/p>

Organische stof<\/h2>

Door landruil worden akkerbouwbedrijven in staat gesteld vaker winstgevende gewassen te telen als pootaardappelen of winterwortelen in plaats van tarwe. Maar omdat tarwe een veel grote bijdrage levert aan de opbouw van organische stof in de bodem, zie je dat die organische stofopbouw vermindert. Landruil leidt wel tot een wat lager gebruik van stikstofmeststoffen, maar daartegenover staat dat er meer fosfaatmeststoffen worden gebruikt. Riechelman merkt wel op dat een simulatie met andere gewassen tot andere resultaten kan leiden. <\/p>

Regionaal voordeel<\/h2>

Bij landruil zullen melkveehouders een minder groot aandeel van hun grond gebruiken voor de teelt van voedergewassen. Dit zal regionaal tot resultaat hebben dat er meer ruwvoer van buiten de regio aangekocht wordt en dat meer organische mest afgevoerd wordt. De student concludeert dat landruil regionaal wel voordelen biedt, maar dat het lastiger is dan het lijkt om dat regionaal voordeel optimaal te benutten.

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900301, "identifier": "element_18900301", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Can regional integration of arable and dairy farms through land exchange contribute to the Dutch vision of circular agriculture?A bio-economic modelling case study of Flevoland<\/a>, MSc Thesis Brent Riechelman, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Samenwerken Akkerbouw & Veehouderij<\/a> Aeres Hogeschool april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit<\/a>, rapport Wageningen Economic Research, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kavelruil: alles wat erbij komt kijken<\/a>, brochure Praktijknetwerk 'Minder toeren', 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grondcoalities: toekomst of utopie? 'Akkerbouw en melkvee kunnen nauwer samenwerken'<\/a>, artikel Akker, mei 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900308, "identifier": "element_18900308", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900312", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600754", "title": "Handboek voor samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-voor-samenwerking-tussen-akkerbouw-en-veehouderij-2.htm" }, "lead": "Het sluiten van kringlopen staat volop in de belangstelling. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderijbedrijven is een manier om regionale kringlopen te sluiten. Een handboek geeft handvatten voor ondernemers om samenwerking op gang te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/c/cid600754_shutterstock_3170816_NL_maaien_tractor.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600277", "title": "Planmatige aanpak van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planmatige-aanpak-van-samenwerking-tussen-akkerbouw-en-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Drentse akkerbouwers en veehouders werken vaak samen, zodat het bouwplan ruimer wordt. De gedachte is dat samenwerking een meer duurzaam systeem is. Maar samenwerking is geen garantie voor verduurzaming. Je moet het zorgvuldig aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/5/cid600277_sugar-beet-2499863_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599658", "title": "Meer vrijwillige kavelruil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-vrijwillige-kavelruil-1.htm" }, "lead": "Kavelruil, waarbij grondeigenaren percelen land ruilen, kan zorgen voor een efficiƫntere bedrijfsvoering voor agrarisch ondernemers. Die kavelruil vindt steeds vaker op vrijwillige basis plaats.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/5/cid599658_shutterstock_2028711_luchtfoto_landbouw.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }