{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600646", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landelijk-protocol-voor-aanpak-Japanse-duizendknoop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600646, "identifier": "mediaitem_600646", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landelijk-protocol-voor-aanpak-Japanse-duizendknoop-1.htm", "title": "Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop", "lead": "De aanpak van de Japanse duizendknoop is lastig. Terreineigenaren en overheden proberen op diverse manieren deze invasieve exoot aan te pakken. Omdat er behoefte is aan een uniforme strategie is een landelijk protocol ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/4/cid600646_33373263100_cf9d166a25_c.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aziatische duizendknopen (Fallopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) worden door terreinbeheerders en overheden als probleem ervaren omdat ze zich zeer makkelijk verspreiden in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant wordt beschouwd als een inasieve exoot die bijna 200 jaar geleden uit Azië naar Europa is gebracht. In Nederland komen drie soorten Aziatische duizenknopen voor die vaak worden aangeduid als Japanse duizendknoop: de Japanse (50%) (Fallopia japonica<\/em>), Sachalinse (10%) (Fallopia sachalinensis<\/em>) en Boheemse duizendknoop (40%) (Fallopia x bohemica<\/em> (F. japonica x sachalinensis<\/em>)) .<\/p>

Bestrijding<\/h2>

Het probleem is de enorme groeikracht van de soort. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. Daarnaast vormt de plant een bedreiging voor de biodiversiteit omdat inheemse planten worden verdrongen. Het is daarom nodig om de soort te bestrijden, maar dat is lastig. Er zijn diverse methoden bekend. Welke methode het meest geschikt is, kan per situatie verschillen. Om tot een uniform gedragen strategie te komen is er door Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld.

Dat landelijk protocol<\/a> - dat uit 13 losse infobladen bestaat, biedt handvatten voor beheersing en het tegengaan van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Zo zijn er een infobladen voor het omgaan met duizendknopen in natuurgebeiden, in openbaar groen, langs wegbermen, in verhardingen of op oevers, keringen en dijken. Elk infoblad bevat algemene informatie, handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en handreikingen voor verschillende locatietypen.<\/p>

Protocol<\/h2>

Het protocol is gebaseerd op kennis uit literatuur en bestaande handreikingen en protocollen. Verder hebben er twee workshops plaatsgevonden waar met 58 deelnemers praktijkervaringen zijn uitgewisseld. Het protocol - dat online<\/a> beschikbaar is - wordt op woensdagmiddag 27 november 2019 gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. <\/p>" } , { "id": 18894467, "identifier": "element_18894467", "type": "text", "title": "Download het protocol", "url": "https://edepot.wur.nl/505273", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron Flickr<\/a> Andreas Rockstein)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894471, "identifier": "element_18894471", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen<\/a>, Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos, Geofoxx milieu expertise november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Japanse duizendknoop<\/a>, factsheet NVWA 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894475, "identifier": "element_18894475", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beslisboom bestrijding Japanse duizendknoop<\/a> Website Stichting Probos", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Japanse Duizendknoop Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894481", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600098", "title": "Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerparticipatie-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Gemeenten hebben moeite het aantal besmettingshaarden van Japanse duizendknoop in beeld te krijgen. Veel haarden staan op particuliere grond. Daarom is het belangrijk burgers te betrekken bij de strijd van deze woekeraar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/b/cid600098_geograph-5256231-by-Patrick-Roper.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600689", "title": "Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afdekdoek-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Veel methoden leveren niet het gewenste resultaat. Maar uit een praktijkproef in Zeewolde blijkt dat twee jaar afdekken met waterdoorlatend doek goed werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/a/cid600689_800px-Fallopia_japonica_2018-05-22_2673.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600821", "title": "Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Japanse-duizendknoop-verwijderen-met-grondzuiger-1.htm" }, "lead": "Door met een grondzuiger op droge zandgrond rond de wortels van Japanse duizendknoop weg te zuigen, kun je de wortels goed weghalen. Maar de kosten zijn hoger dan bij veel andere methoden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/5/cid600821_knotweed-2730274_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }