{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601602", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lancering portaal Boerenlandvogels", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lancering-portaal-Boerenlandvogels-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601602, "identifier": "mediaitem_601602", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lancering-portaal-Boerenlandvogels-1.htm", "title": "Lancering portaal Boerenlandvogels", "lead": "Veel boeren en natuurbeschermers zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels. Om informatie beter toegankelijk te maken, lanceren Hogeschool van Hall Larenstein en Groen Kennisnet het kennisportaal Boerenlandvogels.info", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/7/b/cid601602_boerenlandvogels.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T15:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Boerenlandvogels zijn vogels die leven op graslanden en akkers, in slootkanten en op erven. Helaas gaat het niet goed met de stand van deze vogels. In de afgelopen vijftig jaar is er 60-70% van de vogels verdwenen. <\/p>

Platform Boerenlandvogels<\/h2>

Gekoppeld aan het portaal natuurinclusieve landbouw wordt het thema Boerenlandvogels als een zelfstandig portaal opgezet: een onmisbaar onderdeel van natuurinclusieve landbouw. Het boerenlandvogelportaal beschikt over informatie voor verschillende typen geïnteresseerden: van iemand die zich voor het eerst oriënteert tot degene die er alles over wil weten, of je nu in de beroepspraktijk, in het onderwijs of als onderzoeker werkt. Je vindt op het portaal onder andere onderzoeksrapporten, video’s, artikelen en praktijkbijsluiters.<\/p>

Weidevogels<\/h2>

Binnen de categorie boerenlandvogels is onderscheid gemaakt tussen weidevogels, akkervogels, erfvogels en vogels in de dooradering. Via de tegels op de voorpagina van het portaal kan je verder op zoek naar aanvullende informatie, kennisdossiers per specifieke groep van boerenlandvogels. De komende tijd zullen er meer kennisdossiers bijkomen. Zo wordt er onder andere gewerkt aan een kennisdossier over Kuikenoverleving. De dossiers bestaan uit een korte toelichting, een bundeling van onderzoeksrapporten, praktijkbijsluiters en aanbeveling voor de praktijk of inventarisaties van ervaringen uit de uitvoering. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de slimme zoekbox, die je met behulp van trefwoorden bij de juiste publicaties brengt. <\/p>" } , { "id": 18922335, "identifier": "element_18922335", "type": "text", "title": "Bezoek het portaal boerenlandvogels", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922339, "identifier": "element_18922339", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Portaal Boerenlandvogels", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922344", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601175", "title": "Weidevogelbeheer in de Hoeksche Waard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-in-de-Hoeksche-Waard-1.htm" }, "lead": "Twee boeren die meedoen met het agrarisch natuurbeheer in het Oudeland van Strijen hebben sinds een aantal jaren een deel van hun perceel speciaal ingericht voor de weidevogel. Dat doen ze door een laagje water op een deel van hun perceel te pompen, zodat het plasdras wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/d/cid601175_scholeksters%2520bij%2520plasdras.JPG", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-16T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601154", "title": "Voorweiden beter voor weidevogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorweiden-beter-voor-weidevogels-1.htm" }, "lead": "Weidevogels zijn gebaat bij uitgestelde maaidatums. Maar op rijkere gronden kan het gras dan te hoog en te dicht worden voor weidevogelkuikens. Door dit grasland vroeg in het seizoen te beweiden, ontstaat er grasland dat geschikt is voor weidevogelkuikens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/5/cid601154_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }