{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601372", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Lager eiwitgehalte en gezonde koeien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lager-eiwitgehalte-en-gezonde-koeien-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601372, "identifier": "mediaitem_601372", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lager-eiwitgehalte-en-gezonde-koeien-1.htm", "title": "Lager eiwitgehalte en gezonde koeien", "lead": "Het eiwitgehalte in het veevoer moet naar beneden zodat de uitstoot van stikstof vermindert. Deskundigen denken dat het gehalte omlaag kan door de krachtvoergift te verminderen en beter te bemesten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/1/cid601372_theo-leconte-ktkVUTzVMm8-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In december 2019 maakte het kabinet met de ‘Spoedwet aanpak stikstof’ duidelijk dat de uitstoot van stikstof teruggedrongen moeten worden. Een van de maatregelen die genoemd is, is het verlagen van het eiwitgehalte in het veevoer. Via een doelvoorschrift wordt gestuurd op de samenstelling van het veevoer. Maar het sturen op de samenstelling van het rantsoen mag geen negatief effect hebben op de gezondheid van het vee. Het moet voor boeren aantrekkelijk zijn om er mee aan de slag te gaan. Maar kan dat ook?<\/p>

Energiebalans<\/h2>

Vakblad Veehouder en Veearts gaat in een artikel<\/a> in op die vraag en vraagt experts naar hun visie. Wagenings hoogleraar Jan Dijkstra denkt dat het verlagen van eiwit in het rantsoen wel een goede stap is om de stikstofdepositie vanuit de veehouderij te verlagen. Hij voorziet ook geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van dieren. Het kan zelfs positief uitpakken omdat minder eiwit in het rantsoen er bij het begin van de lactatie voor kan zorgen dat een koe minder snel in een negatieve energiebalans komt.<\/p>

Ook dierenarts en weidecoach Gerrit Hegen is van mening dat het eiwitgehalte soms wel met 10% omlaag kan zonder problemen voor de diergezondheid. Het eiwitgehalte in het voer voor melkvee bevat vaak meer dan 160 gram ruw eiwit per kg droge stof, soms is het gehalte wel 168 tot 170 gram ruw eiwit. Melkveehouders moeten eigenlijk terug naar 150 tot 160 gram ruw eiwit, vindt hij. Dat kan via minder krachtvoer en beter bemesten, door minder kunstmest te gebruiken.<\/p>

Uitgebalanceerd rantsoen<\/h2>

Dierenarts Erwin de Heer zegt in het artikel dat mogelijkheden om het eiwitgehalte te verlagen afhangen van veel factoren zoals regio, bedrijfstype, runderras en ruwvoerkwaliteit. Maar er blijven ook vragen. 'Want', zo vraagt hij zich af, 'wat doet minder eiwit voeren met drachtige koeien en het onge­boren vruchtje in de periode dat de organen worden aangelegd?' Hij vindt dat het zinvoller is niet te sterk te focussen op het eiwitgehalte in het voer, maar focussen op een uitgebalanceerd rantsoen zodat een koe geen tekorten heeft, niet ziek wordt en makkelijk veel melk kan produceren.<\/p>" } , { "id": 18915298, "identifier": "element_18915298", "type": "text", "title": "Artikel Minder eiwit: het kan, maar wel oppassen", "url": "https://edepot.wur.nl/520168", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto Theo Leconte<\/a> via Unsplash<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915302, "identifier": "element_18915302", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Minder eiwit: het kan, maar wel oppassen<\/a> artikel Veehouder en Veearts januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sturen op eiwit<\/a>, artikel Grondig 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voerefficiëntie vraagt om juiste context<\/a>, artikel Veeteelt februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nota naar aanleiding van het verslag Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)<\/a>, december 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18915308, "identifier": "element_18915308", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Stikstof, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18915311", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601065", "title": "Sturen op het eiwitgehalte in gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sturen-op-het-eiwitgehalte-in-gras-1.htm" }, "lead": "Het gehalte ruw eiwit in gras is een belangrijke kengetal voor de voederwaarde. Op zandgrond streven melkveehouders naar een wat hoger eiwitgehalte, terwijl op veengrond het eiwitgehalte soms te hoog is. Je kunt sturen op het eiwitgehalte met het maaimoment of de stikstofgift.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/1/cid601065_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601067", "title": "Minder ammoniakuitstoot door drijfmest te verdunnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-ammoniakuitstoot-door-drijfmest-te-verdunnen-1.htm" }, "lead": "Door mest te verdunnen met water in een verhouding van 2 delen mest op 1 deel water, kun je de uitstoot van ammoniak tijdens het uitrijden van de mest met 40% verminderen. Bij controle moeten veehouders wel kunnen aantonen dat ze de juiste verhouding gebruiken, maar het is nog niet duidelijk hoe.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2020-03-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601410", "title": "Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Halvering-ammoniakuitstoot-door-aanpassing-bedrijfsvoering-1.htm" }, "lead": "Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/e/cid601410_cow-809637_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601392", "title": "Minister Schouten presenteert regels eiwitgehalten in krachtvoer voor melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-presenteert-regels-eiwitgehalten-in-krachtvoer-voor-melkvee-1.htm" }, "lead": "Door het eiwitgehalte in het voer te beperken, moet de stikstofuitstoot door de melkveehouderij worden verminderd. Op 6 mei presenteerde Landbouwminister Carola Schouten een voorstel voor maximale eiwitgehalten in krachtvoer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/a/a/cid601392_shutterstock_59326222_gedroogd_veevoer.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-06T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }