{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600611", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "LNV introduceert internationale haaienstrategie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/LNV-introduceert-internationale-haaienstrategie.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600611, "identifier": "mediaitem_600611", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/LNV-introduceert-internationale-haaienstrategie.htm", "title": "LNV introduceert internationale haaienstrategie", "lead": "Het ministerie van LNV heeft de Internationale Haaien Strategie 2019 gepubliceerd. Dit is een strategie om haaien en roggen beter te beschermen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/b/cid600611_Print%2520version%2520300%2520DPI-shutterstock_2580948_adelaarsrog_zee.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het gaat wereldwijd niet goed met haaien en roggen. Minister Carola Schouten van LNV heeft daarom een Internationale haaienstrategie<\/a> gepubliceerd.

In de strategie wordt uitgelegd hoe de overheid zal omgaan met het beheer en de bescherming van haaien en roggen in alle zeeën en oceanen waar Nederland invloed heeft. Dit betreft de Noordzee, internationale wateren en de wateren van Caribisch Nederland. Het plan omvat beleidsdoelen gericht op onderzoek en bewustwording. Daarnaast zijn internationale verdragen een belangrijk middel om haaien en roggen beter te beschermen. <\/p>

Kwetsbaar<\/h2>

De populatie van roggen en haaien is in de twintigste<\/sup> eeuw sterk achteruitgegaan in de Noordzee. Dit komt vooral door bijvangst van de visserij. Daarnaast zijn verstoring van het leefgebied, vervuiling en klimaatverandering van invloed op de hoeveelheid haaien en roggen. <\/p>

Haaien en roggen zijn kwetsbaar omdat ze langzaam groeien. Ook kunnen ze pas op late leeftijd jongen krijgen en brengen ze weinig jongen voort, hoogstens enkele tientallen per jaar en soms zelfs om het jaar maar één jong. Andere vissoorten hebben veel meer nakomelingen. Dit maakt de haaien- en roggenpopulatie extra kwetsbaar. <\/p>

Speerpunten beleid en maatregelen<\/h2>

Wetenschappelijk onderzoek, gericht op de locatie en verplaatsing van haaien en roggen zodat vissers bepaalde gebieden kunnen vermijden, is een belangrijk beleidsdoel. Daarnaast is de strategie gericht op regelgeving rondom bijvangst en een verbod op ontvinnen. Educatie en bewustwording in de visserij speelt hierbij een grote rol en wordt ingezet als middel om de beleidsdoelen te behalen. <\/p>

In de strategie worden concrete beheermaatregelen voor de bescherming van haaien rond de Caribisch-Nederlandse eilanden aangekondigd. Zo zijn de wateren tussen Saba en Bonaire een zeezoogdieren- en haaienreservaat. In dit reservaat zal (bij)vangst van haaien zoveel mogelijk worden beperkt. Omdat handhaving lastig is, wil Nederland graag samenwerken met andere landen wereldwijd. Hopelijk worden haaien en roggen zo beter beschermd in de toekomst.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893566, "identifier": "element_18893566", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Internationale Haaien Strategie 2019<\/a>, Ministerie LNV & Nederlandse Elasmobranchen Vereniging, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet haaien en roggen in de Noordzee<\/a>, Wereld Natuur Fonds", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen<\/a>, rapport Imares 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Indicatorsoorten voor de gesteldheid van de populatie elasmobranchen op het Nederlands continentaal plat <\/a>, scriptie VHL, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893572, "identifier": "element_18893572", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Roggen en haaien, 1945-2016<\/a> Website Compendium voor de Leefomgeving 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minister wil haaien in Nederland beter beschermen<\/a> Video NOS Jeugdjournaal 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Haaien en Roggen in de noordzee<\/a> Infographic, Sportvisserij Nederland 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }