{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601739", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kruidenrijk grasland na doorzaai is mogelijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kruidenrijk-grasland-na-doorzaai-is-mogelijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601739, "identifier": "mediaitem_601739", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kruidenrijk-grasland-na-doorzaai-is-mogelijk-1.htm", "title": "Kruidenrijk grasland na doorzaai is mogelijk", "lead": "De belangstelling voor kruidenrijk grasland groeit. Voor inzaai kun je kiezen voor herinzaai, maar ook doorzaaien blijkt een goede mogelijkheid. Uit een praktijkproef blijkt dat herinzaai met een strokenfrees goed werkt, schrijft vakblad Ekoland in een artikel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/7/5/cid601739_cows-5271520_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met een kruidenrijk grasland waarin naast grassen ook kruiden voorkomen als cichorei, smalle weegbree, karwij, duizendblad, pimpernel en klavers kun je een goede productie halen, blijkt uit eerdere onderzoeken. Je kunt goede voederwaardes halen, daarnaast levert het ook meer biodiversiteit op. Uit onderzoeken blijkt dat je de beste resultaten haalt bij herinzaai. Maar aan herinzaai kleven ook nadelen, denk aan kosten, verlies van voedingsstoffen, achteruitgang van de bodemkwaliteit en verlies aan biodiversiteit. Doorzaai zou een betere oplossing zijn. <\/p>

Praktijkproef<\/h2>

Maar juist voor een kruidenrijk grasland is doorzaai lastig omdat de jonge kiemplanten van de kruiden moeten concurreren met de aanwezige grasplanten. Bij een kruidenrijk grasland gaat het er juist om dat er een balans ontstaat tussen de aanwezige kruiden en grassen. Toch zijn er mogelijkheden, schrijft vakblad Ekoland<\/a>. Dat blijkt uit een praktijkonderzoek. Vanuit de projecten ‘Winst en weidevogels’ en ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard: Weidebuffet met kruiden’ is er een proef aangelegd om de mogelijkheden van doorzaai te onderzoeken. <\/p>

Die praktijkproef is in augustus 2019 uitgevoerd op veengrond met vijf verschillende behandelingen waarbij wiedeg of strokenfrees gebruikt zijn, met en zonder drijfmest. Vlak voor het doorzaaien werd het gras kort gemaaid tot een stoppellengte van 3 cm. Doorzaaien gebeurde met een mengsel van cichorei, smalle weegbree, rode en  witte klaver, karwij, rolklaver, duizendblad en vertakte leeuwentand. In het geval van herinzaai werd dit mengsel aangevuld met zaad van Engels raaigras. <\/p>

Strokenfrees<\/h2>

Het doorzaaien met een strokenfrees in kort gras bleek het meest succesvol. Het aantal aanwezige kruiden bij  deze behandeling komt het meest in de buurt een grasveld na herinzaai. Een nadeel van deze methode is dat de opbrengst in de eerste snede wat lager ligt dan bij doorzaaimethoden met de wiedeg. Maar op jaarbasis wordt dit opbrengstverschil weer goed gemaakt. <\/p>

Het lijkt dus mogelijk om een kruidenrijk grasland door te zaaien. In het artikel worden enkele aandachtspunten genoemd. Zaai door in het najaar, maai het gras zo kort mogelijk, gebruik een strokenfrees en geef in het voorjaar geen bemesting om de kruiden zo veel mogelijk kansen te geven.<\/p>" } , { "id": 18925930, "identifier": "element_18925930", "type": "text", "title": "Artikel Doorzaaien productieve kruiden in grasland", "url": "https://edepot.wur.nl/545004", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Emphyrio<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925934, "identifier": "element_18925934", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groeikansen scheppen voor kruiden : Doorzaaien productieve kruiden in grasland : Van moeilijk naar mogelijk<\/a> Artikel Ekoland januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kruidenrijk grasland vraagt geduld<\/a> artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Productief kruidenrijk grasland biedt kansen : Is kruidenrijk grasland echt beter bestand tegen droogte?<\/a> artikel Ekoland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over kruidenrijk grasland<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925940, "identifier": "element_18925940", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Pilot: Slim doorzaaien kruidenrijk grasland<\/a>, Boer aan het roer", "indentlevel": 0 }, { "item": "Doorzaai kruiden met strokenfrees of volvelds<\/a>, DLV Advies 18 september 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925944", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601266", "title": "Tips voor kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Kruidenrijk grasland staat bij veehouders in de belangstelling. Het graslandbeheer moet anders: je moet sturen op kruiden, met minder kunstmest. Er is echter nog geen strak teeltplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/d/cid601266_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601337", "title": "Experimenteren met kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Experimenteren-met-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Urgenda, Pure Graze en LTO werken samen om grasland te vervangen door kruidenrijk grasland. Via de site 1001ha.nl kunnen burgers geld doneren en melkveehouders met korting zaaigoed bestellen. Dit stelt melkveehouders in staat om op een laagdrempelige manier te starten met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/c/5/cid601337_Web%252072%2520DPI-IMG_6112.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-15T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601231", "title": "Intensieve melkveehouderij met kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Intensieve-melkveehouderij-met-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Met 200 koeien is Erve Mentink in Twente een intensieve melkveehouderij. Toch wordt het bedrijf in het project ‘Natuurlijk kapitaal’ als een voorloper beschouwd dat andere ondernemers kan inspireren bij stappen richting natuurinclusief ondernemen. Het bedrijf heeft positieve ervaringen met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/6/cid601231_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601097", "title": "Goede productie van kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Goede-productie-van-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "De opbrengst van productief kruidenrijk grasland is even hoog of soms zelfs hoger dan bij regulier grasland. En ook de voederwaarde ervan is vergelijkbaar met die van regulier grasland. Maar het beheer vraagt wel aanpassingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/c/cid601097_field-957663_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601764", "title": "Insecten, kruiden, studenten en boeren: het project kruidenrijk grasland Noord-Holland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insecten-kruiden-studenten-en-boeren-het-project-kruidenrijk-grasland-Noord-Holland-1.htm" }, "lead": "In het KCNL-project Kruidenrijk grasland Noord-Holland zijn onderwijs, onderzoek en de praktijk van de agrarisch collectieven aan de slag gegaan met kruidenrijk grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/7/cid601764_kamgrasweide.png", "width": 1288, "height": 858, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T11:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_coe_kcnl", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }