{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601226", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw op basis van reststromen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-op-basis-van-reststromen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601226, "identifier": "mediaitem_601226", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-op-basis-van-reststromen-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw op basis van reststromen", "lead": "Een belangrijk principe van kringlooplandbouw is zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en nutriënten. Door gebruik te maken van reststromen kun je import van grondstoffen beperken. In de landbouw worden steeds vaker reststromen ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/4/cid601226_shutterstock_9060814_voedselresten_compost.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Akkerbouwers kunnen gecomposteerd groenafval gebruiken voor bodemverbetering, zo blijkt uit de publicatie Kringlooplandbouw<\/a> van Wageningen University & Research. Veel reststromen komen vrij uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Bijna een derde van alle agrarische producten die direct van het land komen of bewerkt worden door de voedingsmiddelenindustrie, bereiken ons bord niet. Naast bodemverbetering kunnen voedselresten ingezet worden als veevoer. Dit gebeurd steeds vaker. <\/p>

Diervoer<\/h2>

Met name varkens lijken heel geschikt om reststromen uit de voedingsindustrie, de horeca en van huishoudens om te zetten in hoogwaardig eiwit. En ook voor andere dieren is het mogelijk reststromen in te zetten, zegt kringlooplandbouwexpert Martin Scholten<\/a>. Bietenperspulp, bierbostel, aardappelstoomschillen, zonnebloemzaadschroot en raapzaadschroot zijn bijvoorbeeld goede alternatieven voor sojaschroot, het restproduct van de winning van olie uit de sojaboon dat we importeren van buiten Europa.<\/p>

Er worden al veel reststromen verwerkt tot veevoer, jaarlijks 7,8 miljoen ton. Het gaat daarbij om aardappelschillen, sojaschroot en voor mensen afgekeurde voedingsmiddelen. Hiervan komt echter een groot deel vanuit andere landen. <\/p>

In de grondstoffenwijzer<\/a> van de Nederlandse vereniging voor Diervoeders (Nevedi) staan meer dan 300 verschillende grondstoffen die gebruikt worden voor de verwerking tot diervoer. Dat zijn een groot deel rest- of co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie zoals bierbostel of broodmeel. <\/p>

Bodemverbetering<\/h2>

Door een samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders kun je reststromen efficiënt inzetten. Biologisch akkerbouwer Wouter Klaasse Bos<\/a> vertelt hoe hij samenwerkt met een veehouder. De veehouder maait bij hem grasklaver, dat hij als waardevol veevoer gebruikt. In ruil daarvoor krijgt Bos stalmest. <\/p>

Akkerbouwers kunnen reststromen zoals gecomposteerd groenafval gebruiken voor bodemverbetering. Ook de eigen gewasresten, zoals stro of loof van bieten en andere gewassen, kunnen ondergewerkt worden zodat het organisch stofgehalte van de bodem verbetert. En stoffen zoals verenmeel, hoefmeel en haarmeel zouden zelfs kunnen bijdragen aan versterking van de ziektewerendheid van de bodem.<\/p>" } , { "id": 18911001, "identifier": "element_18911001", "type": "text", "title": "Publicatie Restromen Kringloop­landbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/533458", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em> <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911006, "identifier": "element_18911006", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Restromen, Kringloop­landbouw<\/a> De wetenschap en de boerderij, Wageningen Unniversity & Research, oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Reststromen voor akkerbouwers<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Reststromen voor veehouders<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Oude kracht in de grond<\/a>, akkerbouwer Wouter Klasse Bos", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘Reststromen voeren is echt topsport’<\/a>, varkenshouder ruud van Dijck", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bijproducten uit de slachterij en insectenkweek<\/a>, onderzoekers Gert van Duinkerken en Toine Timmermans", "indentlevel": 1 }, { "item": "Stop de verspilling<\/a>, Toine Timmermans", "indentlevel": 1 }, { "item": "Met minder grond, meer produceren<\/a>, Martin Scholte", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘Gemeentes zitten in hun maag met reststromen’<\/a>, onderzoeker Geert-Jan van der Burgt", "indentlevel": 1 }, { "item": "Harde conclusies zijn nog moeilijk te trekken<\/a>, onderzoeker Joeke Postma", "indentlevel": 1 }, { "item": "Menselijke mest<\/a>, onderzoeker Marcel Vijn", "indentlevel": 1 }, { "item": "We moeten ons vee gaan voeren met restproducten : efficiënt omgaan met landbouwgrond<\/a> artikel Wageningen World 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grondstoffenwijzer Diervoeders voor een circulaire voedselproductie 2019<\/a> Nevedi", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911021, "identifier": "element_18911021", "type": "text", "title": "Portal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18911023", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600799", "title": "Mogelijke reststromen als grondstof voor veevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijke-reststromen-als-grondstof-voor-veevoer-1.htm" }, "lead": "Voor verduurzaming van de veehouderij moet Nederland minder afhankelijk worden van de invoer van eiwitrijke producten. Dat zou kunnen door meer reststromen te gebruiken voor de productie van veevoer. De inzet van slachtafval lijkt het meest kansrijk, maar dan moet wet- en regelgeving aangepast worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/3/cid600799_shutterstock_105092750_vee_voeder.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599988", "title": "Naar een circulair voedselsysteem door inzet van reststromen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-circulair-voedselsysteem-door-inzet-van-reststromen-1.htm" }, "lead": "We moeten reststoffen veel beter benutten, vindt Wagenings hoogleraar Toine Timmermans. Hij wil naar een duurzaam circulair systeem waarin grondstoffen zo goed mogelijk worden benut en afval niet bestaat. De hele keten van grond tot consument is daarbij betrokken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/b/cid599988_IZ6EVX_Copyright_Wim_van_Sambeek.jpg", "width": 862, "height": 485, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voedselverspilling", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }