{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601153", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw met plantaardige stikstof", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-plantaardige-stikstof-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601153, "identifier": "mediaitem_601153", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-plantaardige-stikstof-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw met plantaardige stikstof", "lead": "Kun je een akkerbouwsysteem opzetten dat helemaal draait op bedrijfseigen stikstof? Hoe ver kun je komen zonder toevoer van dierlijke mest? Na ruim negen jaar onderzoek op een proefbedrijf in de Kollumerwaard blijkt dat dit kan. Je kunt stikstof telen met hulp van vlinderbloemige gewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/d/cid601153_flower-nature-purple-flowers-lucerne.jpg", "width": 910, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds 2012 wordt op de proefboerderij Kollumerwaard ervaring opgedaan met een een experimentele vruchtwisseling die volledig draait op basis van eigen stikstofwinning. Er vindt geen aanvoer van dierlijke mest of compost plaats. Binnen het project ‘Stikstof Telen’ en de voorganger ‘Planty Organic’ werd gekeken wat het effect was op het stikstofgehalte in de bodem, het gehalte organische stof en de beschikbare hoeveelheid fosfaat. Uit de beknopte evaluatie van negen jaar onderzoek<\/a> blijkt dat een akkerbouwsysteem zonder dierlijke mest heel goed mogelijk is. De stikstof wordt efficiënt benut en de stikstofverliezen zijn laag. Bovendien blijft de bodemkwaliteit stabiel. <\/p>

Vlinderbloemige gewassen<\/h2>

In een filmpje legt onderzoeker Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk instituut uit hoe stikstof telen werkt. Door vlinderbloemige gewassen te telen kun je stikstof uit de lucht binden. Het belangrijkste gewas in het systeem is daarom een mengteelt van vlinderbloemige gewassen: klaver en luzerne. Dat gewas wordt gemaaid, afgevoerd en opgeslagen. Het jaar er op wordt dit product naar het land gebracht om de stikstofvoorraad in de grond aan te vullen. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Uit het rapport blijkt dat het systeem goed werkt. Gedurende de negen jaar is er geen sprake van een stijging of daling van het totaal stikstofgehalte in de bodem. Het systeem is dus in staat om zonder enige toevoeging van buiten af de organische stof en stikstof in de bodem op peil te houden terwijl er wel verkoop van producten plaatsvindt. Omdat er in het systeem weinig stikstofverliezen door vervluchtiging, denitrificatie en uitspoeling zijn, is er sprake van een efficiënte stikstofbenutting.  Maar in de acht jaar tijd is er wel een geleidelijk afname van de beschikbaarheid van fosfaat te zien. <\/p>

Voorbeeldbedrijf<\/h2>

Het idee is nu dat het proefbedrijf omgevormd wordt tot een kringloop-voorbeeld bedrijf waarbij via regionale compost de overige mineralen teruggevoerd worden naar de akker. Er is nog nader onderzoek nodig naar bedrijfseconomische aspecten. Het oogsten en conserveren van maaimeststoffen en later weer uitrijden is een relatief dure aangelegenheid. Mogelijk kan er een optimalisatieslag gemaakt worden door de eerste snede niet te conserveren, maar direct vers op een of meerdere van de andere percelen toe te dienen. <\/p>" } , { "id": 18908857, "identifier": "element_18908857", "type": "text", "title": "Planty Organic : beknopte evaluatie 2012-2019", "url": "https://edepot.wur.nl/522136", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Pxfuel)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908861, "identifier": "element_18908861", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Planty Organic : beknopte evaluatie 2012-2019<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof Telen : voortgang 2019<\/a> Louis Bolk Instituut 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maaimeststoffen verhogen bodemvruchtbaarheid : prima alternatief voor drijfmest<\/a>, artikel Ekoland 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie<\/a>, Louis Bolk Instituut 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Planty Organic: draaien op eigen mineralen, Kan een bodem zonder externe mineralenaanvoer vruchtbaar blijven?<\/a> Artikel Akker 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908868, "identifier": "element_18908868", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Project Stikstof Telen<\/a>, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw SPNA", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18908871", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600554", "title": "Stikstofnawerking van maaimeststoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stikstofnawerking-van-maaimeststoffen-1.htm" }, "lead": "Een maaimeststof, een snede van groenbedekkers, kun je als meststof op een perceel elders gebruiken. Een maaimestsof levert stikstof, waardoor je kunt besparen op een aanvullende bemesting. Zo kun je werken aan een meer gesloten kringloop van organische stof en nutriënten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/8/cid600554_shutterstock_78724981_gras_klaver.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596781", "title": "Plantaardige mest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantaardige-mest-1.htm" }, "lead": "Maaimeststoffen zijn een uitkomst voor biologische akker- en en tuinbouwbedrijven. Maar deze plantaardige meststoffen zijn ook voor andere telers interessant.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/0/cid596781_clover-768798_1920.jpg", "width": 800, "height": 527, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-11-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }