{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601651", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw met gemengd bedrijf, eigen slagerij en winkel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-gemengd-bedrijf-eigen-slagerij-en-winkel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601651, "identifier": "mediaitem_601651", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-gemengd-bedrijf-eigen-slagerij-en-winkel-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw met gemengd bedrijf, eigen slagerij en winkel", "lead": "Het echtpaar Gert Gabriels en Leen Brouwers uit Vlaamse Stabroek hebben een gemengd bedrijf met vleesvee, akkerbouw, een eigen slagerij en boerderijwinkel. Dat is een perfecte combinatie voor kringlooplandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/5/cid601651_cow-2218072_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gert Gabriels en zijn vrouw Leen Brouwers combineren een vleesveebedrijf met Belgisch witblauw runderen met een akkerbouwbedrijf, een hoeveslagerij<\/a> en eigen winkel. De hoeveslagerij bestaat 10 jaar. Gemiddeld verkoopt de slagerij zo'n drie koeien per maand aan huis. Stieren op het bedrijf worden na achttien maanden in het gangbare circuit verkocht. <\/p>

Gemengd bedrijf<\/h2>

Gabriels zegt in een bedrijfsreportage<\/a> in vakblad Veeteeltvlees dat de combinatie van het vleesveebedrijf met slagerij en winkel een hele goede combinatie is. Door de lockdown als gevolg van de coronamaatregelen is de omzet in de slagerij het laatste half jaar gestegen met 20 tot 30% zegt hij. Maar ook via de gangbare kanalen ontvangt hij betere prijzen voor het vlees. <\/p>

Het echtpaar heeft het bedrijf in 2011 overgenomen van Gabriëls ouders. Toen was het een gemengd akkerbouw-melkveebedrijf.  Het echtpaar besloot om te schakelen naar een gemengd vleesveebedrijf met een eigen slagerij. Dat was toen een nog vrij onbekende combinatie, ook voor de bank. Maar het echtpaar kijkt tevreden terug op de beslissing om met deze combinatie te beginnen. <\/p>

In de winkel wordt niet alleen eigen rund- en kalfsvlees verkocht, maar ook andere vleesproducten, aardappelen van eigen bedrijf en lokale producten zoals fruitsappen, wijn en tomaten. Dat brede assortiment is nodig om klanten voldoende te kunnen bieden, zegt Brouwers.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Gabriels ziet toekomst voor het gemengde model. Vleesvee en akkerbouw gaan goed samen, zegt hij. Het veebedrijf telt nu 205 dieren met jaarlijks 100 kalvingen. Dat is groot genoeg om de slagerij van vlees te voorzien. De mest kan gebruikt worden op het akkerbouwbedrijf en het gros van het voer voor het vee teelt Gabriels zelf. De runderen eten maïs, gerst, tarwe, aardappelen en luzerne van eigen bodem. Gabriels koopt hooguit wat perspulp blij. Hij zegt dat de witblauwe veestapel een optimale ecologische voetafdruk heeft. <\/p>

Deze bedrijfssamenstelling is een perfecte combinatie om kringlooplandbouw vorm te geven, denkt de veehouder. Door de winkel heeft hij nauw contact met de consument en kan hij goed op hun wensen inspelen. Zo heeft hij geleerd dat koeien niet vetgemest moeten worden want dan wordt het vlees te droog.<\/p>" } , { "id": 18923649, "identifier": "element_18923649", "type": "text", "title": "Artikel Heilig geloof in kringlooplandbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/539289", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: keigroen<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923653, "identifier": "element_18923653", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Heilig geloof in kringlooplandbouw, bedrijfsreportage Gabriels-Brouwers<\/a> artikel Veeteelt Vlees 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "\"Wij verkopen alles via de korte keten\" : Yves en Nadine Schurmans-Adams kiezen voor puur Duroc<\/a>, artikel Boer&tuinder 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Samenwerken Akkerbouw & Veehouderij<\/a> Aeres Hogeschool april 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923658, "identifier": "element_18923658", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Portal Kringlooplandbouw Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Combinatie robuuste vee/akker<\/a>, Kringloop­landbouw De wetenschap en de boerderij", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoeveslagerij Gabriels<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923663", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601156", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid601156_148053291.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601323", "title": "Videoreeks over de korte keten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videoreeks-over-de-korte-keten-1.htm" }, "lead": "Landbouwminister Carola Schouten wil de waardering voor streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. In vier videoregistraties laat de Nationale Handelsmissie Korte Keten zien hoe ondernemers werken aan korte ketens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/5/cid601323_Web%252072%2520DPI-shutterstock_362633309_biogas_koe.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600277", "title": "Planmatige aanpak van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planmatige-aanpak-van-samenwerking-tussen-akkerbouw-en-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Drentse akkerbouwers en veehouders werken vaak samen, zodat het bouwplan ruimer wordt. De gedachte is dat samenwerking een meer duurzaam systeem is. Maar samenwerking is geen garantie voor verduurzaming. Je moet het zorgvuldig aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/5/cid600277_sugar-beet-2499863_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }