{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600569", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw in de melkveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-in-de-melkveehouderij-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600569, "identifier": "mediaitem_600569", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-in-de-melkveehouderij-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw in de melkveehouderij", "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een kringlooplandbouw, zo luidt de toekomstvisie van minister Schouten. Maar hoe doe je dat? Je kunt een betere voerefficiëntie nastreven of meer eiwit van eigen land. Kringloopboeren zetten de bodem centraal, zegt Frank Verhoeven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/e/cid600569_shutterstock_35640352_NL_koe_weide.jpg", "width": 800, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

'Kringlooplandbouw, hoe sluit je de cirkel?' Dat was de leidende vraag tijdens de bijeenkomst die Kenniscoöperatie Niscoo op 3 december in Heerenveen organiseerde. Melkveehouder Bouke Meijer is al jaren bezig om in de bedrijfsvoering de uitgangspunten van kringlooplandbouw handen en voeten te geven. Hij deelde op deze avond zijn ervaringen. En Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand<\/a> ging uitvoerig in op de verschillende aspecten van kringlooplandbouw. Waar kun je op sturen? Wat kun je met de kringloopwijzer? Of met andere kengetallen?<\/p>

Bodem<\/h2>

Verhoeven ging in zijn presentatie uitvoerig in op de verschillende kengetallen. Wil je de principes van kringlooplandbouw toepassen, dan zul je mest beter moeten benutten. En dat begint al bij het voer voor koeien. Je kunt een betere voerefficiëntie nastreven en minder krachtvoer en minder kunstmest aankopen. En je moet ook niet een maximale productie nastreven. Kringloopboeren zetten de bodem centraal, zo zegt hij.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Kengetallen<\/h2>

Aan de hand van sheets licht hij verschillende kengetallen toe die je bijvoorbeeld uit de kringloopwijzer haalt. Wat kun je er mee? Wat betekenen ze? Maar je moet je niet te sterk blindstaren op die getallen. Je moet ook je gezonde boerenverstand gebruiken, zo zegt hij: 'Kringloopboeren zijn een beetje wars van berekeningen en bedenken zelf hoe je eiwit of gras van eigen land beter kunt benutten.'<\/p>

Beloningssysteem<\/h2>

Wil kringlooplandbouw echt van de grond komen, dan moet er ook nog wel wat aan de regelgeving veranderen, stelt hij. De regelgeving zoals die nu is, werkt beperkend. Die is erg gericht op nitraat, ammoniak en fosfaat bijvoorbeeld, en niet op koolstof. Daarnaast is het ook belangrijk dat er een beloningssysteem komt. Je zou beloond moeten worden wanneer je beter presteert dan wat wettelijk vereist is. De provincie Drenthe doet dat met het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe<\/a>. Als je het goed doet kun je zo'n 1000 tot 3000 euro verdienen.<\/p>

Hij komt met een een aantal adviezen. Zo zou je je moeten richten op een bouwplan met maximale CO₂-vastlegging. Je kunt kiezen voor een bouwplan met 100% grasland, of - als je zelf ruwvoer wilt verbouwen - een bouwplan met 60% permanent grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% bouwland. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18891284, "identifier": "element_18891284", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kringlooplandbouw 'Waar staan we en waar gaan we naar toe?' Frank Verhoeven<\/a>, videoregistratie Kennisbijeenkomst Niscoo 7 december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ervaringen van Kringlooplandbouw - Bouke Meijer<\/a>, videoregistratie Kennisbijeenkomst Niscoo 7 december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw: hoe sluit je de cirkel' vragenronde<\/a>, videoregistratie Kennisbijeenkomst Niscoo 7 december 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18891289, "identifier": "element_18891289", "type": "text", "title": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18891291, "identifier": "element_18891291", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Mijn rantsoenwijzer.nl<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boerenverstand<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame melkveehouderij Drenthe<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw met 100% grasland<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteitsmonitor als basis voor verdienmodellen in melkveehouderij<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }