{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601335", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Krimp van het aantal melkveebedrijven in 2030", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Krimp-van-het-aantal-melkveebedrijven-in-2030-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601335, "identifier": "mediaitem_601335", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Krimp-van-het-aantal-melkveebedrijven-in-2030-1.htm", "title": "Krimp van het aantal melkveebedrijven in 2030", "lead": "Het aantal melkveebedrijven zal bij ongewijzigd beleid in 2030 met een derde afnemen. Nieuw beleid, zoals de omschakeling naar kringlooplandbouw, kan zorgen voor een andere ontwikkeling waarbij het aantal bedrijven verder afneemt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/2/cid601335_rob-tol-mBDULcq-PK0-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 494, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het aantal melkveebedrijven neemt in Nederland gestaag af, maar de bedrijven worden wel steeds groter, zo bleek uit het rapport 'Feiten en cijfers over de veehouderij<\/a>' dat in december 2018 verscheen. Dat rapport meldde dat er in 2016 17.910 melkveebedrijven waren. In het in oktober verschenen rapport 'De Nederlandse melkveehouderij in 2030<\/a> staat dat dit aantal in 2018 is afgenomen tot 15.987 bedrijven. En in 2030 zal dat aantal bedrijven met een derde verminderd zijn tot ongeveer 10.600 bedrijven. In dit rapport, dat is opgesteld door Wageningen Economic Research in opdracht van Friesland-Campina, gingen de onderzoekers uit van vier verschillende scenario's. <\/p>

Basisscenario<\/h2>

De bovengenoemde getallen zijn de getallen in het basisscenario dat uitgaat van het huidige vaststaand beleid en voortzetting van bestaand gedrag van de melkveehouders. In dit scenario daalt het aantal melkkoeien van 1,61 miljoen in 2018 tot 1,48 miljoen in 2030. Omdat de productie per melkkoe met zo'n 4% stijgt zal de totale melkproductie gelijk blijven. <\/p>

De vraag is of die verwachtingen kloppen. Nieuw beleid kan zorgen voor een andere ontwikkeling. Wat betekent de omschakeling naar kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld? En wat veranderd er als boeren moeten voldoen aan eisen voor stikstof- of broeikasuitstoot? Of wat gebeurt er als je geen aanvullende eisen stelt aan natuur en milieu en je de ruimte geeft aan de vrije markt? <\/p>

Verkenning<\/h2>

In de studie zijn naast het basisscenario drie alternatieve scenario's verkend: een scenario voor een 'natuurinclusieve melkveehouderij' waarbij meer aandacht is voor eisen vanuit de maatschappij en de markt. Een tweede scenario waarbij je ruimte geeft aan de vrije markt waarbij goedkoop en efficiënt geproduceerd voedsel voorop staan. Het derde scenario gaan melkveehouders meer eisen stellen aan inkomen uit het bedrijf en daarbij kijken ze naar investeringsmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

In alle drie scenario's neemt het aantal bedrijven in 2030 verder af dan in het basisscenario. In het vrije marktscenario worden de bedrijven duidelijk groter en intensiever, terwijl ze in het natuurinclusieve scenario extensiever worden. In het derde scenario waarbij melkveehouders minder inzetten op groei neemt de melkproductie het meest af. <\/p>" } , { "id": 18914197, "identifier": "element_18914197", "type": "text", "title": "De Nederlandse melkveehouderij in 2030", "url": "https://edepot.wur.nl/532156", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het portaal Kringlooplandbouw.<\/p>

(Bron foto: Rob Tol<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914202, "identifier": "element_18914202", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De Nederlandse melkveehouderij in 2030 : verkenning van mogelijke ontwikkelingen op basis van economische modellering<\/a>, rapport Wageningen Economic Research oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw in Nederland in 2050 : effecten van ontwikkelrichtingen, Map met factsheets<\/a>, Wageningen University & Research, januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomst in de land- en tuinbouw in 2050: 3 scenario's<\/a>, artikel BNDR 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914209, "identifier": "element_18914209", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18914211", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601059", "title": "Drie toekomstscenario's voor de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-toekomstscenarios-voor-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Voor de productie van voldoende voedsel zijn verschillende ontwikkelscenario’s mogelijk: Landbouw in voedselkringen met lokale producten of hoogefficiënte landbouw op basis van technologische ontwikkeling. Een toekomstverkenning laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/4/cid601059_shutterstock_58954621_tarwe_koren.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600814", "title": "Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Feiten-en-cijfers-Nederlandse-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Wat is de omvang van de Nederlandse veehouderij? Hoeveel dieren zijn er? En Hoeveel bedrijven? Op verzoek van de minister is een rapport opgesteld met feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/f/cid600814_shutterstock_169165043_koe_veld.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-24T19:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601440", "title": "Lichte groei grondgebonden melkveebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lichte-groei-grondgebonden-melkveebedrijven-1.htm" }, "lead": "In 2017 had 46,2% van de melkveebedrijven geen fosfaatoverschot, in 2015 was dat nog 45,7%. Ondanks een groei van het aantal melkkoeien in twee jaar, is de fosfaatproductie gelijk gebleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/d/cid601440_shutterstock_439237396_koeien_aerial.jpg", "width": 798, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }