{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600763", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kosten besparen met de CO₂-Prestatieladder", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kosten-besparen-met-de-CO2-Prestatieladder-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600763, "identifier": "mediaitem_600763", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kosten-besparen-met-de-CO2-Prestatieladder-1.htm", "title": "Kosten besparen met de CO₂-Prestatieladder", "lead": "Meer dan honderd lidbedrijven van brancheorganisatie Cumela hebben het certificaat CO₂-prestatieladder behaald. Dat certificaat is niet alleen nodig bij aanbestedingen. Met dat certificaat tonen bedrijven aan dat ze werken aan verlaging van de CO₂-uitstoot. Bovendien bespaart het op de kosten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/8/cid600763_agricultural-machine-2138996_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De CO₂-Prestatieladder<\/a> is een managementsysteem dat is gericht op CO₂-reductie. Bedrijven die werken volgens de CO₂-Prestatieladder, zetten stappen om het brandstofverbruik te verlagen en integreren dit in de bedrijfsvoering. Ze zetten een managementsysteem op waarin structureel aandacht besteed wordt aan verschillende aspecten. Zo krijgen ze inzicht in hun energiegebruik en de daarvan afgeleide CO₂-emissie. Vervolgens maken ze plannen om de CO₂-emissie te verminderen. Daarbij hoort ook dat ze communiceren met belanghebbenden over het CO₂-beleid en dat ze actief deelnemen aan initiatieven voor verdere reductie van CO₂-uitstoot.<\/p>

Certificaat<\/h2>

In het artikel 'Niet alleen voor aanbestedingen<\/a>' dat in vakblad Grondig verscheen, maakt bedrijfskundig adviseur Ad Karelse van brancheorganisatie Cumela duidelijk waarom het certificaat CO₂-Prestatieladder voor zijn sector belangrijk is. Voor bedrijven die willen aanbesteden is het certificaat een must. Ben je niet gecertificeerd, dan kan het betekenen dat je niet in mag schrijven. Maar er zijn meer redenen om te certificeren. Meer dan honderd lidbedrijven van CUMELA Nederland hebben inmiddels het certificaat CO₂-Prestatieladder behaald, zo is te lezen in het artikel. Uit ervaring blijkt dat het die bedrijven ook een duidelijke kostenbesparing oplevert.<\/p>

Kosten<\/h2>

Omdat je het energieverbruik in kaart brengt, krijg je meer inzicht in het verbruik van gas, elektriciteit, diesel en benzine. Volgens Karelse zijn er bedrijven die tot 10% minder diesel verbruiken met bepaalde machines. Daarnaast besparen bedrijven ook op andere kosten. Omdat je machines soms minder lang draaien, nemen de kosten voor filters, remmen of banden af. En een machine kan ook een betere inruilwaarde hebben.<\/p>

Bewustwording<\/h2>

Omdat je verplicht wordt actief deel te nemen aan initiatieven voor verdere reductie van CO₂-uitstoot, werk je ook aan bewustwording. Cumela heeft daarvoor het sectorinitiatief ‘Sturen op CO₂<\/a>’ opgezet, een soort studieclub die in vier regio’s drie keer per jaar een bijeenkomt organiseert. Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de CO₂-Prestatieladder en er wordt met elkaar nagedacht over mogelijkheden om tot besparingen te komen. Medewerkers worden daardoor betere ambassadeurs van het bedrijf. <\/p>

(Bron foto: <\/em>andreas160578<\/a> via <\/em>Pixabay<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897676, "identifier": "element_18897676", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Niet alleen voor aanbestedingen : onderschat de positieve effecten van de CO₂-Prestatieladder niet<\/a>. artikel Grondig 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "CO₂-prestatieladder : Tips en vuistregels voor de toolboxmeeting<\/a>, artikel Grondig 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bewustwording, daar draait het om : pilot Brandstofbesparing wordt vervolgd als sectorinitiatief<\/a>, artikel Grondig 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897681, "identifier": "element_18897681", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " CO₂-Prestatieladder<\/a>, SKAO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sturen op CO₂<\/a>, sectorinitiatief Cumela", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }