{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600745", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Koperintoxicatie bij koeien", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koperintoxicatie-bij-koeien-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600745, "identifier": "mediaitem_600745", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koperintoxicatie-bij-koeien-1.htm", "title": "Koperintoxicatie bij koeien", "lead": "Om kopertekorten bij koeien te voorkomen, wordt aan het voer koper toegevoegd. Maar een overmaat aan koper kan tot gezondheidsproblemen leiden. De laatste jaren zijn er meer gevallen van koperovermaat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/9/cid600745_shutterstock_641393104_koeien_voer_stal.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Koeien hebben koper nodig, net als andere sporenelementen. In het verleden zorgden tekorten aan sporenelementen regelmatig voor gezondheidsproblemen. Omdat het kopergehalte in gras en kuilvoer te laag is, wordt koper toegevoegd aan krachtvoer, speciale mineraalmixen, likstenen en bolussen. Maar uit een artikel in vakblad de Herkauwer<\/a> blijkt dat de laatste jaren vaker een koperovermaat optreedt. Ook dat leidt tot gezondheidsproblemen.<\/p>

Koperintoxicatie<\/h2>

Koper is het meest giftige sporenelement, zo meldt het vakblad. Daarom is het belangrijk dat de kopervoorziening goed is afgestemd op de behoefte. Krijgt een koe te veel koper, dan kan er koperstapeling in de lever ontstaan. Dat kan leiden tot een kopervergiftiging of koperintoxicatie, wat leidt tot leverschade, verminderde weerstand en in ernstige gevallen tot acute sterfte.<\/p>

Leveronderzoek<\/h2>

De enige manier om betrouwbaar vast te stellen of het kopergehalte in de lever te hoog is, is een zware-metalenonderzoek van de lever. Bij een gehalte van meer dan 1.000 milligram per kilo droge stof in de lever is er een verhoogd risico op intoxicatie.<\/p>

In zo'n geval moet je achthalen wat de oorzaak is van de te hoge kopergift. Is er koper toegevoegd aan het voer? Een kuilanalyse kan ook zinvol zijn, zo is te lezen in het artikel. Een veevoeradviseur kan een betrouwbare inschatting maken van de koperabsorptie en daarmee de juiste kopergift beter bepalen. Verder moet je mineraalmixen nauwkeurig doseren. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897172, "identifier": "element_18897172", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "\"Koper; niet te weinig, maar zeker niet te veel : mineralen en sporenelementen bijvoeren<\/a> GD Herkauwer, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer aandacht voor mineralenvoorziening<\/a>, artikel V-focus 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer of minder mineralen voeren?<\/a> artikel Veehouderij en veearts 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koeien & koper<\/a>, vlugschrift Louis Bolk Instituut 2002", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897178, "identifier": "element_18897178", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Koper<\/a>, informatie Gezondheidsdienst voor Dieren", "indentlevel": 0 }, { "item": "GD waarschuwt voor te hoge koperwaarden<\/a>, artikel Melkvee januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveevoeding, dossier Groen Kennisnet,", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mineralentekorten bij melkvee<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnetseptember 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }