{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600862", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Koper blijft nodig voor bestrijding van perenschurft", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koper-blijft-nodig-voor-bestrijding-van-perenschurft-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600862, "identifier": "mediaitem_600862", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koper-blijft-nodig-voor-bestrijding-van-perenschurft-1.htm", "title": "Koper blijft nodig voor bestrijding van perenschurft", "lead": "De inzet van koperbevattende middelen voor ziektebestrijding - die ook in de biologische teelt zijn toegestaan - staat ter discussie. Maar voor de bestrijding van perenschurft blijft koper nodig. Een minimale dosering ligt tussen de 200 en 300 gram per hectare.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de land- en tuinbouw staat de inzet van koper ter discussie vanwege mogelijke schadelijke effecten, zoals een een te hoge hoeveelheid koper in de bodem. Maar voor een goede bestrijding van perenschurft lijkt de inzet van koperbevattende middelen als koperhydroxyide of koperoxychloride onmisbaar, ook in de biologische teelt. Onderzoekers van het Vlaamse Proefcentrum Fruitteelt VZW hebben in een tweejarig onderzoek gekeken of je de dosering voor bestrijding van perenschurft omlaag kunt brengen. <\/p>

Schimmel <\/h2>

Schurft is bij peer de belangrijkste ziekte die veroorzaakt wordt door de schimmel Venturia pirina. Vanaf het begin van het groeiseizoen, het moment dat bladeren zich beginnen te ontwikkelen, kan de schimmel infecties veroorzaken. Een goede bestrijding begint daarom al vroeg in het seizoen. Als je de schurft in het begin van het groeiseizoen goed aanpakt, kun je bestrijding later in het seizoen tot een minimum beperken. <\/p>

Minimale dosering<\/h2>

Tijdens het praktijkonderzoek werden perenbomen behandeld met verschillende koperdoseringen. De vruchten werden tijdens de oogst en vijf maanden na bewaring beoordeeld op de aanwezigheid van schurft. Uit de samenvatting van het onderzoeksrapport<\/a> blijkt dat bij een lage dosering (50 tot 125 gram koper) de infectiepercentages hoger werden. Voor een goede behandeling is een dosering van minimaal 200 tot 300 gram koperproduct per hectare nodig. <\/p>

(Bron <\/em>foto: Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0<\/a>, Wikimedia<\/a><\/em> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900327, "identifier": "element_18900327", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Schurft optimaal bestrijden met een minimale hoeveelheid koper<\/a>, samenvatting onderzoeksrapport, december 2018 Proefcentrum Fruitteelt VZW", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkonderzoek naar de invloed van groei, schurftdruk en fungicidebespuitingen op het optreden van perenschurft (Venturia pyrina) op Conference<\/a> Werkgroep Perenschurft 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geïntegreerde bestrijding schurft<\/a>, Praktijkbericht gewasbescherming fruitteelt 2007", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900332, "identifier": "element_18900332", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Schurft in peer<\/a>, Beeldenbank gewasbescherming Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische bestrijding appelschurft<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisneet februari 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }