{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600597", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Koeien & Kansen-deelnemers scoren op duurzaamheid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koeien-Kansen-deelnemers-scoren-op-duurzaamheid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600597, "identifier": "mediaitem_600597", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koeien-Kansen-deelnemers-scoren-op-duurzaamheid-1.htm", "title": "Koeien & Kansen-deelnemers scoren op duurzaamheid", "lead": "De deelnemers aan het project Koeien & Kansen scoorden in 2017 bovengemiddeld op de duurzaamheidsdoelen: levensduur van melkkoeien, weidegang en natuurbeheer. Dit is een van de resultaten uit de jaarlijkse sectorrapportage van de Duurzame Zuivelketen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/e/cid600597_shutterstock_36123838_koeien_stal_voer_.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de Duurzame Zuivelketen werken LTO en NZO samen aan een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector met draagvlak voor markt en maatschappij. Met een jaarlijkse sectorrapportage krijgen veehouders en zuivelindustrie een beeld van behaalde prestaties. In de sectorrapportage van 2017<\/a> heeft Wageningen Economic Research de prestaties van Koeien & Kansen-deelnemers vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. <\/p>

In het project Koeien & Kansen zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij. Door milieuwetgeving in de praktijk toe te passen, brengen ze milieukundige, technische en economische gevolgen in beeld. <\/p>

Uit het rapport van 2017 blijkt dat er op veel thema’s vooruitgang is geboekt ten opzichte van 2016. De rapportage gaat in op prestaties voor vier hoofdthema's: <\/p>