{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600282", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimboom is goed voor je ontwikkeling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimboom-is-goed-voor-je-ontwikkeling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600282, "identifier": "mediaitem_600282", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimboom-is-goed-voor-je-ontwikkeling-1.htm", "title": "Klimboom is goed voor je ontwikkeling", "lead": "Kinderen vinden op natuurlijke speelplekken meer uitdaging. Klimbomen helpen hen in hun motorische sociale ontwikkeling. Nieuwe speeltoestellen gebaseerd op een omgevallen boom of boomstronk zijn de Durf~Al en de Klimstam~Durf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/1/cid600282_girl-516936_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Natuurlijk spelen is beter, schrijft vakblad Stad + Groen. Kinderen leren zo zelf ontdekken, zegt Groeningenieur Jasper Haster in het artikel 'Klimbomen: onontbeerlijk of overbodig?<\/a>'. Hij is ervan overtuigd dat kinderen hun motoriek zo beter ontwikkelen. Ook zijn collega Sarah Bosman ziet dat natuurlijke speelplekken meer uitdaging bieden voor kinderen. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen zodat zo ook hun sociale vaardigheden ontwikkelen.<\/p>

Klimbomen<\/h2>

Jasper en Bosman geven in het artikel hun visie over klimbomen. Dat klimbomen als gevaarlijk beschouwd worden, vinden ze niet terecht. Soms zijn klimbomen wel gevaarlijk, als ze midden op een verhard plein staan zonder ondergrond bijvoorbeeld. En niet alle bomen zijn geschik om als klimboom te dienen. Robinia's en Gleditisia's zijn bijvoorbeeld niet geschikt omdat die stekels hebben. En een soort waarvan een tak gauw afbreekt is ook niet geschikt. Haster zelf klimt het liefst in een Parrotia, terwijl Bosman de voorkeur geeft aan een Pterocarya. <\/p>

Klimstam<\/h2>

Dat er meer mogelijk is, is te lezen in het artikel 'Spelen is kriebels in je buik<\/a>', waarin Johan van Oost van OBB ingenieursbureau aan het woord is over zijn ontwikkelde speeltoestellen. In het artikel lees je wat je met de Klimstam~Durf kunt, een afgezaagde boomstam van zo'n 3 meter hoog. Voor kinderen is het een uitdaging er in te klimmen en de risico's zijn niet zo groot. Al eerder ontwikkelde oost de Durf~Al, gebaseerd op een omgewaaide boom.<\/p>

Risico's<\/h2>

Oost benadrukt dat gevaarsrisico's te overzien zijn, zo lang je kinderen hun eigen gang laat gaan. In de Klimstam~Durf klimmen kinderen niet verder dan ze durven. Het wordt pas gevaarlijker wanneer ouders ze gaan helpen. Hij is ervan overtuigd dat kinderen zonder hulp beter leren gevaren in te schatten. Hij heeft zijn eigen kinderen leren klimmen door ze ruimte te geven en ze niet aan de hand te houden. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883952, "identifier": "element_18883952", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Klimbomen: onontbeerlijk of overbodig?<\/a>, artikel Stad + Groen, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Spelen is kriebels in je buik : klimstam~durf is een moeilijk klimopgave<\/a>, artikel Stad + Groen, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "De boom in! : klimbomen in de stad<\/a>, artikel Groen 2008", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meerstammige bomen toepassen in het stedelijk gebied<\/a>, artikel Boomzorg 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18883958, "identifier": "element_18883958", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Klimstam~Durf,<\/a> Facebookpagina", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kinderen hebben recht op natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Betere motorische ontwikkeling met speelnatuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }