{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601074", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatvoordeel door verlenging levensduur van melkvee", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatvoordeel-door-verlenging-levensduur-van-melkvee-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601074, "identifier": "mediaitem_601074", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatvoordeel-door-verlenging-levensduur-van-melkvee-1.htm", "title": "Klimaatvoordeel door verlenging levensduur van melkvee", "lead": "Oudere koeien geven meer melk en leiden tot lagere kosten voor opfok, arbeid, mest en voer. Levensduurverlenging van koeien is daarom zinvol. Dat kan bijvoorbeeld door een beter jongvee- en droogstandsmanagement.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/c/cid601074_koe.PNG", "width": 568, "height": 470, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "Dierenwelzijn", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om Vlaamse melkveehouders bewust te maken van de voordelen van levensduurverlenging van hun koeien zijn Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve al in 2017 een demonstatieproject gestart. De focus ligt hierbij voornamelijk op jongvee- en droogstandsmanagement. In hun naslagwerk 'Doelgericht verlengen levensduur melkvee'<\/a> zijn een aantal persberichten opgenomen die extra informatie geven om zelf werk te maken van het verlengen van de levensduur van melkvee.<\/p>

Verbetering zorg jongvee<\/strong><\/h2>

Door meer aandacht te besteden aan de opfok van het jongvee zullen meer jonge koeien tot gezonde volwassenen uitgroeien. Dit begint al vlak na de geboorte. In het naslagwerk wordt benadrukt dat 80% van de pasgeboren kalveren te weinig antistoffen binnenkrijgen tijdens hun eerste levensuren. Dit omdat de biestkwaliteit vaak onder de maat is. Om te zorgen dat de kalveren een goede start maken en ze te behoeden tegen ziektes is het controleren van de biestkwaliteit belangrijk. Naast voeding zijn huisvesting en hygiëne belangrijke factoren die een rol spelen bij de gezondheid van de kalveren. <\/p>

Droogstand<\/strong><\/h2>

Het droogzetten van koeien is het tijdelijk niet melken van een koe. De koe en haar uier worden voorbereid op de volgende lactatie. Omdat de uier erg vatbaar is voor infecties is het belangrijk om voeding en verzorging bij te sturen in deze periode. Een gezonde uier is bepalend voor het algehele welzijn van een koe en levert meer en gezondere melk op. Aandacht voor droogstandsmanagement met een gerichte voeding en verzorging is daarom belangrijk. <\/p>

Minder methaan <\/strong><\/h2>

De uitstoot van methaan neemt toe naarmate een jonge koe ouder wordt. Door koeien eerder te laten afkalven kan de methaanuitstoot met wel 33% per koe gereduceerd worden. De reden hiervoor is dat een koe die gekalfd heeft steeds meer melk produceert. Hierdoor wordt de efficiëntie van de melkproductie verbeterd en wordt de methaanuitstoot per kg geproduceerde melk verlaagt. Voor de veehouder betekent een verhoging van de productiviteit ook nog eens een verhoging van de rendabiliteit.<\/p>

Het PDCA-principe <\/strong><\/h2>

Om melkveehouders te helpen de adviezen om te zetten in haalbare gewoontes werken Inagro, ILVO en Hooibeekhoeve met het PDCA-principe (Plan Do Check Act). Dit principe werkt als volgt: Plan als eerst je gewenste doel in. Omschrijf hoe het bedrijf er binnen een aantal jaar uitziet. Bedenk welke mensen kunnen bijdragen aan het behalen van je doel (dierenarts, voedingsadviseur, andere veehouders, etc.). Maak een sterkte- en zwakteanalyse. Formuleer acties, voer deze uit en stel acties bij daar waar nodig. In het naslagwerk vind je een voorbeeld van zo’n PDCA.<\/p>" } , { "id": 18906466, "identifier": "element_18906466", "type": "text", "title": "Publicatie Doelgericht verlengen levensduur melkvee", "url": "https://edepot.wur.nl/520603", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

(bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906470, "identifier": "element_18906470", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Doelgericht verlengen levensduur melkvee<\/a>. Naslagwerk Inagro, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen<\/a>. Rapport Wageningen Economic research, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Levensduur van melkvee verlengen heeft voordelen<\/a>. Artikel Management & Techniek, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee<\/a>. Eindrapport Livestock Research Wageningen UR, 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Routekaart levensduur<\/a>. Rapport Livestock Research Wageningen UR, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906477, "identifier": "element_18906477", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Veehouderij en klimaat<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": " Foodlog<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "AgriConnect<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906482", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichen", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601029", "title": "Routekaart voor klimaatslimme melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Routekaart-voor-klimaatslimme-melkveehouderij-2.htm" }, "lead": "De melkveehouderij moet inspelen op klimaatveranderingen en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Voor de ontwikkeling op lange termijn is een routekaart ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/d/a/cid601029_shutterstock_38258533_holstein_weiland.jpg", "width": 939, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-21T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600224", "title": "Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verkorting-droogstand-voor-beter-welzijn-en-gezondheid-1.htm" }, "lead": "Bij koeien met een goede uiergezondheid kun je de droogstand heel goed inkorten of zelfs weglaten. De gevolgen voor econmie en milieu zijn klein, en het biedt mogelijkheden om welzijn en gezondheid van koeien te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/5/cid600224_milk-3455407_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-18T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599998", "title": "Besteed aandacht aan koeien rond afkalfproces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Besteed-aandacht-aan-koeien-rond-afkalfproces-1.htm" }, "lead": "Er verandert veel in het lijf van een koe rond het afkalfproces. Door hormonale veranderingen, verandert de stofwisseling van de transitiekoe. Monitoring van koeien met hulp van sensoren of een goede observatie is daarom zinvol. Zo zou je dagelijks de temperatuur moeten opnemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/7/cid599998_shutterstock_185436203_koeien_melken.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601349", "title": "Veehouderij met klimaatvriendelijke koe", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe-1.htm" }, "lead": "Koeien stoten veel broeikasgassen zoals methaan uit. Fokken, voeraanpassingen en gerichte mestafvoer kunnen bijdragen aan een halvering van de uitstoot door koeien. Maar duurzame veehouderij vraagt om meer verandering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/f/cid601349_koeien.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }