{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600788", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600788, "identifier": "mediaitem_600788", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "lead": "Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten on hiermee om te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/cid600788_webimage-39AD11C3-B301-4FF3-8C587044B2AB21D6.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor zowel de landbouw als de natuur wordt die verzilting als bedreiging gezien. We zullen dus goed moeten nadenken hoe we zout en zoet water gaan managen. Dit kan op verschillende manieren. Door water te zuiveren of door bijvoorbeeld zout water anders in te zetten. <\/p>

Verzilting<\/strong><\/h2>

Verzilting ontstaat door het wegpompen van grondwater. Daardoor krijgt zout grondwater minder tegendruk van zoet water waardoor dit zoute water naar boven komt en verzilting veroorzaakt. Dit is vooral een probleem in het westen van het land. Dit proces wordt versneld door inpoldering, veenafbraak en een stijgende zeewaterspiegel. In hoger gelegen gebieden is de te lage aanvoer van zoet drinkwater een groeiend probleem, aldus Huub Rijnaarts, hoogleraar Milieu- en Watertechnologie van Wageningen University & Research in een artikel<\/a> van Wageningen Climate Solutions. <\/p>

Nieuwe mogelijkheden<\/strong><\/h2>

Rijnaarts onderzoekt de mogelijkheden om zout water te gebruiken voor de industrie en hoe zoet water beter kan worden vastgehouden. Bedrijven willen toe naar een zelfvoorzienend systeem. Een mooi voorbeeld is het Zeelandse project Water Nexus<\/a>. Dit project richt zich op industrie en land- en tuinbouw, waar grote volumes water worden gebruikt. <\/p>

Als onderdeel van dit project wordt onderzoek gedaan naar geautomatiseerde systemen die anticiperen op de weersverwachting. De systemen kunnen ervoor zorgen dat de grondwaterstand optimaal gehouden wordt om zo verzilting te onderdrukken. Verder wordt afvalwater schoongemaakt door planten en micro-organismen. Deze kunnen echter geen zware metalen of medicijnen filteren. Om deze stoffen uit het afvalwater te halen wordt er ook gebruik gemaakt van elektrochemische technieken en membraantechnieken.<\/p>

Wilfred Appelman, onderzoeker bij Wageningen Food&Biobased Research, gebruikt de resultaten van Rijnaarts om een vertaalslag te maken naar de praktijk. De tuinbouw heeft bijvoorbeeld last van zout water dat zich ophoopt. Door middel van het opschalen elektrodialyse - een methode om zout uit water te filteren - kun je water langer blijven gebruiken. Door meerdere technnieken te combineren kan er een nieuw, circulair watersysteem ontstaan, aldus Appelman.<\/p>

Andere toepassingen<\/strong><\/h2>

Naast het zuiveren van water kan gekeken worden naar waar water voor toegepast wordt. Niet al het water hoeft helemaal zuiver te zijn voor gebruik. Te denken valt aan een wc die je doorspoelt. Dit kan ook gedaan worden met zout water. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898325, "identifier": "element_18898325", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Water blijven hergebruiken<\/a> Artikel Wageningen Climate Solutions", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18898328, "identifier": "element_18898328", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Water Nexus<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pilotonderzoek Goed gietwater op opkweekbedrijven<\/a> Persbericht Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterkwaliteit: van levensbelang<\/a> Persbericht Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18898333", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600931", "title": "Water- en energiebesparing uit overtuiging", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Water-en-energiebesparing-uit-overtuiging-1.htm" }, "lead": "De meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over klimaatverandering en neemt daarom ook één of meer maatregelen om energie of water te besparen. Maar hun motivaties verschillen. Een deel doet het uit idealisme, anderen zien mogelijkheden om geld te besparen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/c/cid600931_shower-1027904_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600857", "title": "Meer kennis over verzilting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-verzilting-1.htm" }, "lead": "Door verschillende processen treedt in lager gelegen gebieden langs de Nederlandse kust verzilting op. Het grondwater wordt zouter. Voor zowel de landbouw als de natuur wordt die verzilting als bedreiging gezien. In drie artikelen vraagt het vakblad 'Stromingen' aandacht voor dit probleem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/7/cid600857_reed-3166428_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }