{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601141", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatneutrale-glastuinbouw-in-2040-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601141, "identifier": "mediaitem_601141", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatneutrale-glastuinbouw-in-2040-1.htm", "title": "Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040", "lead": "De Nederlandse tuinbouwsector wil klimaatneutraal werken in 2040. Vermindering van het energiegebruik is een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen. In een emissiearme demonstratiekas wordt ervaring opgedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/4/cid601141_165573733.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse glastuinbouw heeft afgesproken om in 2040 geheel CO₂-neutraal te werken. In 2017 stootte de tuinbouw 5,7 megaton CO₂ uit. Als tussenstap moet dat in 2030 zijn teruggebracht naar 2,2 megaton CO₂. Om die CO₂-uitstoot te verminderen, moet je het energiegebruik terugdringen. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn hebben Wageningse onderzoekers een emissiearme demonstratiekas 'Kas 2030' gebouwd. Ze zoeken daarin naar manieren om de emissie van CO₂, gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot nul te reduceren. In het artikel 'Uitstootvrije kas'<\/a> wordt dit project uitgelicht door Wageningen University & Research.<\/p>

Duurzame energie<\/h2>

Om een kas klimaatneutraal te maken is terugdringen van het energiegebruik de belangrijkste maatregel, aldus het artikel. Dat kan door betere isolatie in combinatie met een speciale installatie om de lucht te ontvochtigen. Zo kun je ’s winters besparen op aardgas en tegelijkertijd kun je warmte terugwinnen uit de ontvochtigingsinstallatie. Die ontvochtiging is nodig om schimmels niet te veel kans te geven. Daarnaast kun je duurzame energriebronnen inzetten zoals aardwarmte of een warmtepomp. In de praktijk doen tuinders dat ook steeds vaker.<\/p>

Biologische bestrijding<\/h2>

Een andere manier om zuiniger met energie om te gaan, is het intensiveren van teelten. Door paden smaller te maken, kun je meer planten in dezelfde ruimte kwijt.
Verder gaat de demonstratiekas heel zuinig met water om, aldus het artikel. Irrigatiewater wordt opgevangen, behandeld en opnieuw gebruikt. Plagen worden zo veel mogelijk biologisch bestreden door de inzet van natuurlijke vijanden. Zo kun je het gebruik en de uitstoot van chemische bestrijdingsmiddelen terugdringen.<\/p>" } , { "id": 18908497, "identifier": "element_18908497", "type": "text", "title": "Artikel Uitstootvrije kas", "url": "https://edepot.wur.nl/513028", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

‘Kas 2030’ wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Glastuinbouw Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit financieren dit programma.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908502, "identifier": "element_18908502", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Uitstootvrije kas<\/a>, Wageningen University & Research Uitgelicht 24 januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glastuinbouw in cijfers<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2018<\/a>, Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tuinbouw zonder fossiele energie,<\/a> rapport Wageningen Plant Research 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908508, "identifier": "element_18908508", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "KAS2030: Duurzaam telen met toekomst<\/a>, Project Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kas als energiebron<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaat en Energie - nieuwe low input teeltsystemen in de tuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908513", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600633", "title": "Glastuinders twijfelen over haalbaarheid duurzame teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glastuinders-twijfelen-over-haalbaarheid-duurzame-teelt-1.htm" }, "lead": "Ondernemers in de glastuinbouw zijn bereid stappen te zetten voor een duurzame teelt: emissievrij en zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Maar ze twijfelen over de haalbaarheid. Een onderzoeksrapport noemt een aantal aanbevelingen voor de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/9/cid600633_shutterstock_532436356_NL_kas_bloemen.jpg", "width": 773, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600598", "title": "Slateelt optimaliseren met LED-belichting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Slateelt-optimaliseren-met-LED-belichting-1.htm" }, "lead": "Slateelt kan geoptimaliseerd worden door LED-belichting. Een snellere teelt met meer opbrengst is gemakkelijk te realiseren, blijkt uit een proefopstelling met ijsbergsla. Problemen met de productiekwaliteit zijn daarbij wel geconstateerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/4/cid600598_kas%2520licht.jpg", "width": 9856, "height": 4270, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600893", "title": "Lesmateriaal over klimaatregeling binnen kassen online", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-klimaatregeling-binnen-kassen-online-1.htm" }, "lead": "Kassim is een online simulatietool voor educatieve doeleinden op het gebied van klimaatregeling binnen kassen. De tool is gebouwd met het oog op recente ontwikkelingen rondom klimaatregelstrategie en kastechnologie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/3/5/cid600893_Web%252072%2520DPI-shutterstock_158028044kas_tuinbouw.jpg", "width": 1000, "height": 433, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600132", "title": "Perspectief voor energietransitie in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-energietransitie-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "De tuinbouwsector wil onafhankelijk zijn van fossiele energie en de CO₂-uitstoot naar nul brengen. Technisch is het al mogelijk om CO₂-neutraal te telen, maar fossiele energie is nog steeds relatief goedkoop. Een onderzoeksrapport laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/6/cid600132_shutterstock_59328169_kassen.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }