{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615083", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatmaatregelen met perspectief voor de varkenshouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatmaatregelen-met-perspectief-voor-de-varkenshouderij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 615083, "identifier": "mediaitem_615083", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatmaatregelen-met-perspectief-voor-de-varkenshouderij.htm", "title": "Klimaatmaatregelen met perspectief voor de varkenshouderij", "lead": "Welke klimaatmaatregelen spreken varkenshouders aan? RVO liet dit uitzoeken en het blijkt dat vooral praktisch toepasbare maatregelen de meeste kans van slagen bieden. Bij deze maatregelen is de investering, de subsidiemogelijkheid en de opbrengst helder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/e/609820_fullimage_varkens.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 364, "focuspoint-y": 353, "alternative_text": "Varkens - Lichtsammler via Pixabay", "photographer": "Lichtsammler", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/lichtsammler-11059614/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/varkens-schattig-grappig-vies-4028140/" }, "publication_date": "2021-11-09T17:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-10T10:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_dier", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verduurzaming Varkenshouderij", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met een lange lijst van mogelijke klimaatmaatregelen onder de arm stapten de onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies naar vier varkenshouders. De onderzoekers stelden de vraag: ‘Welke maatregel vind je relevant, lijkt haalbaar en heeft een waarneembare bijdrage aan het bereiken van een klimaatneutrale landbouw?’ <\/p>

De lange lijst werd door de varkenshouders ingekort tot een lijst van 5 maatregelen. In het rapport<\/a> ‘Kansen, kosten en draagvlak van klimaatregelen in de varkenshouderij’ wordt er verder ingezoomd op deze maatregelen. Het rapport beschrijft praktische aspecten, kosten en draagvlak van aantal specifieke maatregelen.<\/p>

Varkenshouders<\/h2>

De geïnterviewde varkenshouders gaven antwoorden vanuit hun eigen positie, die voor alle vier verschillend is. Verschillende bedrijven, verschillende ondernemers met ieder hun eigen visie op hun bedrijf en de gewenste ontwikkelingen.<\/p>

Eén van de varkenshouders heeft een groot vleesvarkensbedrijf, de ander een gemengd bedrijf met vleesvarkens, melkvee en een zorgtak. Het derde bedrijf is een internationaal bedrijf met een vermeerderingstak, opfok en een vergistingsinstallatie. Het laatste bedrijf is een gemengd bedrijf met een vergistingsinstallatie. Dit laatste bedrijf produceert varkens onder het Beter Leven 2-sterren keurmerk.<\/p>

Wat deze varkenshouders gemeen hebben, is dat zij goed op de hoogte zijn van de actualiteiten en de sentimenten in de sector. Kortom, een dwarsdoorsnede van de Nederlandse varkenshouderij, stellen de onderzoekers.<\/p>" } , { "identifier": "element_19904846", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1044352"] } } , { "type": "text", "html": "

Klimaatakkoord<\/h2>

Alle maatregelen op de long list waar de varkenshouders uit konden kiezen, dragen bij aan een meer klimaatneutrale landbouw. Voorwaarde was daarnaast dat de gekozen maatregelen passen bij het programma Vitale varkenshouderij<\/a>.<\/p>

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. De voorgestelde maatregelen uit het rapport passen bij 1 de volgende categorieën uit het Klimaatakkoord:<\/p>