{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600622", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatinformatie gebundeld op klimaatportaal Vlaanderen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatinformatie-gebundeld-op-klimaatportaal-Vlaanderen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600622, "identifier": "mediaitem_600622", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatinformatie-gebundeld-op-klimaatportaal-Vlaanderen-1.htm", "title": "Klimaatinformatie gebundeld op klimaatportaal Vlaanderen", "lead": "Om klimaatadaptatieplannen te maken, moet je kunnen beschikken over data en informatie. Daarom is in september het Klimaatportaal Vlaanderen gelanceerd waar relevante klimaatinformatie is verzameld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/8/9/cid600622_sun-rays-511029_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Beleidsmakers bereiden zich al jaren voor op klimaatverandering door klimaatadaptatieplannen te maken. In die plannen staat beschreven hoe je de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte of overstroming kunt beperken. Om zulke plannen te maken, moet je beschikken over relevante data en klimaatinformatie. De Vlaamse overheid heeft daarom informatie bijeengebracht op het Klimaatportaal Vlaanderen<\/a>. Dat portaal is in september 2018 gelanceerd.<\/p>

Klimaatportaal<\/h2>

Het rapport 'Klimaatportaal Vlaanderen<\/a>' beschrijft hoe dat portaal is opgebouwd. Welke informatie vind je er? Waarom staat die informatie er? En hoe kun je de informatie raadplegen. Op het portaal worden een aantal thema's uitgewerkt zoals hittestress, voerstromingen, zeespiegelstijging of droogte.<\/p>

De droogte van afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen. Op het portaal wordt de zomer van 2018 genoemd als een zomer waarin Vlaanderen te maken kreeg met extreme droogte, net als de zomers van 1976, 2011 en 2017. Uit de informatie op het portaal blijkt dat het door klimaatverandering in de toekomst minder vaak zal regenen in de zomer.<\/p>

Extreme droogte<\/h2>

Het aantal dagen zonder neerslag zal sterk stijgen waardoor neerslagvolumes tot 52 % kunnen afnemen tegen 2100. Het aantal droge dagen zou kunnen stijgen van 173 nu tot 236 droge dagen in 2100. Omdat door de hogere temperaturen ook meer water verdampt, zal extreme droogte in de toekomst vaker op kunnen treden. Het droogste jaar dat zich nu eens in de 20 jaar voordoet, kan zich tegen 2100 eens in de twee jaar voordoen, aldus de informatie op het portaal.<\/p>

Naast het klimaatportaal Vlaanderen zijn er ook in Nederland vergelijkbare portalen zoals Lokaal Klimaatportaal Kennis voor Lokaal Klimaatbeleid<\/a> van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893819, "identifier": "element_18893819", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Klimaatportaal Vlaanderen<\/a> Onderzoeksrapport AOW& MIRA september 2018", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18893822, "identifier": "element_18893822", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Klimaatportaal Vlaanderen<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering: Hoe komt Nederland in actie?<\/a>, Infographic Ministerie van Infrastructuur en Milieu", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lokaal Klimaatportaal Kennis voor Lokaal Klimaatbeleid<\/a> website Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisportaal Ruimtelijke adaptatie<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Contouren klimaatakkoord landbouw en landgebruik<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet november 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatverandering en wereldvoedselvoorziening<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }