{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601108", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Klimaatadaptieve binnenstad in Utrecht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatadaptieve-binnenstad-in-Utrecht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601108, "identifier": "mediaitem_601108", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatadaptieve-binnenstad-in-Utrecht-1.htm", "title": "Klimaatadaptieve binnenstad in Utrecht", "lead": "De structuur van de Utrechtse binnenstad biedt veel potentie voor klimaatadaptatie. Door gebruik te maken van de singelstructuur en een aangepaste beplanting, kun je de overlast door extreme droogte, hitte of wateroverlast beperken, zo blijkt uit een verkenning.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/2/cid601108_utrecht-2652483_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door klimaatverandering zullen steden meerdere keren per jaar te maken krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Je kunt in steden er op anticiperen door meer ruimte voor groen te maken, door wadi's in te richten of door andere ruimtelijke oplossingen toe te passen. Op nieuwbouwlocaties of andere locaties voor stadsontwikkeling, zoals voormalige haven- en industriegebieden, is vaak veel ruimte beschikbaar voor het inpassen van dergelijke oplossingen. Maar in de historische binnenstad is die ruimte er vaak niet. Als je wat wilt doen, is het een kwestie van passen en meten.<\/p>

Casestudies<\/h2>

In een verkennend onderzoek - dat is uitgevoerd door Stichting In Arcadië, Okra landschapsarchitecten en Wageningen University & Research - is gekeken wat er mogelijk is in de binnenstad van Utrecht. Het idee was dat aanpassingen in de singelstructuur van Utrecht mogelijk een rol kan spelen bij de beperking van hittstress, droogte en het stedelijk waterbeheer bij grote regenbuien. De onderzoekers hebben gekeken welke ontwerptools je er in kunt zetten.<\/p>

Voor de verkenning zijn drie casestudies verricht: het stationsgebied bij de Catharijnesingel en het Moreelsepark, het binnenstedelijk gebied tussen de grachten en het gebied rondom de Maliebaan. Bij elke case werden diverse tools ingezet, zoals het reduceren van verharding, windblokkades wegnemen, geleiding van het hemelwater, opslag van regenwater, vergroenen van een plein of het toepassen van een wadi.<\/p>

Klimaatadaptatie<\/h2>

Uit de studie<\/a> blijkt dat de cultuurhistorische structuren veel potentie bieden als klimaatadaptieve dragers voor de historische binnenstad. Dat kan door aanpassing van de ondergrondse infrastructuur, door slimme beplantingsplannen waarmee je luchtstromen kunt sturen en het verlagen van de temperatuur door middel van schaduwwerking.<\/p>

Met het onderzoek wilde het team laten zien welke praktijkinterventies mogelijk zijn. De verkenning kan de basis zijn voor een meer specifiek uit te werken strategie en voor locatiespcifieke interventies voor een klimaatadaptieve binnenstad. <\/p>" } , { "id": 18907541, "identifier": "element_18907541", "type": "text", "title": "Download rapport De singel als klimaatadaptieve drager", "url": "https://edepot.wur.nl/476840", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Sabine Bends<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907545, "identifier": "element_18907545", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De singel als klimaatadaptieve drager : een klimaatadaptieve strategie voor de historische binnenstad van Utrecht<\/a>, rapport Okra 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zorgt water voor verkoeling van de stad? : Verkoelend effect van water en groen op stad niet vanzelfsprekend<\/a>, artikel stad + Groen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effectief Groen voor klimaatadaptatie in de stad<\/a>, artikel Stadswerk 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatbuffer: effectief groen als richtlijn voor het ontwerpen van klimaatbestendige stad : 'richt steden in met effectief groen in plaats van alleen maar meer groen'<\/a> artikel Stad + Groen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907552, "identifier": "element_18907552", "type": "text", "title": "Portal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18907554, "identifier": "element_18907554", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De Utrechtse singel als klimaatadaptieve drager<\/a>, projectbeschrijving Stimuleringsfonds", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisportaal Ruimtelijke Adapatie<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907558", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600726", "title": "Groene stad Rotterdam", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-stad-Rotterdam-1.htm" }, "lead": "Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor de stadse omgeving. Steden zullen zich moeten aanpassen aan extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Rotterdam heeft een aantal maatregelen getroffen om de stad leefbaar te houden in de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/0/a/cid600726_shutterstock_37344229_ecologisch_gebouw%2520%25281%2529.jpg", "width": 4272, "height": 2848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600703", "title": "De groene stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-groene-stad-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering zullen droge hete zomers en zachte natte winters vaker voorkomen. In steden kan het snel onaangenaam worden door het ‘Urban heat effect’. Daarnaast zorgt een toename van hevige regenval voor problemen met de riolering. Vergroening van de stad kan een manier zijn om de hitte te beperken en overstromingen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/8/cid600703_shutterstock_302474765_groen_dak_%255Bred%255D.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600500", "title": "Factsheets over ecosysteemdiensten in de stad gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Factsheets-over-ecosysteemdiensten-in-de-stad-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Stedelijk groen heeft veel positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Kennis over de baten van het groen is gebundeld in vier factsheets en een soortentabel die vanmiddag zijn gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/1/cid600500_doelbeelden4477.jpg", "width": 600, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-27T16:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600076", "title": "Ontwerprichtlijnen voor een klimaatbestendige stad", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwerprichtlijnen-voor-een-klimaatbestendige-stad-1.htm" }, "lead": "Het klimaat verandert. Met name een stedelijke omgeving, met veel steen, verharding en platte daken, kan tijdens een hittegolf extra warm worden. Stadsbewoners kunnen daardoor veel overlast ondervinden. Vergroening van een stedelijke omgeving blijkt een effectief middel tegen hittestress. Voor ontwerpers zijn er nu negen richtlijnen voor een klimaatbestendige stad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/8/cid600076_doelbeelden12494.jpg", "width": 600, "height": 415, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }