{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601499", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Keuring karkassen voor bescherming van consumenten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Keuring-karkassen-voor-bescherming-van-consumenten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601499, "identifier": "mediaitem_601499", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Keuring-karkassen-voor-bescherming-van-consumenten-1.htm", "title": "Keuring karkassen voor bescherming van consumenten", "lead": "In slachthuizen wordt vlees gekeurd om de consument te beschermen voor vlees dat besmet is met ziekten of residuen van schadelijke stoffen. In Nederland wordt bijna 2% van het vlees afgekeurd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/d/cid601499_shutterstock_1692084_slachthuis_vlees.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_voedselzekerheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland mag een rund pas geslacht worden, nadat het levend gekeurd is door een dierenarts van de NVWA. Bij deze antemortem-keuring (AM-keuring) kijkt de arts bijvoorbeeld naar ziektes of sterk vermagerde dieren met potentiële risico's voor de mens. Daarnaast zijn bij alle slachthuizen dierenartsassistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) aanwezig die de karkassen (postmortem) controleren op dierziektes of aanwezigheid van mogelijke schadelijk bacteriën.<\/p>

Afkeuringen<\/h2>

Uit een artikel in vakblad VeeteeltVlees<\/a> blijkt dat in Nederland in 2018 587.363 runderen geslacht werden. Daarvan werden 10.888 karkassen (1,85%) afgekeurd voor menselijke consumptie. In België waren er dat jaar van de 539.721 runderslachtingen 1901 afgekeurde karkassen (0,30%). De voornaamste reden voor afkeuring is dat er een ziektebeeld gevonden werd. Andere redenen die in België genoemd werden waren dat het dier al gestorven was, sterk vermagerd was of dat er salmonella of lintwormen waren geconstateerd met potentiële risico's voor de mens.<\/p>

Petfood<\/h2>

Afgekeurde karkassen worden in principe afgevoerd voor destructie. Maar in sommige gevallen kan het vlees nog wel gebruikt worden voor diervoer. De afgekeurde karkassen worden daarom ingedeeld in drie categorieën. Karkassen in categorie 1, die het hoogste risico in zich hebben, bijvoorbeeld omdat ze een verboden stof of hormoon bevatten, moeten worden vernietigd. Karkassen in categorie 3 zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar kunnen nog wel gebruikt worden voor petfood of dierenvoeding.<\/p>

In het artikel geeft een infographic inzage in de aantallen geslachte dieren en afkeuringen in Nederland en België. <\/p>" } , { "id": 18919262, "identifier": "element_18919262", "type": "text", "title": "Vakbladartikel in VeeteeltVlees", "url": "https://edepot.wur.nl/520582", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919266, "identifier": "element_18919266", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Afgekeurde karkassen voor menselijke consumptie<\/a> artikel VeeteeltVlees april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Opkomende voedselveiligheidsrisico’s<\/a>, Onderzoeksraad voor Veiligheid juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Positionering van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) : Voor- en nadelen van vijf scenario's<\/a>, rapport ABDTOPConsult 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Risicobeoordeling roodvleesketen : rund, varken, paard, schaap en geit,<\/a> NVWA 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18919272", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600851", "title": "Voor voedselveiligheid is betere samenwerking nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-voedselveiligheid-is-betere-samenwerking-nodig-1.htm" }, "lead": "Hoe zit het met de manier waarop de veiligheid van voedsel in Nederland gecontroleerd wordt? Uit onderzoek blijkt dat voedselveiligheidsrisico’s niet altijd goed in beeld gebracht worden of te laat ontdekt worden. Het gevolg is dat onnodige schade aan de gezondheid kan ontstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/7/cid600851_shutterstock_39562276_asperge_voedselveiligheid.jpg", "width": 5976, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601026", "title": "Betere aanpak voedselveiligheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-aanpak-voedselveiligheid-1.htm" }, "lead": "De overheid zal actie ondernemen om de voedselveiligheid verder te verbeteren, zeggen ministers Bruins en Schouten als reactie op het Actieplan Voedselveiligheid. Dat plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/cid601026_shutterstock_38103670_eieren_sorteren.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600886", "title": "Functioneren NVWA kan beter", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Functioneren-NVWA-kan-beter-1.htm" }, "lead": "Het functioneren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit is afgelopen jaren vaak bekritiseerd tijdens voedselschandalen. Uit een studentenrapport blijkt dat de basis als wetgeving, structuur en bevoegdheden wel op orde zijn. Maar door fusies en bezuinigingen gaat het in crisissituaties soms niet goed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/d/cid600886_shutterstock_1203086_vlees_onderzoek.jpg", "width": 718, "height": 518, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }