{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601055", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kennisvouchers van 1500 euro voor boeren en tuinders", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisvouchers-van-1500-euro-voor-boeren-en-tuinders-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601055, "identifier": "mediaitem_601055", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisvouchers-van-1500-euro-voor-boeren-en-tuinders-1.htm", "title": "Kennisvouchers van 1500 euro voor boeren en tuinders", "lead": "Om boeren en tuinders op weg te helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke landbouw, stelt de overheid kennisvouchers van € 1500 beschikbaar. Die tegoedbonnen kunnen gebruik worden voor cursussen en masterclasses.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/c/cid601055_shutterstock_232072369_publiek_conferentie.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Al eerder dit jaar maakt minister Carola Schouten duidelijk dat boeren en tuinders in aanmerking kunnen komen voor kennisvouchers van € 1500 die ze kunnen gebruiken voor een onafhankelijk advies of scholing. Met die tegoedbonnen wil de minister dat ondernemers beter inzicht krijgen in de mogelijke aanpassingen die zij moeten maken in hun bedrijfsvoering om de omslag te maken naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke landbouw of kringlooplandbouw. <\/p>

Tegoedbonnen<\/h2>

Vanaf 30 november kunnen ondernemers die tegoedbronnen aanvragen via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)<\/a>. Ondernemers kunnen die vouchers vervolgens gebruiken voor cursussen en masterclasses of een advies. Die cursussen en masterclasses worden verzorgd door HAS Hogeschool, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland of Wageningen University. Voor een advies moet een erkende bedrijfsadviseur<\/a> worden ingeschakeld.<\/p>

De onderwerpen moeten gericht zijn op verduurzaming van de landbouw, zoals de vermindering van de ammoniakuitstoot, duurzaam bodembeheer, weerbare teeltsystemen of precisielandbouw. RVO noemt ook de ontwikkeling van vaardigheden en stimulering van samenwerking als onderwerpen. De persoonlijke ontwikkeling moet dan wel gericht zijn op duurzame ontwikkeling van het bedrijf. Samenwerking kan gericht zijn op samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen, om de positie van een onderneming te versterken. Ondernemers hebben keuze uit negen verschillende onderwerpen.<\/p>

€ 3 miljoen<\/h2>

De aanvragen voor een kennisvoucher kunnen ingediend worden van 30 november tot en met 28 februari 2021, 17:00 uur via de website van RVO<\/a>. Voor de eerste aanvraagperiode is in totaal € 3 miljoen beschikbaar. Aanmelden voor het scholings- en coachingsaanbod kan via de websites van de onderwijsinstellingen.<\/p>

<\/p>

<\/em>Update 2 december 2020: <\/em><\/p>

RVO heeft op de eerste dag van openstelling van de regeling al ruim 2000 aanvragen ontvangen. Daarmee is het beschikbare budget van 3 miljoen voor de eerste aanvraagperiode al bereikt en heeft RVO de regeling tijdelijk gesloten. Wanneer de regeling opnieuw opengesteld wordt, is nog niet duidelijk.<\/em><\/em><\/p>" } , { "id": 18905969, "identifier": "element_18905969", "type": "text", "title": "Meer informatie over de regeling op RVO.nl", "url": "https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/advies-en-cursus-voor-agrari%C3%ABrs", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/em><\/p>

<\/p>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18905973, "identifier": "element_18905973", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kamerbrief Contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (omschakelfonds)<\/a>, 18 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voortgangsrapportage Innovatie op het boerenerf,<\/a> ministerie LNV 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een breder bereik van kennis en innovatie : kennisdeling en leren rond biodiversiteit binnen de kringlooplandbouw<\/a>, rapport Wageningen Economic Research augustus 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905978, "identifier": "element_18905978", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Regeling invoering en openstelling van een subsidiemodule voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie met het oog op duurzame landbouw<\/a>, 29 oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Advies en cursus voor agrariërs<\/a>, RVO 30 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Samen leren in projecten duurzamere landbouw<\/a>, RVO 27 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veelgestelde vragen over de vouchers van SABE,<\/a> RVO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Erkende agrarische bedrijfsadviseurs<\/a>, RVO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Scholings- en coachingsaanbod Stikstof in de landbouw door hoger onderwijsinstellingen beschikbaar<\/a>, Aeres 30 november 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18905986, "identifier": "element_18905986", "type": "list", "title": "Lees ook", "url": "", "items": [ { "item": "Boeren op stikstofcursus bij hogescholen en Wageningen Academy<\/a>, Nieuwe Oogst 30 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Boeren kunnen de vouchers van Schouten gaan gebruiken voor scholing<\/a> Veldpost 29 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren en tuinders krijgen scholings- en adviesbudget<\/a>, Nieuwe Oogst 11 augustus 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18905991", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601079", "title": "Subsidieregeling verduurzaming dierlijke productie: € 1,35 miljoen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Subsidieregeling-verduurzaming-dierlijke-productie-135-miljoen-1.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV stelt € 1,35 miljoen beschikbaar voor mkb-ondernemers zodat ze innovatieve ideeën kunnen uitwerken om duurzame dierlijke producten op de markt te brengen. Doel is het verbeteren van het verdienmodel van een veehouder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/c/cid601079_133327033.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-09T15:41+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601339", "title": "2 miljard voor een weerbare landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/2-miljard-voor-een-weerbare-landbouw-1.htm" }, "lead": "Met een begroting van 2 miljard wil het ministerie van LNV werken aan een weerbare en duurzame landbouw. Er is geld uitgetrokken voor onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek, versterking van de marktpositie van boeren en voor kennisontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid601339_money_bank_note_euro_banknote_paper_money_bill_many_stack-680082.jpg%2521d.jpg", "width": 1200, "height": 798, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T13:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601104", "title": "175 miljoen voor omschakeling naar duurzame landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/175-miljoen-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw-1.htm" }, "lead": "De minister wil boeren ondersteunen bij de omschakeling naar een andere, meer duurzame bedrijfsvoering. Via het omschakelprogramma wordt in totaal € 175 miljoen beschikbaar gesteld. Nog dit jaar gaat het om € 10 miljoen, volgend jaar om € 65 miljoen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/0/cid601104_countryside-3826331_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }