{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600280", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisagenda-voor-vermaatschappelijking-van-natuur-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600280, "identifier": "mediaitem_600280", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisagenda-voor-vermaatschappelijking-van-natuur-1.htm", "title": "Kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur", "lead": "Maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers zijn steeds vaker betrokken bij natuurbescherming of natuurbeheer. Vermaatschappelijking van de natuur is een trend die vraagt om andere beleidsafwegingen bij overheden. Een kennisagenda vormt een aanzet voor een onderzoeksprogramma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/7/cid600280_114152401.jpg", "width": 1024, "height": 732, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In steeds meer sectoren in Nederland zijn er initiatieven waarin netwerken van burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties het initiatief nemen op terreinen waar tot voor kort vooral de overheid actief was. Dat gebeurt ook op het gebied van natuurbeheer of natuurbehoud. Zo zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers actief om natuur te realiseren, te beschermen of te beheren. Dat proces waarbij de samenleving betrokken raakt bij natuur wordt ook wel de vermaatschappelijking van de natuur genoemd.<\/p>

Samenleving<\/h2>

Er zijn twee verschillende bewegingen te onderscheiden in die vermaatschappelijking. Er is een beweging vanuit de samenleving zelf. Burgers en maatschappelijke organisaties nemen zelf initiatief, niet alleen als reactie op een terugtredende overheid maar ook omdat de samenleving mondiger is geworden en meer betrokken bij maatschappelijke doelen. Burgers zijn in staat om zelf het initiatief naar zich toe te trekken.<\/p>

Overheid<\/h2>

Aan de andere kant streeft de overheid er ook naar publieke opgaven meer met de samenleving op te pakken of zelfs helemaal neer te leggen bij de samenleving. Dat doet de overheid door zaken te privatiseren of door te streven naar meer burgerparticipatie.<\/p>

Kennisagenda<\/h2>

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beschrijft het proces van vermaatschappelijking van de natuur in het rapport 'Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur'<\/a>. Het PBL constateert dat dit proces een andere benadering vraagt van politiek-bestuurlijke afwegingen op het gebied van natuur bij overheden. Er ontstaan nieuwe kennisvragen. Wat betekent die vermaatschappelijking van de natuur in de praktijk? Wat betekent dit voor de rol van de overheid? Hoe evalueer je die vermaatschappelijking? <\/p>

In het rapport komt het PBL tot een kennisagenda die een eerste aanzet vormt voor een onderzoeksprogramma. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18883898, "identifier": "element_18883898", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur<\/a>, rapport Planbureau voor de Leefomgeving 2018", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18883901, "identifier": "element_18883901", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van natuur<\/a>, bericht Wageningen University & Research 9 juli 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Burgerparticipatie en burgerinitiatieven<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene vrijwilligers in beeld<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet augustus 201", "indentlevel": 0 }, { "item": "Citizen science leidt tot meer betrokkenheid bij natuur<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer dan 100.000 vrijwilligers in het groen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet december 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }