{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600352", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kennis over gezond ouder worden uit Noord-Nederlands cohortonderzoek", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-gezond-ouder-worden-uit-Noord-Nederlands-cohortonderzoek-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600352, "identifier": "mediaitem_600352", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-gezond-ouder-worden-uit-Noord-Nederlands-cohortonderzoek-1.htm", "title": "Kennis over gezond ouder worden uit Noord-Nederlands cohortonderzoek", "lead": "Of je gezond ouder wordt hangt af van veel verschillende factoren en die factoren beïnvloeden elkaar ook nog. Om meer kennis te verzamelen, doen zo'n 150.000 inwoners uit Noord-Nederland mee aan een meerjarig onderzoek. Wetenschappers kunnen de gegevens gebruiken voor nadere analyses.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/b/cid600352_person-3553814_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gezond ouder worden is het ouder worden zonder de aanwezigheid van chronische ouderdomsziekten zodat je zowel fysiek als mentaal goed kunt blijven functioneren. Een gezonde eet- en leefstijl helpt om gezond ouder te worden, maar biedt geen garanties. Er zijn meer factoren die een rol spelen en die factoren beïnvloeden elkaar ook. Omgeving speelt een rol net als genetische verschillen.<\/p>

Inwoners Noord-Nederland<\/h2>

Om die verschillende factoren te kunnen ontrafelen, moet je beschikken over veel gegevens. Met dat idee is in 2006 het Lifelines cohortonderzoek<\/a> gestart. Meer dan 150.000 inwoners uit Groningen, Friesland en Drenthe nemen deel aan een zogenaamd cohortonderzoek. Zij worden minstens 30 jaar gevolgd. <\/p>

Elke vijf jaar worden ze opgeroepen voor een lichamelijk onderzoek waarbij gegevens verzameld worden over bijvoorbeeld bloeddruk, longfunctie, hart, bloed en urine. Daarnaast vullen ze om de 1,5 jaar een uitgebreide vragenlijst in. De initiatiefnemers van het project doen zelf geen onderzoek met de verzamelde gegevens, maar stellen die in een online database beschikbaar aan andere wetenschappers.<\/p>

Darmgezondheid<\/h2>

Uit het artikel 'Lifelines: gezond ouder worden<\/a>' in Voedingsmagazine blijkt dat er al interessante onderzoeken zijn uitgevoerd met de verzamelde gegevens. Zo is er een darmgezondheidsonderzoek geweest waarbij gekeken is naar de rol van het microbioom, de micro-organismen in onze darmen - en het voorkomen van chronische ziekten in relatie tot genetische verschillen.<\/p>

Zwangerschap<\/h2>

Een ander onderzoeksproject Lifelines NEXT richt zich op de periode van de zwangerschap en de eerste levensjaren van een kind omdat er aanwijzingen zijn dat tijdens die periode een basis wordt gelegd voor het ontstaan van chronische ziekten. Daarvoor worden de data van 1.500 moeders en hun baby’s gebruikt. Voor dat onderzoek zijn onder andere bloed, faeces en moedermelk van de moeder of de baby verzameld.<\/p>

Zuivel<\/h2>

Het cohortonderzoek heeft al een aantal publicaties opgeleverd. Zo was er een publicatie over een onderzoek waarbij gekeken werd naar de relatie tussen zuivelconsumptie en prediabetes, een voorfase van diabetes. De resultaten laten zien dat de consumptie van magere en gefermenteerde zuivelproducten is geassocieerd met een lager risico op pre-diabetes. De consumptie van volvette en niet gefermenteerde zuivelproducten bleek geassocieerd met een verhoogd risico op pre-diabetes en diabetes type 2. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18885673, "identifier": "element_18885673", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Lifelines: gezond ouder worden: reportage Nederlands cohortonderzoek<\/a>, artikel Voedingsmagazine, zomer 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lezing prof. Gerjan Navis op NZO-symposium: imposante: drie-generatiestudie Lifelines<\/a>, artikel Voedingsmagazine 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dietary patterns and physical activity in the metabolically (un)healthy obese<\/a>: the Dutch Lifelines cohort study, Nutrition Journal 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18885677, "identifier": "element_18885677", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Lifelines cohortonderzoek<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Microbioom belangrijk voor gezondheid<\/a>, nieuwsbericht Groen kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer bewegen en meer eiwit voor ouderen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Je bent nooit te oud voor gezonde voeding<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet februari 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }