{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601032", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kansen voor burgerintiatieven in het groen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansen-voor-burgerintiatieven-in-het-groen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601032, "identifier": "mediaitem_601032", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansen-voor-burgerintiatieven-in-het-groen-1.htm", "title": "Kansen voor burgerintiatieven in het groen", "lead": "De betrokkenheid van burgers bij natuur is groot. Er zijn misschien wel duizenden burgerinitiatieven in het groen. Maar burgers hebben soms wat anders voor ogen dan overheden en natuurorganisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/1/7/cid601032_IVN_natuureducatie-excursie_Wassenaar_%2528Lentevreugd%2529-01.jpg", "width": 1024, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij burgerintiatieven in het groen gaat het om groepen burgers die zelf het initiatief nemen, activiteiten ontplooien en doelen formuleren rondom natuur en landschap. Het kan bij die initiatieven gaan om zaken zoals het aanplanten van groen in de eigen straat, wilgen knotten, actie voeren tegen een weg door het natuurgebied, weidevogelbeheer of natuureducatie. Het gaat vaak om kleinschalige initiatieven, vaak in de eigen woonomgeving, schrijft Thomas Matthijssen in vakblad Natuur Bos Landschap. Matthijssen promoveerde in november 2018 aan de Wageningen Universiteit met zijn onderzoek naar groene burgerinitiatieven. In het artikel 'Burgerinitiatieven in het groen<\/a>' beschrijft hij zijn bevindingen.<\/p>

Machtsrelatie<\/h2>

Overheden en en natuurorganisaties doen regelmatig een beroep op burgers en maken dankbaar gebruik van de vele burgerintiatieven in het groen. Daarvan zijn er in Nederland honderden, misschien wel duizenden, aldus Matthijssen. Maar die organisaties gaan er te vaak vanuit dat de burgers bestaand beleid uitvoeren en de beleidslijnen invullen. Matthijssen vindt dat niet realistisch: Burgersintiatieven zijn vooral gedreven door wat burgers zelf belangrijk vinden. Soms hebben burgers wat anders voor ogen dan wat overheden of natuurorganisaties willen. Soms ontstaan burgerinitiatieven zelfs uit verzet, bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn voor aanleg van nieuwe infrastructuur of het kappen van bomen. De machtsrelatie tussen groepen burgers, overheden, natuurorganisaties en andere partijen is daarom vaak complex.<\/p>

Kansen<\/h2>

Maar de actieve rol van burgers in de groene ruimte biedt wel kansen voor overheden en natuurorganisaties. Door burgers te ondersteunen, stimuleren ze betrokkenheid van burgers. Bovendien kunnen ze zo ook hun eigen doelen halen. Het omgaan met bugerinitiatieven vraagt daarom van die organisaties wel een open blik. Overheden en organisaties moeten niet selectief zijn in de keuze voor samenwerking met een burgerintiatief. Ook kritische groepen vervullen een democratische rol in het natuurbeheer. Het buitensluiten van deze groepen kan zich wreken in de vorm van protest, schrijft Mathijssen.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Toch is de praktijk soms lastig. Soms werken burgers mee. Een andere keer werken burgers en belanghebbende organisaties langs elkaar heen of staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Matthijssen vindt dat belanghebbende organisaties burgers serieus moeten nemen. Ze moeten open staan voor andere idee├źn en zich betrouwbaar tonen, ook in het nakomen afspraken. Andersom moeten burgers zich er ook van bewust zijn dat ze door het politieke karakter van hun initiatieven in aanraking komen met overheden, natuurorganisaties en andere partijen. Voor al deze partijen betekent samenwerking dat ze soms een iets andere weg moeten inslaan dan ze voor ogen hadden. <\/p>

(Bron foto: <\/em>Marianne Cornelissen-Kuyt , CC BY-SA 4.0<\/a>, Wikimedia<\/a><\/em> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904888, "identifier": "element_18904888", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Burgerinitiatieven in het groen<\/a>. artikel Vakblad Natuur Bos Landschap, april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?<\/a>, artikel VBNL, mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "25 jaar burgerbetrokkenheid in het natuurbeleid. Analyse van beleidsdiscoursen en publiek draagvlak / WOT<\/a>, WOt rapport Wageningen University & Research, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904893, "identifier": "element_18904893", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Burgerparticipatie en burgerinitiatieven<\/a>, dossier Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18904896", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600916", "title": "Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur: een stand van zaken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatschappelijke-betrokkenheid-bij-natuur-een-stand-van-zaken-1.htm" }, "lead": "Overheden proberen burgers en bedrijven meer te betrekken bij natuurbeleid en -beheer. De bereidheid vanuit de maatschappij om een actieve bijdrage te leveren lijkt ook groter.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/8/cid600916_shutterstock_146666900_opruimen_afval.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600083", "title": "Maatschappelijke effecten van burgerintiatieven in natuur en landschap", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatschappelijke-effecten-van-burgerintiatieven-in-natuur-en-landschap-1.htm" }, "lead": "De activiteiten die burgers in natuur en landschap organiseren, hebben veel verschillende effecten. Ze dragen niet alleen bij aan natuurbehoud, maar realiseren ook andere maatschappelijke diensten als natuureducatie of versterking van de sociale cohesie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/b/cid600083_shutterstock_146666900_opruimen_afval.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-31T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600517", "title": "Burgerinitiatieven voor versterking van stedelijke natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerinitiatieven-voor-versterking-van-stedelijke-natuur-1.htm" }, "lead": "Externe ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor burgerinitiatieven om stedelijke natuur te versterken. Ze ontstaan soms uit bezorgdheid of onvrede met bestaande plannen. Die initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen en dragen soms bij aan versterking van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/4/cid600517_doelbeelden14573.jpg", "width": 964, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599353", "title": "Zoek naar balans bij burgerparticipatie in het groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zoek-naar-balans-bij-burgerparticipatie-in-het-groen-1.htm" }, "lead": "Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties krijgen meer ruimte om zelf initiatief te nemen om natuur en landschap te beheren en te beschermen. Maar de rollen tussen overheid en de burgerinitiatieven liggen niet vast. Een onderzoeksrapport beschrijft de dynamiek tussen burgerinitiatieven en overheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/5/cid599353_webimage-6F95F2CC-9EC5-4C94-946460FD61687253.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599551", "title": "Steeds meer burgerinitiatieven in natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-meer-burgerinitiatieven-in-natuur-1.htm" }, "lead": "Steeds vaker nemen burgers het initiatief om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van natuur en landschap in hun eigen omgeving. Vrijwilligers voeren niet alleen onderhoudswerk uit, maar doen veel meer. Onderzoekers onderscheiden tien typen soorten burgerinitiatieven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/f/cid599551_800px-Panneweel_vrijwilligerswerk.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }