{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601841", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kans voor kringlooplandbouw, mits er een verdienmodel is", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kans-voor-kringlooplandbouw-mits-er-een-verdienmodel-is-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601841, "identifier": "mediaitem_601841", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kans-voor-kringlooplandbouw-mits-er-een-verdienmodel-is-1.htm", "title": "Kans voor kringlooplandbouw, mits er een verdienmodel is", "lead": "Het kringloopdenken zal in de toekomst een blijvende rol krijgen in de landbouw, zeggen verschillende experts in een artikel in BNDR. Maar wil kringlooplandbouw echt van de grond komen, dan moet er wel een verdienmodel achter zitten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/e/cid601841_166285667.jpg", "width": 1024, "height": 679, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kringlooplandouw is een duurzaam alternatief voor de landbouw in Nederland volgens demissionair landbouwminister Carola Schouten. In september 2019 presenteerde ze haar landbouwvisie<\/a> waarin kringlooplandbouw centraal staat. Maar is het ook echt een lichtpunt vraagt het NAJK zich af in een artikel in vakblad BNDR<\/a>. Is het een duurzaam alternatief? Of blijft het bij een sprookje? Het NAJK legde vijf stellingen voor aan zes vertegenwoordigers van partners. Zij geven in het artikel hun visie over het thema 'Kringlooplandbouw in een wereldmarkt'. <\/p>

Verdienmodellen<\/h2>

Krignlooplandbouw is geen sprookje. Dat wordt al snel duidelijk in het gesprek over de eerst stelling: 'Kringlooplandbouw is noodzakelijk om over vijftig jaar nog te kunnen boeren'. Het kringloopdenken zal in de toekomst een prominente rol spelen in de landbouw, denkt Pieter Wolleswinkel van For Farmers. Belangrijke aspecten daarbij zijn verbetering van de bodemkwaliteit, vermindering van de emissie van schadelijke stoffen en een beperkt gebruik van eindige grondstoffen. Maar dan moet er wel aandacht besteed worden aan verdienmodellen, aldus Marcel van de Tillaart van Flynth.<\/p>

Kringlooplandbouw is een goede manier om een robuuste veestapel in de benen te houden, zeggen de deelnemers aan de discussie. Krimp van de veestapel kan nooit een doel op zich zijn, zegt Pieter Wolleswinkel van For Farmers. Wil je kringlooplandbouw vorm geven, dan speelt vee daar een belangrijke rol in, bijvoorbeeld voor de verwaarding van reststromen uit de levensmiddelenindustrie. <\/p>

In de discussie over de vraag of kringlooplandbouw zorgt voor financiële ruimte voor de boer, zegt Gea Bakker-Smit van Rabobank dat kringlooplandbouw zeker voordelen beidt omdat er efficiénter wordt omgegaan met grondstoffen. De principes van kringlooplandbouw kunnen voor kostenbesparingen zorgen. Maar er moet wel aandacht besteed worden aan een goed verdienmodel voor de boeren. Het is een uitdaging om dat waar te maken. <\/p>

Kansen<\/h2>

Kan Nederland met kringlooplandbouw onafhankelijk worden van het buitenland? Op die vraag zijn de deelnemers aan discussie duidelijk. Dat is een illusie. Het klimaat houdt niet op bij de grens. En het is niet verstandig om verbetering van klimaat en natuur slechts vanuit een regionaal of nationaal standpunt te bekijken, volgens Pieter Wolleswinkel. <\/p>

Tot slot komen de deelnemers aan de discussie in het artikel met een aantal aanbevelingen voor boeren: Denk in kansen en omarm een benadering zoals kringlooplandbouw om de consument te laten zien waar we zo goed en uniek in zijn, aldus Tinka Jongsma van Friesland Campina. <\/p>" } , { "id": 18928851, "identifier": "element_18928851", "type": "text", "title": "Artikel Kringlooplandbouw: toekomst of sprookje?", "url": "https://edepot.wur.nl/544926", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928855, "identifier": "element_18928855", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kringlooplandbouw: de toekomst of een sprookje?<\/a> Artikel in BNDR (NAJK) 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw<\/a> Rapport communicatieonderzoek (1-meting), rapport Motivaction 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe sluiten we de kringlopen?: vijf experts geven invulling aan landbouwvisie regering<\/a>, artikel Resource, oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden<\/a>. Nederland als koploper in kringlooplandbouw, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928862, "identifier": "element_18928862", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928866, "identifier": "element_18928866", "type": "text", "title": "Portal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18928868", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601181", "title": "Boeren negatiever over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-negatiever-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers zijn sinds vorige jaar wat negatiever geworden over kringlooplandbouw als het gaat om economische levensvatbaarheid en praktische realiseerbaarheid, blijkt uit een onderzoek van Motivaction. Veranderende regelgeving wordt als een belangrijk knelpunt genoemd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/c/cid601181_leon-ephraim-AxoNnnH1Y98-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-05T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601156", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid601156_148053291.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600545", "title": "Vijf visies over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-visies-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Nederland moet koploper worden in kringlooplandbouw vindt landbouwminister Carola Schouten. Maar hoe doe je dat? Wat betekent Kringloop landbouw voor akkerbouw, veehouderij of bodem? Vijf Wageningse experts geven hun visie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/f/d/cid600545_shutterstock_256583308_gras_wortels.jpg", "width": 893, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_588709", "title": "Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-Kringlooplandbouw-is-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar een meer duurzaam systeem van voedsel produceren waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die landbouwminister Schouten op 8 september presenteerde.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/c/cid588741_cid577678_shutterstock_136984316_NL_koe_windmolens.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-30T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }