{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600902", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kaarttechnologie als hulp voor boeren in ontwikkelingslanden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kaarttechnologie-als-hulp-voor-boeren-in-ontwikkelingslanden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600902, "identifier": "mediaitem_600902", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kaarttechnologie-als-hulp-voor-boeren-in-ontwikkelingslanden-1.htm", "title": "Kaarttechnologie als hulp voor boeren in ontwikkelingslanden", "lead": "De Olam Food Prize is bedoeld om onderzoek naar voedselzekerheid te stimuleren. Dit jaar werd de prijs gewonnen door een Wagenings project dat gericht is op het maximaliseren van de opbrengst voor boeren in Ethiopië.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/5/cid600902_shutterstock_360759821_Ethiopie_boer.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het winnende project brengt het agrarische landschap van een bepaalde regio in kaart. De technologie met de naam Innovation Mapping for Food Security (IM4FS) werd ontwikkeld door een team dat werd gecoördineerd door dr. Tomaso Ceccarelli, verbonden aan de Universiteit van Wageningen en dr. Eyasu Elias Fantahun verbonden aan de universiteit van Addis Ababa in Ethiopië. <\/p>

Voortborduuring op het Cascape-project<\/h2>

Het IM4FS borduurt voort op de kracht van het Wageningse project Cascape<\/a>. Dit project is bedoeld om Ethiopië te helpen haar landbouwbeleid te verbeteren. Het Cascape-team bekijkt welke maatregelen wel, en welke maatregelen niet werken om de agrarische productie te verhogen. Deze kennis wordt vervolgens gedocumenteerd en gedeeld met de Ethiopische overheid. Omdat Ethiopië erg verschillende regio's heeft, is er beleid nodig dat per regio goed aansluit. Dankzij dit project hebben de boeren betere oosten gehad. Het blijft echter een uitdaging om de kennis ook over te dragen aan boeren die niet bij het project betrokken waren.<\/p>

Winnende IM4FS-project<\/strong><\/h2>

<\/strong>Het project IM4FS<\/a> tilt de bevindingen van Cascape naar een hoger niveau. Binnen IM4FS wordt het agrarische landschap van een bepaald land of specifieke regio in kaart gebracht. Het programma geeft een advies over welke gewassen waar goed zullen groeien en welke landbouwmethoden daarbij geschikt zijn. De adviezen sluiten aan op specifieke informatie die ingevoerd wordt. Op deze manier ondersteunt het project kleine boeren bij het maken van beslissingen om de opbrengst van gewassen te verhogen. <\/p>

De technologie heeft al meer dan 200.000 boeren in Ethiopië geholpen. Hierdoor is de voedselzekerheid toegenomen.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901444, "identifier": "element_18901444", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Olam Food Prize<\/a> Website Olamgoup", "indentlevel": 0 }, { "item": "Cascape project<\/a> Website WUR", "indentlevel": 0 }, { "item": "The team re-imagining food security in Ethiopia<\/a> Blog Olamgroup", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwikkelingsprijs voor Wagenings project in Ethiopië<\/a> Artikel Resource, mei 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18901450", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600783", "title": "Verwachte ontwikkeling wereldmarkt komende 10 jaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verwachte-ontwikkeling-wereldmarkt-komende-10-jaar-1.htm" }, "lead": "OECD en FAO verwachten in de ‘Agricultural Outlook 2018-2027’ voor de komende tien jaar dat de productie van landbouw- en voedingsproducten met 20% zal groeien. Dat is naar verwachting genoeg om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/9/cid600783_hay-bales-1930612_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600518", "title": "Voedselzekerheid in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselzekerheid-in-2030-1.htm" }, "lead": "In 2015 tekenden 193 landen de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Voedselzekerheid is een van de agendapunten. In 2030 moet de honger in de wereld beëindigd zijn, maar voedselzekerheid is een ingewikkelde puzzel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/c/cid600518_shutterstock_108585317_supermarkt_boodschappen.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600998", "title": "Invloed van teeltmaatregelen op de voedingswaarde van gewassen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Invloed-van-teeltmaatregelen-op-de-voedingswaarde-van-gewassen-1.htm" }, "lead": "Het Knowledge Share programma van de WUR heeft een nieuw product opgeleverd in de Wiki van Groen Kennisnet: leermateriaal over teeltmaatregelen die de voedingswaarde van gewassen bevorderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/e/cid600998_Web%252072%2520DPI-shutterstock_64637491_hand_graan.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_voedselzekerheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }