{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600214", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Juiste spuittechniek voor driftreductie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Juiste-spuittechniek-voor-driftreductie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600214, "identifier": "mediaitem_600214", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Juiste-spuittechniek-voor-driftreductie-1.htm", "title": "Juiste spuittechniek voor driftreductie", "lead": "Toepassers van gewasbeschermingsmiddelen zijn verplicht drift te beperken. Dat kun je doen door de juiste keuze van spuitdoppen en toepassing van een goede spuittechniek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/c/cid600214_agriculture-2686628.jpg", "width": 800, "height": 473, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer (AB)<\/a> voor de land- en tuinbouw, dat vanaf januari 2013 geldt, stelt eisen aan de toepassing van bestrijdingsmiddelen in de open teelt. Zo moet je een spuittechniek toegepassen die de drift met ten minste 75% dan wel 90% reduceert ten opzichte van een vastgestelde referentietechniek. Omdat driftreductie er voor kan zorgen dat minder middelen het oppervlaktewater verontreingen, geeft de Helpdesk Water veel achtergrondinformatie over 'Driftreducerende spuittechnieken<\/a>'.<\/p>

DRD en DRT<\/h2>

Om te weten of je drift vermindert, zijn er meetprotocollen ontwikkeld: eentje voor voor spuittechnieken en een voor spuitdoppen. Spuitdoppen kun je - op basis van de driftreductie - indelen in Driftreducerende Dop-klassen (DRD-klassen). Ook voor de spuittechnieken is er een indeling in klassen: de Driftreducerende Techniek-klassen (DRT-klassen). Een Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) beoordeelt de metingen en voegt - na goedkeuring - de spuittechniek of spuitdop toe aan de DRT of DRD-lijst.<\/p>

Informatieblad<\/h2>

Voor iedere techniek op de DRT-lijst is een informatieblad beschikbaar waarin je meer informatie vindt over de kenmerken van de spuittechniek, de werking en de voorwaarden voor toepassing van de techniek zodat je ook echte driftreductie haalt. Naast een driftreducerende techniek of spuitdop, kun je ook een teeltvrije zone toepassen. Die zone vermindert de drift en voorkomt afspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte water. Voor granen en grassen geldt sinds1 januari 2018 een teeltvrije zone van 0,50 m. Die teeltvrije zone mag ook niet worden bemest om uitspoeling en afspoeling van meststoffen te beperken.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882271, "identifier": "element_18882271", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Driftreducerende spuittechnieken<\/a>, Helpdesk Water", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18882273, "identifier": "element_18882273", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Activiteitenbesluit Agrarisch<\/a>, praktische informatieve website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissiebeheer Open Teelt<\/a>, Helpdesk Water", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toolbox emissiebeperking<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Driftreductie met de Wingssprayer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, augustus 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame spuittechnieken<\/a>, nieuwsbreicht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tool voor spuitdoppenkeuze<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }