{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601538", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Jongeren centraal op GroenPact Manifestatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jongeren-centraal-op-GroenPact-Manifestatie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601538, "identifier": "mediaitem_601538", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jongeren-centraal-op-GroenPact-Manifestatie-1.htm", "title": "Jongeren centraal op GroenPact Manifestatie", "lead": "'Jongeren laten zien dat ze nadenken over zaken van levensbelang, over onze toekomst,' zegt Carola Schouten tijdens de GroenPact Manifestatie van 4 maart. Ze verwijst onder meer naar de inzendingen van studenten voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2020.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/2/cid601538_Jongeren%2520aan%2520zet%2520bij%2520Groenpact%2520Manifestatie%2520WEB.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-08T15:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Tijdens de tweede GroenPact Manifestatie op donderdag 4 maart - die dit keer geheel online plaats vond - waren jongeren duidelijke aanzet. Zo was er tijdens de uitzending op YouTube<\/a> en Facebook, waar zo'n 1500 mensen naar keken, een Zoom-panel met 36 jongeren, 22 jongeren waren fysiek aanwezig omdat ze genomineerd waren voor de Impactprijs Groen Onderwijs, en een aantal jongeren zaten aan tafel bij Twan Huys. <\/p>

Een van die jongeren was Evi Vet, jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel voor de Verenigde Naties. Ze nam het op voor de jongeren: \"De jonge boeren die ik spreek houden van hun land en van hun vak, ook zij willen op een andere manier ondernemen, maar tegelijk ook een boterham verdienen.\"<\/p>

Veldbonen<\/h2>

Tijdens de eerste gespreksronde van de manifestatie zaten demissionair minister Carola Schouten, Groenpact voorzitter Bastiaan Pellikaan en Jaap Bond, lid van het regieteam Groenpact aan tafel. Ze blikten terug op wat er bereikt is binnen GroenPact. Tegelijkertijd werd de brochure 'GroenPact 3e fase<\/a>' gepresenteerd waarin benoemd wordt dat belangrijkste ambitie van Groenpact is leveren van een bijdrage aan oplossingen voor de grote maatschappelijke opgaven en versterking van de duurzame concurrentiekracht van de groene sector.Pellikaan ziet een belangrijke toekomst voor jongeren. Daarom is het nodig op de lange termijn jonge ondernemers een handelingsperspectief te geven waarop ze op in kunnen spelen. <\/p>" } , { "id": 18920722, "identifier": "element_18920722", "type": "text", "title": "Download GroenPact 3e fase 2021 – 2025", "url": "https://edepot.wur.nl/542845", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Tijdens de manifestatie lieten jongeren zien hoe ze nadenken over de toekomst in de vorm van hun ingezonden projecten voor de Impactprijs Groen Onderwijs 2020. Studenten van MBO Terra uit Groningen bijvoorbeeld, hebben nagedacht hoe je de teelt van veldbonen meer perspectief kunt geven. Veldbonen zijn een goede eiwitbron. Ze bieden een mogelijkheid om de eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten vorm te geven. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De teelt van veldbonen staat volop in de belangstelling bij telers, vooral veehouders als alternatief voor bijvoorbeeld soja. Maar de studenten hebben laten zien dat je ze ook kunt gebruiken voor humane voeding. Ze ontwikkelden een een glutenvrije pasta, pizzabodem en een dipsaus. <\/p>

Oplossingen<\/h2>

Ook vmbo-leerlingen hielden zich bezig met de eiwittransitie met hun project Ongewoon lekker! De leerlingen van Aeres VMBO ontwikkelden pizza's, shakes, proteïnerepen en muffins op basis van meelwormen. De eerste prijs in de categorie HBO ging naar studenten van Van Hall Larenstein met het project Handboek Prettig Groen Wonen. Dat handboek bevat concrete voorstellen om het groen van woningcorporaties waardevoller te maken. <\/p>

En winnende studenten uit Wageningen hielden zich met hun project Start up ReShore bezig met de zeespiegelstijging die er voro zorgt dat kustlijnen eroderen, ecosysteem verslechteren en andere bedreigingen. De studenten bedachten oplossingen om de kusterosie verminderen, de kustbiodiversiteit verbeteren en de voedselproductie uit de oceaan verhogen.<\/p>

Demissionair minister Carola Schouten was duidelijk onder de indruk van de inzendingen en bijdragen van jongeren. Als afsluiting zegt ze dat jongeren hebben laten zien dat ze nadenken over zaken van levensbelang en over onze toekomst. Jongeren zijn bezig om het leven vorm te geven. Als boodschap geeft ze aan jongeren mee 'te blijven dromen. Als je er maar in gelooft gaan mensen je uiteindelijk gelijk geven.' <\/p>

(Bron foto: GroenPact)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920726, "identifier": "element_18920726", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " GroenPact 3e fase 2021 – 2025, Grote opgaven, Groenpact versnelt<\/a>, brochure maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "FlevoVeldboon : eindrapportage 2020<\/a>, rapport Louis Bolk Instituut 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veldboon vraagt aandacht : Veel kansrijker dan soja<\/a> artikel Grondig 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Teelt veldboon moeilijk voor veehouders’ : Gemiddelde opbrengst circa 6 ton per hectare, potentie is nu zo’n 8 ton per hectare<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920731, "identifier": "element_18920731", "type": "list", "title": "Meer informatie op GroenPact", "url": "", "items": [ { "item": "Jongeren centraal in tweede Groenpact Manifestatie: we moeten dit samen oplossen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "De winnaars zijn bekend van de Impactprijs Groen Onderwijs 2020<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veldbonen in plaats van vlees: eiwittransitie biedt kansen voor bedrijfsleven en onderwijs<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gedicht, de Wonderen van de Wereld Evi Vet<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920736, "identifier": "element_18920736", "type": "list", "title": "Video's", "url": "", "items": [ { "item": " GroenPact Manifestatie 4 maart 2021<\/a>, volledige uitzending", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ongewoon lekker - Aeres VMBO<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Veldbonen - Terra MBO<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Prettig Wonen - Hogeschool Van Hall Larenstein<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Start up ReShore - Wageningen University<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920742", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601072", "title": "Veldbonen als regionale eiwitbron", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veldbonen-als-regionale-eiwitbron-1.htm" }, "lead": "In de gedachte van kringlooplandbouw is het belangrijk dat je minder afhankelijk wordt van externe bronnen. Om in de eiwitbehoefte van je veestapel te voorzien, moet je gebruik maken van regionale eiwitbronnen. De teelt van veldbonen is een goed voorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/e/cid601072_geograph-4642047-by-Steve-Daniels-1.jpg", "width": 768, "height": 555, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }