{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600708", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600708, "identifier": "mediaitem_600708", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "lead": "73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/e/cid600708_farmer-657343_1920.jpg", "width": 800, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uit het onderzoek<\/a> - waaraan meer dan 1034 jonge boeren hebben meegedaan - blijkt een grote betrokkenheid. 97,8% van hen vindt dat de boer onmisbaar is voor de leefbaarheid van het platteland. En ook bijna alle respondenten zeggen boer te willen blijven omdat de manier van leven hen aanspreekt. Maar de boeren hebben ook zorgen. Bijna de helft (50,8%) heeft getwijfeld om boer te worden. Wet- en regelgeving spelen een rol bij die twijfel, evenals twijfel over de toekomst van de landbouw en het inkomensperspectief.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Opvallend is dat een groot deel van de jonge boeren (72,5%) zegt met het oog op de toekomst bezig te zijn om het bedrijf duurzamer te maken. Bijna vier op de vijf respondenten (78%) zegt stappen te willen zetten richting kringlooplandbouw, of is er al mee bezig. <\/p>" } , { "id": 18896212, "identifier": "element_18896212", "type": "text", "title": "Download onderzoeksresultaten", "url": "https://edepot.wur.nl/509231", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Het besef dat boeren duurzamer moeten werken, is groot. Maar de jonge boeren vinden wel dat ze meer waardering moeten krijgen. 78,8% vindt dat ze te weinig waardering krijgen. Het negatieve imago van boeren was voor bijna de helft (43,8%) van de respondenten reden voor twijfel om boer te worden.<\/p>

Stikstofcrisis<\/h2>

De stikstofcrisis heeft de jonge boeren geraakt, zo blijkt uit de cijfers. 58,6% is door de huidige crisis gaan twijfelen over een toekomst als boer. Van de respondenten was 78,5% betrokken bij de acties rond de crisis. Het merendeel van hen is een of meerdere keren gaan protesteren. En een groot deel van hen gaat ook de dialoog aan met de direct omgeving.<\/p>

De online enquête is samengesteld door het KRO-NCRV-programma Kruispunt en uitgevoerd in samenwerking met Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De 1034 jonge boeren komen uit alle alle provincies. De meerderheid actief in de melkveehouderij (68,2%) of de akkerbouw (22,9%). De gemiddelde leeftijd is 27 jaar, 79% is man, 21% vrouw.<\/p>

Zondag 15 december blikken drie jonge boeren in een uitzending van Kruispunt terug op 2019. Wat hebben de massale protesten en steunbetuigingen teweeggebracht op het erf? En hoe kijken ze naar de toekomst? De uitzending is 23.20 uur op NPO 2.<\/em><\/p>

(Bron foto: Håkon Fossmark<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896216, "identifier": "element_18896216", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Enquête Jonge Boeren<\/a>, KRO-NCRV & NAJK december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Talentvolle jonge boer staat voor uitdagingen<\/a>, artikel veeteelt 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedsel systeem : essaybundel van jonge professionals met visie<\/a>, Onderwijs Vernieuwingprogramma 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896221, "identifier": "element_18896221", "type": "text", "title": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18896223, "identifier": "element_18896223", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Driekwart van de jonge agrariërs is actief bezig met een duurzamer boerenbedrijf<\/a>, bericht NAJK 11 december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Project ‘Greener future for young farmers’<\/a>, vogelbescherming", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nederlandse boer wil omwenteling op platteland, onderzoek 'De Staat van de Boer<\/a>, Geelen consultancy, juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18896228", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600969", "title": "Jonge boeren en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-en-het-Gemeenschappelijk-Landbouwbeleid-na-2020-1.htm" }, "lead": "Iris Bouwers, jonge boerin in Zeewolde, hield de laatste inspiratiesessie bij Aeres Hogeschool Dronten. Onderwerp: de uitdagingen voor het GLB na 2020 en de rol van jonge boeren daarin.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600979", "title": "Minister Schouten ziet rol voor studenten als ambassadeur van kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minister-Schouten-ziet-rol-voor-studenten-als-ambassadeur-van-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Minister Carola Schouten ziet een belangrijke rol voor groene hogescholen - met name voor studenten - en GroenPact in de transitie naar kringlooplandbouw, zo blijkt uit haar toespraak bij de opening van het schooljaar op maandag 9 september bij HAS Hogeschool in Den Bosch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/7/5/cid600979_carola-schouten---liggend.jpg", "width": 1250, "height": 833, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-10T10:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600922", "title": "Rol voor jonge boeren in landbouwtransitie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-voor-jonge-boeren-in-landbouwtransitie-1.htm" }, "lead": "‘Next generation farming’ gaat over de nieuwe generatie boeren en de toekomst van de landbouw in Nederland. Pierre Berentsen van ABN AMRO roept jonge mensen op betrokken te blijven bij de sector. ‘We hebben jullie denkkracht en creatieviteit hard nodig’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/3/cid600922_presentatie%2520dhr%2520Berntsen.jpg", "width": 2304, "height": 1728, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }