{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600821", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Japanse-duizendknoop-verwijderen-met-grondzuiger-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600821, "identifier": "mediaitem_600821", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Japanse-duizendknoop-verwijderen-met-grondzuiger-1.htm", "title": "Japanse duizendknoop verwijderen met grondzuiger", "lead": "Door met een grondzuiger op droge zandgrond rond de wortels van Japanse duizendknoop weg te zuigen, kun je de wortels goed weghalen. Maar de kosten zijn hoger dan bij veel andere methoden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/5/cid600821_knotweed-2730274_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2018 is in Gelderland op een praktijklocatie gekeken of het mogelijk is duizendknoop te bestrijden door grond los te woelen en op te zuigen. De wortels kun je daarna vrij gemakkelijk weghalen, is het idee. Je moet dan wel zorgen dat je geen wortels van de duizendknoop meezuigt. Daarom moet je de grond ook tijdelijk apart in depot opslaan om te controleren of er geen worteldelen inzitten die weer uitlopen.<\/p>

Grondzuiger<\/h2>

Uit het rapport 'Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger<\/a>' blijkt dat het goed mogelijk is grond tussen de wortels weg te zuigen, mits het om droge zandgrond gaat. Omdat het niet mogelijk is om in één keer het hele wortelstelsel bloot te leggen, moet je de grond stapsgewijs loswoelen en opzuigen.<\/p>

Kosten<\/h2>

Uit het rapport blijkt dat de kosten van deze methode in vergelijking met die van andere methodes vrij hoog zijn. In de test is in drie uur tijd 4,5 m³ grond behandeld en een oppervlakte van 15 m² weggezogen. De inzet van de grondzuiger inclusief personeel voor een dagdeel, het afvoeren van de opgezogen grond en het leveren van schone grond kostte in totaal € 1.225,- exclusief BTW. Dat komt neer op € 82,- per m². Mogelijk kun je de kosten nog wat reduceren door andere verwerkingstechnieken te gebruiken.<\/p>

In de praktijktest is de grond elders opgeslagen om te controleren of er eventueel opgezogen worteldelen uitlopen. In deze proef bleek dit één keer het geval te zijn<\/p>

(Bron foto: <\/em>HOerwin56<\/a> via Pixabay<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899171, "identifier": "element_18899171", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger<\/a>: eindrapportage Stichting Probos, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkproef bestrijding duizendknoop : resultaten en kostenefficiëntie van zeven bestrijdingsmethoden voor duizendknoop en varianten daarop<\/a>, rapport Probos 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke ‘beste methode’ zien : eenduidige en eenvoudige bestrijdingsmethode voor duizendknoop bestaat niet, of in ieder geval nog niet<\/a>, artikel Stad+ Groen 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beslisboom bestrijden duizendknoop<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899177, "identifier": "element_18899177", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": " Duizendknoop verwijderen met grondzuiger<\/a>, Bestrijden duizendknoop", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18899180", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600689", "title": "Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Afdekdoek-in-de-strijd-tegen-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Veel methoden leveren niet het gewenste resultaat. Maar uit een praktijkproef in Zeewolde blijkt dat twee jaar afdekken met waterdoorlatend doek goed werkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/a/cid600689_800px-Fallopia_japonica_2018-05-22_2673.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599953", "title": "Japanse duizendknoop bestrijden door maaien en uittrekken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Japanse-duizendknoop-bestrijden-door-maaien-en-uittrekken-1.htm" }, "lead": "Een meerjarige praktijkproef op meer dan honderd locaties in Nederland laat zien dat uittrekken en maandelijks maaien van Japanse duizendknoop het meest kostenefficiënt is. Maar er zijn meer bestrijdingsmogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/9/cid599953_geograph-5039092-by-Brian-Green.jpg", "width": 800, "height": 449, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600472", "title": "Glyfosaatinjecteur voor Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glyfosaatinjecteur-voor-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Een van de manieren om Japanse duizendknoop aan te pakken is de plant boven de grond te injecteren met glyfosaat. Om niet door de knieën te hoeven bij het injecteren, is er een weedinjector ontwikkeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/7/8/cid600472_Fallopia-japonica%2528Staude%2529.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599742", "title": "We komen niet van de Japanse duizendknoop af", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/We-komen-niet-van-de-Japanse-duizendknoop-af-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop is een groeiend probleem op steeds meer plekken in de Nederlandse natuur en openbare ruimte. De plant is lastig uit te roeien. Chemische bestrijding lijkt nog het best te werken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/5/cid599742_flickr_fallopia_japonica_6146033305_3d182366d3_z.jpg", "width": 640, "height": 410, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_595813", "title": "Strijd tegen duizendknoop op ruim 100 locaties", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strijd-tegen-duizendknoop-op-ruim-100-locaties-1.htm" }, "lead": "Japanse duizendknoop verspreidt zich zeer snel en dreigt overige vegatie te overgroeien en verdringen. Vorig jaar is gestart met een landelijke praktijkproef op meer dan 100 plekken met uiteenlopende bestrijdingsmethoden: van glyfosaatbehandeling tot maaien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/d/cid595813_6805839518_11fedfc248_z.jpg", "width": 640, "height": 445, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-06-27T11:32+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }