{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601522", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Isolatieplaten van reuzenberenklauw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Isolatieplaten-van-reuzenberenklauw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601522, "identifier": "mediaitem_601522", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Isolatieplaten-van-reuzenberenklauw-1.htm", "title": "Isolatieplaten van reuzenberenklauw", "lead": "De reuzenberenklauw is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Een intensieve aanpak van het probleem wordt mogelijk interessanter wanneer je de plant als groene grondstof kunt gebruiken. Studenten van hogeschool Windesheim zien mogelijkheden om er isolatieplaten van te maken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/f/cid601522_giant-hogweed-1492294_1280.jpg", "width": 1280, "height": 861, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum<\/em>) is een plat die metershoog kan worden en sterk woekert. Elke plant laat in het najaar tienduizenden zaden los die wel tien jaar kiemkrachtig kunnen blijven. Bovendien heeft de plant fototoxische eigenschappen. In combinatie met zonlicht kan de plant brandwonden veroorzaken. Het is daarom terecht dat de soort sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten staat schrijven studenten van hogeschool Windesheim in Almere in hun een onderzoeksrapport. In opdracht van de provincie Flevoland hebben ze een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de reuzenberenklauw in te zetten als groene grondstof. Het idee is dat je zo bestrijdingskosten zou kunnen reduceren. <\/p>

Groene grondstof<\/h2>

Uit het studentenverslag<\/a> bij alle gemeenten en vier grote terreinbeheerders in de provincie blijkt dat de plantensoort in de provincie een omvangrijk probleem is. De totale oppervlakte waar reuzenberenklauw voorkomt omvat meer dan 500 hectare. De beheerders in de provincie blijken verschillende bestrijdingsmethoden in te zetten zoals maaien, grazen of behandeling met heet water. Het uitroeien van de plant blijkt lastig. <\/p>

Toch is er wel perspectief, want de plant kun je inzetten als groene grondstof, aldus de studenten. Zo zijn er al succesvolle toepassingen van het maaisel van de reuzenberenklauw als grondstof voor papier en verkeersborden. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De studenten hebben tijdens hun onderzoek, in het najaar van 2020, een lijst met mogelijk toepassingen opgesteld. Een van de toepassingen die naar voren komt, is de verwerking tot isolatieplaten. De studenten hebben dit idee uitgewerkt. Ze hebben gekeken naar de technische haalbaarheid, duuurzaamheidsaspecten en kosten. <\/p>

Duurzaamheid<\/h2>

Markt- en producttechnisch is een productie van isolatieplaten haalbaar, schrijven de studenten. Ook qua duurzaamheidsaspecten scoort dit idee goed. Je kunt de sappen uit het maaisel, die tijdens het productieproces vrijkomen, zelfs verwerken tot biogas. En aan het eind van de levenscyclus kun je de isolatieplaten opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe isolatieplaten. <\/p>

Uit het studentenonderzoek blijkt dat dit product nog niet voor een reductie van de bestrijdingskosten van de reuzenberenklauw kan zorgen. Maar - gezien de duurzaamheidaspecten - is het product interessant genoeg. Bovendien kun je zo werkgelegenheid creëren.  <\/p>" } , { "id": 18920314, "identifier": "element_18920314", "type": "text", "title": "Studentenrapport Reuzenberenklauw als groenegrondstof", "url": "https://edepot.wur.nl/539305", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mabel Amber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18920318, "identifier": "element_18920318", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Reuzenberenklauw als groenegrondstof Van last tot verdienmodel, het reduceren van de bestrijdingskosten<\/a>, studentenrapport Hogeschool Windesheim januari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Burgerparticipatie bij de bestrijding van reuzenberenklauwmet brigades<\/a>, rapport Provincie Gelderland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verkennende studie toepassingsmogelijkheden Aziatische duizendknoop<\/a>, rapport Wageningen University & Research augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Leidraad beheer reuzenberenklauw<\/a> rapport CLM en Landschapsbeheer Flevoland 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18920324, "identifier": "element_18920324", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Voetbalvelden vol reuzenberenklauwen<\/a>, Omgevingsvisie Flevoland Straks november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Berenklauw, waarde uit reststromen<\/a>, project Grondstoffen Collectief Almere", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18920328", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601091", "title": "Leidraad voor beheer reuzenberenklauw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Leidraad-voor-beheer-reuzenberenklauw-1.htm" }, "lead": "Om reuzenberenklauw, een invasieve exoot, aan te kunnen pakken is een goede strategie nodig. De leidraad beheer reuzenberenklauw geeft aanknopingspunten voor zo’n strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/c/cid601091_heracleum-mantegazzianum-717824_1280.jpg", "width": 1280, "height": 820, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600606", "title": "Kennis over invasieve exoten voor burgers en professionals", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-invasieve-exoten-voor-burgers-en-professionals-1.htm" }, "lead": "Particulieren en professionals kunnen onbewust bijdragen aan de verspreiding van invasieve exoten. Deze niet-inheemse plantensoorten vormen een bedreiging voor de inheemse flora. Daarom werkt natuurorganisatie Floron aan bewustwording.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/9/cid600606_himalayan-balsam-60232_1920.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601534", "title": "Toepassingsmogelijkheden van Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingsmogelijkheden-van-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "Japanse of Aziatische duizendknoop is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Als je de plant op een nuttige manier kunt toepassen, bijvoorbeeld als voedsel, biomassa of diervoer, wordt de bestrijding mogelijk commercieel aantrekkelijk. In een studie zijn mogelijkheden verkend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/0/cid601534_fallopia-japonica-855349_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }