{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600920", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Is vlees eten het nieuwe roken?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Is-vlees-eten-het-nieuwe-roken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600920, "identifier": "mediaitem_600920", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Is-vlees-eten-het-nieuwe-roken-1.htm", "title": "Is vlees eten het nieuwe roken?", "lead": "Eén van de conclusies uit het recent uitgegeven IPCC klimaatrapport is dat het aanpassen van ons dieet bij kan dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met name het minderen van vleesconsumptie zou een stap in de goede richting zijn. Professor Leroy en Het Vlaams Instituut Gezond Leven over of vlees nog past in een evenwichtig dieet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/d/cid600920_shutterstock_269932_supermarkt_vlees.jpg", "width": 4950, "height": 3948, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Belgische professor Frédéric Leroy, voedingsbiotechnoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is van mening dat vlees zijn belangrijke plaats moet behouden in ons dieet. Het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt een middenweg aan. <\/p>

Voedingsmiddelen<\/h2>

Professor Leroy geeft in een artikel uit het vakblad 'Boer&Tuinder' zijn mening omtrent de vraag of vlees nog in een evenwichtig dieet past. Hij vindt dat vlees in een te negatief daglicht wordt geplaatst en dat er meer nuance nodig is. Vlees bevat namelijk essentiële voedingselementen, zoals vitamine B12. Vooral risicogroepen moeten voorzichtig zijn met het schrappen van vlees uit het menu, aldus de professor. <\/p>

De hoogleraar zou graag zien dat vlees in de voedingsdriehoek - vergelijkbaar met de Schijf van Vijf in Nederland - een positievere plaats krijgt. Nu staat rood vlees in het oranje vlak en bewerkt vlees in het rode vlak. Het oranje vlak komt overeen met voedsel dat nog wel nuttige voedingsstoffen bevat, maar wat ook een ongunstig effect zou kunnen hebben op de gezondheid. In de rode categorie staan producten die weinig of geen nuttige voedingsstoffen bevatten en die dus overbodig zijn in een gezond voedingspatroon. De professor is van mening dat vlees op deze manier een te slecht imago krijgt. <\/p>

Voedingsdriehoek<\/h2>

Loes Neven, verbonden aan het Vlaams Instituut Gezond Leven, is bij het instituut inhoudelijk verantwoordelijk voor gezonde voeding. Met de voedingsdriehoek wil het instituut richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn en die ook duurzaam zijn. Zij benoemt in het artikel een drietal redenen waarom rood en bewerkt vlees in het oranje en het rode vlak worden aangegeven. <\/p>

 1. Mensen die rood en bewerkt vlees eten, hebben een hogere kans op welvaartsziekten, zoals diabetes type 2.<\/li>
 2. Een voedselconsumptiepeiling van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid uit 2014 heeft uitgewezen dat de vleesconsumptie in Vlaanderen te hoog is.<\/li>
 3. Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zijn minder duurzaam dan plantaardige voedingsmiddelen.<\/li><\/ol>

  Zij benadrukt dat het plaatsen van bewerkt vlees in het rode vlak aangeeft dat de consumptie van bewerkt vlees beperkt moet worden. Dit betekent echter niet dat vlees volledig geschrapt moet worden uit het dieet.<\/p>

  Met mate<\/h2>

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft vooral aan dat het belangrijk is om gevarieerd te eten. Minder vlees moet dan ook gepaard gaan met vlees dat beter is voor de gezondheid en het milieu. Ook moet er aandacht zijn voor dierenwelzijn en een eerlijke prijs voor de boer. <\/p>

  (Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>

  <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901877, "identifier": "element_18901877", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Past vlees nog in een evenwichtig dieet?<\/a> Artikel Boer&Tuinder, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infographic: Vlees<\/a> Website gezondleven.be", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901881, "identifier": "element_18901881", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Voedingsdriehoek<\/a> Website gezondleven.be", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

  <\/p>" } , { "identifier": "element_18901884", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600616", "title": "Vleeswaren met minder vlees", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vleeswaren-met-minder-vlees-1.htm" }, "lead": "Als het aan vleesverwerker Remco Kok ligt, is de hoeveelheid vlees in producten in 2025 gehalveerd. De ambities van De Vegetarische Slager gaan nog verder. Door de wereldmarkt te veroveren wil het bedrijf dat bio-industrie overbodig wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/6/3/cid600616_shutterstock_52554121_barbecue_spies.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600905", "title": "Duurzame voedselproductie, hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-voedselproductie-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Voor de naar schatting ruim 9 miljard wereldburgers zal er in 2050 70% meer voedsel nodig zijn dan nu. Maar we zullen ook naar een meer duurzame voedselproductie toe moeten om roofbouw of uitputting van natuurlijke bronnen te voorkomen. Suzanne Bron verdiept zich in de vraag wat duurzame voedselproductie is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/3/cid600905_shutterstock_222550000_ei_handen.jpg", "width": 683, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600849", "title": "Circulaire economie en ons voedsel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Circulaire-economie-en-ons-voedsel-1.htm" }, "lead": "Uit diverse onderzoeken blijkt dat het duurzaamheidsbesef onder consumenten toeneemt, en dat ze bereid zijn om meer te betalen voor duurzaam voedsel. Maar er zijn ook veel consumenten die niet zo duurzaam zijn ingesteld. Vakblad Voedingsindustrie zet de trends en ontwikkelingen op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/d/cid600849_shutterstock_177524129_consument_etiket.jpg", "width": 898, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_voedselverspilling", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_voedselverspilling", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600634", "title": "Wat eet je in de Week zonder vlees?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Wat-eet-je-in-de-Week-zonder-vlees-1.htm" }, "lead": "Van 11 tot 17 maart wordt in Nederland voor de tweede keer de ‘Nationale Week zonder vlees’ gehouden. Maar wat eet je in zo’n week als alternatief voor vlees? Vis, kaas of eieren blijken favoriete vleesvervangers, maar de duurzaamheidswinst is beperkt. Beter is te kiezen voor peulvruchten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/b/cid600634_shutterstock_113793178_curry_dahl.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601000", "title": "Hoe zit het met vlees eten?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hoe-zit-het-met-vlees-eten-1.htm" }, "lead": "We moeten anders gaan eten om onszelf gezond en de wereld leefbaar te houden. Belangrijk is daarbij om minder vlees te gaan eten. De vraag is hoe je de omgeving zo kunt inrichten dat mensen een gezondere keuze maken. Onderzoekers houden zich bezig met de eiwittransitie, wat betekent dat ze kijken naar de overgang naar meer plantaardige eiwitten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/2/cid601000_shutterstock_104584523_eiwit_assortiment.jpg", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_eiwittransitie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

  <\/p>


  <\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }