{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600637", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Inzaai van vanggewassen na maïs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzaai-van-vanggewassen-na-mais-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600637, "identifier": "mediaitem_600637", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzaai-van-vanggewassen-na-mais-1.htm", "title": "Inzaai van vanggewassen na maïs", "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Gelijkzaai is volgens onderzoeker Brigitte Kroonen de beste methode van inzaai.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/4/cid600637_traktor-1234482_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vanggewassen moeten, nadat maïs geoogst is, de nog resterende hoeveelheid stikstof in de bodem opnemen. Zo wordt voorkomen dat stikstof uitspoelt. Op zand- en lössgrond is de inzaai van vanggewassen op maïsland verplicht. Je kunt kiezen uit verschillende gewassen, zoals bladkool, bladrammenas, diverse grassoorten, Japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.<\/p>

Gelijkzaai<\/h2>

De inzaai is gebonden aan regels. Vanaf 2019 moeten die vanggewassen voor 1 oktober ingezaaid zijn en ze mogen niet voor 1 februari in het volgende jaar ondergewerkt worden. Dat kan lastig zijn omdat de snijmaïs soms pas na 1 oktober geoogst wordt. Als dat het geval is, moet je eerder zaaien: gelijkzaai of onderzaai.<\/p>

Bij gelijkzaai wordt het vanggewas tegelijk met de maïs ingezaaid, bij onderzaai wordt het vanggewas pas gezaaid als de maïs knniehoog is. Wageningen UR-onderzoeker Brigitte Kroonen deed onderzoek naar vanggewassen in maïs. In het artikel ‘Zaaien in de mais<\/a>’ in vakblad LandbouwMechanisatie zegt ze de voorkeur te hebben voor gelijkzaai. De kans dat een vanggewas dan slaagt is wat groter en investeringen zijn beperkt. In het artikel gaat het vakblad nader in op de manier waarop je gelijkzaai het beste kunt uitvoeren.<\/p>

Onderwerken<\/h2>

Een tweede artikel ‘Versnipperd : systeemvergelijking groenbemester bewerken<\/a>’ gaat het vakblad in op de manier waarop je groenbemesters kunt onderwerken. Voordat je ze onderwerkt, is het goed de groenbemesters te verkleinen. Daarvoor zijn verschillende machines beschikbaar. Het vakblad noemt onder meer een cambridegrol, rotorkopeg, schijveneg, klepelmaaier en messenrollen. Aan elke methode kleven voor- en nadelen. <\/p>

In het artikel worden drie verschillende messenrollen, een cultivator met schijven en een klepelmaaier vergeleken. Die machines moesten een goed ontwikkeld mengsel van Alexandrijnse klaver, twee soorten bladrammenas, niger en zomerwikke bewerken op kleigrond in de Flevopolder. <\/p>

De artikelen in LandbouwMechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op LandbouwMechanisatie aanmaken.<\/p>

(Bron foto:  Sabine van Erp<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18894204, "identifier": "element_18894204", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Zaaien in de mais : strengere regels vanggewassen<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Versnipperd : systeemvergelijking groenbemester bewerken<\/a> , artikel LandbouwMechanisatie maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "N-vanggewas na mais<\/a>, hoodstuk 9 Handboek Groenbemesters 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zaaicollege: achtergrond<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie, november 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18894210, "identifier": "element_18894210", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Groenbemesters Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18894214", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600000", "title": "Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Succes-van-groenbemesters-begint-met-een-goed-zaaibed-1.htm" }, "lead": "Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/1/cid600000_184057763.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599976", "title": "Meer nitraatuitspoeling bij afwisseling maïs en gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-nitraatuitspoeling-bij-afwisseling-mais-en-gras-1.htm" }, "lead": "Snijmaïs wordt als voedergewas vaak geteeld in rotatie met gras. Maar juist die rotatie leidt tot hogere nitraatuitspoeling dan bij een continuteelt. Toch is gewasrotatie gewenst. Om nitraatuitspoeling te beperken, kun je wel wat doen. Een aangepaste bemesting bij eerstejaars maïs op gescheurd grasland bijvoorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/d/cid599976_corn-1841271_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599046", "title": "Duurzame maïsteelt met gras als ondervrucht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-maisteelt-met-gras-als-ondervrucht-1.htm" }, "lead": "De gangbare teelt van snijmaïs is niet duurzaam. Meststoffen spoelen uit en de bodem wordt niet duurzaam beheerd. Dat het ook anders kan, laten onderzoekers en maïstelers in Drenthe zien in het project 'Grondig boeren met maïs'.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/cid599046_Office%2520use%2520150%2520DPI-shutterstock_79188730_boer_tablet.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600858", "title": "Vernieuwd handboek Snijmaïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-Snijmais-1.htm" }, "lead": "Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met onder meer informatie over de verplichte inzaai van vanggewassen of de oogst van verdroogde maïs. Het handboek is digitaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/6/cid600858_shutterstock_82794865_mais_veld.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }