{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601197", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Insecten: voer voor vissen en schaaldieren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insecten-voer-voor-vissen-en-schaaldieren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601197, "identifier": "mediaitem_601197", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insecten-voer-voor-vissen-en-schaaldieren-1.htm", "title": "Insecten: voer voor vissen en schaaldieren", "lead": "Insecten zijn als toevoeging aan voer voor vissen en schaaldieren een goede bron van eiwitten en aminozuren. Garnalen die gevoerd worden met voer op basis van insecten groeien even goed als bij regulier voer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/d/4/cid601197_meelwormen.jpg", "width": 400, "height": 300, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving", "gkn_lectoraat", "gkn_etalage_home", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dat is gebleken uit een onderzoeksproject waarin het lectoraat INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) van Olga Haenen van de HAS Hogeschool en New Generation Nutrition samenwerken. In het vakblad Aquacultuur wordt een artikel<\/a> gewijd aan de opbouw en resultaten van het onderzoek. <\/p>

Vismeel en visolie<\/strong><\/h2>

De vraag naar kweekvis neemt toe. Zo neemt ook de vraag naar hoogwaardige eiwitten als onderdeel van het visvoer toe. Maar de wilde visvangst, waar vismeel en visolie uit verkregen wordt voor voer in de aquacultuur, neemt juist af. Daarom wordt er gezocht naar alternatieven. <\/p>

Insecten bevatten veel eiwit en essentiële aminozuren voor vissen en schaaldieren, meer dan het soja-alternatief dat nu ook ingezet wordt als voerbestanddeel. Daarom zouden insecten een goed toevoeging kunnen zijn voor het voer in de aquacultuur. Om te beoordelen of dat zo is, hebben studenten van de HAS gekeken naar het verschil tussen insecten-visvoer en regulier voer bij de groei van koningsgarnalen. Voor het insecten-visvoer zijn meelwormen, soldaatvliegen en buffalo wormen gebruikt.<\/p>

Koningsgarnalen <\/strong><\/h2>

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat garnalen die gevoerd zijn met het voer op basis van insecten de zelfde groei vertonen als garnalen die het reguliere voer met vismeel en visolie krijgen. Ook is gebleken dat ze de zelfde overleving laten zien. Er was wel verschil in groeisnelheid waargenomen, maar binnen de gebruikte proefopstelling was dit verschil niet significant. Daar zou nader onderzoek uitsluitsel over kunnen geven.<\/p>

Of voer op basis van insecten ook gezondheidsrisico’s voor de garnalen met zich meebrengt, is nog onduidelijk. Ook zal er gekeken moeten worden of dergelijk voer een risico met zich meebrengt binnen de voedselketen. Van garnaal tot kweker, verwerker en consument.<\/p>" } , { "id": 18910173, "identifier": "element_18910173", "type": "text", "title": "Lees het artikel uit Aquacultuur", "url": "https://edepot.wur.nl/508215", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/p>

(Bron foto: <\/em>Wout via Flickr<\/em><\/a> [<\/em>CC BY-NC-SA 2.0<\/em><\/a>])<\/em><\/p>

<\/h2>

<\/em><\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910177, "identifier": "element_18910177", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Voer op basis van insecten voor de koningsgarnaal<\/a> artikel Aquacultuur, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "AFI: volgend en leidend in de Blauwe Revolutie<\/a> artikel Aquacultuur, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maden voor de vis! Dat is niet mis! Olga Haenen aanvaardt lectoraat INVIS aan de HAS te ’s-Hertogenbosch<\/a> artikel Aquacultuur, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910182, "identifier": "element_18910182", "type": "text", "title": "Lectoraat INVIS Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18910184, "identifier": "element_18910184", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Lectoraat INVIS<\/a> webpagina HAS hogeschool", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwitbronnen<\/a> dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910188", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600952", "title": "Insecten als visvoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Insecten-als-visvoer-1.htm" }, "lead": "Insecten gekweekt op afvalstromen kunnen een goede vervangende eiwitbron zijn voor kweekvis, is de overtuiging van lector Olga Haenen. Insectenmeel kan een goede vervanging zijn voor het vismeel dat nu veel gebruikt wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/6/cid600952_shutterstock_43012957_gefrituurde%2520wormen_insecten_.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599444", "title": "Kweekvis voor iedereen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kweekvis-voor-iedereen-1.htm" }, "lead": "We zouden wel honderd keer zoveel vis kunnen kweken als wat we op kunnen, blijkt uit onderzoek. Gekweekte vis kan de groeiende wereldbevolking makkelijk voorzien in voldoende dierlijk eiwit. Visteelt kan veel efficiënter. Maar voor het zover is, is er nog wel aanvullend onderzoek nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/d/cid599444_shutterstock_52746178_visteelt_aquacultuur.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599140", "title": "Vergunningen voor viskwekerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vergunningen-voor-viskwekerij-1.htm" }, "lead": "Voor een ondernemer een viskweekbedrijf kan beginnen, moet hij vergunningen aanvragen. Er zijn er vele. Via een paar online loketten kun je veel regelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/0/cid599140_fish-1011963_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1440, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }