{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600695", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatieve-gewasbescherming-centraal-op-studiedag-voor-docenten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600695, "identifier": "mediaitem_600695", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatieve-gewasbescherming-centraal-op-studiedag-voor-docenten-1.htm", "title": "Innovatieve gewasbescherming centraal op studiedag voor docenten", "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-06-26T13:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De studiedag voor docenten gewasbescherming op vrijdag 21 juni 2019 vond plaats op de het Forward Farming bedrijf van Bayer in Abbenes. Er was veel aandacht voor innovatieve technieken in de gewasbescherming zoals elektrostatisch spuiten, mogelijkheden om emissie te beperken, werken met een scout-robot of de eisen waaraan een wasplaats moet voldoen. Presentaties van de studiedag zijn beschikbaar.<\/p>

Duurzame landbouwpraktijk<\/h2>

Met het demonstratiebedrijf ForwardFarming wil Bayer laten zien wat duurzame landbouwpraktijk is. Hoe pas je die toe op een gangbaar akkerbouwbedrijf. Die duurzame landbouwpraktijk is gebaseerd op drie thema's, zo legt Richard Jansen uit: precisielandbouw, verantwoord werken en werken met de natuur. In zijn presentatie gaat hij in op een aantal thema's: duurzame ontwikkelingen, geintegreerde teelt, het Europees toelatingenbeleid en emissiereductie.<\/p>

Rondleiding<\/h2>

Tijdens een rondleiding over het bedrijf laten Albert van Kooten en Richard Jansen zien welke maatregelen zij nemen om emissie te beperken, hoe de wasplaats is ingericht, hoe spoelwater gezuiverd wordt met een helofytenfilter, Phytobac, of Easyflow. Werken met de natuur vindt plaats in de vorm van bloemrijke akkerranden en experimenten met bloemrijke mengsels.<\/p>

Innovatieve technieken<\/h2>

Theo Straathof van het bedrijf Micothon gaat in zijn presentatie in op de toepassing van innovatieve technieken: luchtondersteund spuiten, werken met UV-C technieken (Ultraviolet C licht), elektrostatisch spuiten en het werken met scoutrobots. Hij maakt duidelijk dat je met die technieken fors kunt besparen op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen.<\/p>

Groenbemesters<\/h2>

Gera van Os presenteerde - als vervolg op de studiedag van 2018 - de resultaten van het WURKS-project groenbemesters. Voor het onderwijs zijn een handboek, factsheets en powerpointpresentaties ontwikkeld. Helaas bleek dat door omstandigheden nog niet alle onderdelen opgeleverd zijn, maar heel veel is al wel beschikbaar via het dossier Groenbemesters van Groen Kennisnet.<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } , { "id": 18895897, "identifier": "element_18895897", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Introductie Studiedag docenten gewasbescherming", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame landbouw in de praktijk, presentatie ForwardFarm Bayer", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsapparatuur in kassen, presentatie Micothon", "indentlevel": 0 }, { "item": "WURKS-project groenbemesters", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895904, "identifier": "element_18895904", "type": "list", "title": "Links", "url": "" } ] } ] }